Nog niet 1 op de 5 Vlaamse bedrijven (17 procent) voelt zich klaar voor de GDPR, de nieuwe Europese regels rond het beheer en de beveiliging van persoonsgegevens die nu vrijdag van kracht worden. Dat blijkt uit een bevraging van Voka bij meer dan 400 ondernemingen. “Weinig bedrijven weten precies wat te doen. Er heerst nog veel verwarring over de implementatie van deze regelgeving”, stelt topman Hans Maertens vast. Voka pleit er daarom voor dat de officiële instanties klaarheid scheppen over de regels. Daarnaast is er een overgangsperiode zonder boetes en sancties nodig zodat onze Vlaamse ondernemingen zich daarmee in orde kunnen stellen.

Op 25 mei treden de nieuwe Europese regels omtrent het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens, de GDPR, in werking. Uit een grote bevraging van Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, blijkt dat veel ondernemers nog niet klaar zijn om de nieuwe privacyregels toe te passen in de praktijk. Zo denkt slechts 17% van de ondervraagde bedrijven volledig in orde te zijn, 37% meent het meeste werk al gedaan te hebben. 26% geeft aan nog veel werk te hebben. Maar opvallend: nog eens 17% weet eigenlijk niet of ze er wel klaar voor zijn.

De grootste problemen bij het invoeren van de GDPR ondervinden onze ondernemers bij het organisatorische en juridische luik. Verrassend: de IT-component wordt niet als problematisch ondervonden. “Het is dus niet zozeer het technische aspect dat een probleem vormt, maar wel de regelgeving zelf,” aldus Hans Maertens. “Ondernemers worden dan ook dagelijks om de oren geslagen met soms tegenstrijdige berichten van zelfverklaarde experten of consultants. We roepen ondernemers op om zich via officiële kanalen te informeren.”

Om de implementatie van de GDPR succesvol te laten verlopen vraagt Voka de overheid bovendien om voorlopig niet te sanctioneren. “Er zijn nog te veel grijze zones in de wetgeving,” aldus Maertens. “Een meerderheid van de bevraagde bedrijven vraagt begrip voor een overgangsperiode. Ze geven ook aan dat de boetes en straffen niet in verhouding staan tot de onduidelijkheden die er vandaag nog zijn.” Voka heeft begrip voor het toenemende belang van privacy, maar het moet ook in de praktijk uitvoerbaar zijn. Zo geeft ook maar 10% van de bevraagde ondernemers aan dat klanten snel reageren op hun acties in het kader van de GDPR.

Volgens Voka is één ding duidelijk: onze bedrijven hebben extra tijd nodig. “Er doen nog te veel cowboyverhalen de ronde over de GDPR. We roepen de overheid op om de kalmte te bewaren en onze ondernemingen nog de ruimte geven om de GDPR uit te rollen. We zijn ervan overtuigd dat dit mits de juiste informatie succesvol kan gebeuren.”