(Photo by Jelle Jansegers)

Tot voor kort moesten studenten vooral hard blokken om hun diploma te behalen. Maar wat is dat nog waard als een groot deel van die kennis enkele jaren later al achterhaald is? Anne-Marie Van Oost van de Karel De Grote Hogeschool stelt een andere aanpak voor: “Als we onze studenten echt willen klaarstomen voor de toekomst, moeten we meer doen dan hen alleen maar voorbereiden op een snel veranderende wereld: we moeten hen aanleren hoe ze de toekomst zelf vorm kunnen geven.”

Anne-Marie Van Oost is opleidingshoofd van de studierichtingen Event en Project Management, Cross Media Management, en HR for Business. Iemand met meer dan dertig jaar ervaring in het onderwijs. De laatste jaren zag ze het onderwijs echter evolueren, onder invloed van een snel veranderende maatschappij. “Tot voor kort lag de nadruk in het onderwijs vooral op de overdracht van kennis en het toepassen ervan. Momenteel is die klemtoon duidelijk aan het verschuiven.

We leren studenten steeds vaker om zelf nieuwe kennis te creëren, dat moet wel met een snel veranderende maatschappij

Uiteraard blijft kennisoverdracht belangrijk. Je hebt immers kaders nodig, een ruggengraat. Studenten moeten basiskennis verwerven. Maar we leren hen ook steeds vaker om zelf nieuwe kennis te creëren. Dat moet wel, want de wereld en de maatschappij om hen heen verandert steeds sneller. Als we onze studenten echt willen klaarstomen voor de toekomst, is het cruciaal dat we hen niet alleen voorbereiden op een snel veranderende wereld, maar dat we hen aanleren om zelf de toekomst vorm te geven. Dat is een fantastische uitdaging.”

Straatjutters

Als we Van Oost vragen hoe ze die uitdaging wil invullen, wordt ze pas echt enthousiast: “We evolueren momenteel naar een totaal andere manier van lesgeven. Ons onderwijzend personeel maakt veel meer tijd vrij om samen met die studenten te reflecteren. Ze leren veel kritischer te denken dan vroeger, moeten vaker zelfsturend werken. En we staan veel meer in dialoog met de rest van de maatschappij. We halen de buitenwereld naar binnen en de binnenwereld naar buiten. Dat mag je gerust letterlijk nemen. We sturen onze studenten bijvoorbeeld regelmatig de buitenwereld in om te gaan straatjutten. Dan ondervragen ze mensen op straat en voeren ze onderzoek uit.”

Authentiek onderwijs

Anderzijds betrekt de Karel de Grote Hogeschool volgens Van Oost ook voortdurend bedrijven bij haar opleidingen: “Dat noemen we authentiek onderwijs. Studenten krijgen hun opdrachten rechtstreeks van bedrijven, waardoor interacties ontstaan in een setting die veel levensechter is. Een bedrijf legt hen dan een reëel probleem voor, waarvoor onze studenten reële digitale strategieën ontwikkelen. In die context hebben we bijvoorbeeld het International Digital Project opgezet, een internationaal programma waarbij studenten uit vijf verschillende landen samen een authentieke uitdaging van een ngo trachten op te lossen. Via dat programma hebben onze studenten al digitale strategieën uitgewerkt voor Artsen Zonder Grenzen, voor Amnesty International, tegen de ontbossing’…”

copyright Hannes Verstraete

“Onlangs hebben ze bijvoorbeeld op een heel concrete uitdaging gewerkt voor Unicef. Die ngo had het moeilijk om jongeren te overtuigen om op gestructureerde wijze regelmatig te doneren, in plaats van af en toe een gift te schenken op straat. Onze studenten hebben daar een volledige digitale strategie voor ontworpen om meer awareness te creëren.”

De samenwerkingen met bedrijven beperken zich volgens Van Oost niet tot ngo’s: “Dit jaar werken onze studenten onder meer op digitale transformatie in de pretparksector, bijvoorbeeld om wachtrijen te verminderen. Dan werken ze volledige customer journeys uit voor de verschillende doelgroepen: hoe spreken ze de ouders aan en hoe de kinderen, en op welke momenten: in de auto, aan de ingang? Dat zijn erg concrete projecten, waar bedrijven heel veel interesse in hebben.”

copyright Hannes Verstraete
De klassikale manier van lesgeven werkt niet zo goed meer

Bedrijven staan echt te springen om de visies en bedenkingen van jongeren rond bepaalde thema’s te leren kennen. Niet alleen grote bedrijven, ook kmo’s. Die zijn enorm eager om te ontdekken hoe ze hun digitale strategieën kunnen verbeteren om jongere generaties beter aan te spreken. Voor ons is dat natuurlijk ook een goede zaak, want zo kunnen we bedrijfsexperts aantrekken met ervaring op het terrein. Die zetelen mee in de jury en beoordelen de eindprojecten samen met ons onderwijzend probleem. Het is een echte win-win voor alle betrokken partijen.”

Weg met de klaslokalen

Die nieuwe manier van lesgeven vraagt volgens Van Oost echter ook om een nieuwe lesomgeving. “De klassikale manier van lesgeven werkt in dit verband niet zo goed meer. Daarom bouwen we momenteel een nieuwe campus, die we in september 2025 in gebruik willen nemen. Op die campus gaan we geen klaslokalen meer hebben. Die vervangen we door businesscentra en student agencies. En heel veel werkruimtes of labs, met van die glazen wanden waar onze studenten op kunnen schrijven en post-its op plakken, of met 3D-printers om alles concreter uit te werken. Het onvoorstelbare moet voorstelbaar worden. Door veel concreter te werken in onze labs, maar ook door voortdurend samen te werken met bedrijven. Niet alleen op stages. Onze studenten gaan regelmatig een halve dag bij een bedrijf langs en komen dan terug, of wij gaan samen met hen naar het bedrijf. Leren en werken loopt steeds meer door elkaar heen. Uiteindelijk leidt dat tot levenslang leren. En dus tot studenten die klaar zijn voor deze nieuwe wereld.”

Wil jij je digitale marketingstrategieën ook verrijken met de verfrissende inzichten van de studenten van de Karel de Grote Hogeschool? Neem dan een kijkje op de website en ontdek de verschillende mogelijkheden.