Kenneth Van den Bergh, founding CEO van Carbon+Alt+Delete

Als bedrijf je volledige CO2-voetafdruk kunnen berekenen? Niet enkel van je eigen uitstoot, maar ook van alles en iedereen uit je supply chain? Het idee kwam van een team van koel-analytische doctoraatstudenten aan de KU Leuven, kreeg de toepasselijke naam Carbon+Alt+Delete en mikt recht op het red hot domein dat klimaattransitie heet. De bevlogenheid van de ondernemer botst daarbij wel eens met academische bedachtzaamheid. “Move fast, break things gaat een beetje tegen onze natuur in”, erkent co-founder en CEO Kenneth Van den Bergh.

Van B2C naar B2B

Carbon footprinting brengt CO2-uitstoot in kaart. “Dat kan je doen voor een bedrijf”, legt Van den Bergh uit. “Maar ook van een product kan je de uitstoot meten. Door de productie, het gebruik én de end-of-life verwerking in kaart te brengen. Of voor een project, waarbij je net als wanneer je het financiële plaatje zou berekenen dat ook kan doen voor de uitstoot.”

Het gaat daarbij niet enkel over CO2, wel over een bredere set broeikasgassen, zet de co-founder en CEO van Carbon+Alt+Delete de puntjes op de i. “We nemen ook broeikasgassen als methaan of fluorhoudende gassen mee. Gemakshalve hebben we het over CO2-equivalenten.”

Transparantie over de carbon footprint wordt steeds belangrijker. Om die reden zijn we geswitcht van een compensatiegefocuste organisatie voor particulieren naar een for profit B2B softwarebedrijf

Carbon+Alt+Delete begon in 2016 als een vzw en is daarmee behoorlijk atypisch als start-up. Bovendien behoort één activiteit die sterk geassocieerd wordt met CO2-uitstoot - de verkoop van emissierechten - niét meer tot de activiteiten. “We zijn gestart als een zijproject naast ons doctoraat aan de KUL”, zegt Kenneth Van den Bergh die een PhD mechanical engineering behaalde. “We wilden particulieren online hun eigen CO2-voetafdruk laten berekenen. Op basis daarvan boden we hen de optie om die te compenseren via de opkoop van Europese emissiehandelscertificaten.”

“Toen de regels van het Europees CO2-emissiesysteem veranderden, begon de Europese commissie dat op grote schaal te doen. We schakelden toen terug naar andere manieren van compensatie, maar tegelijk kregen we meer vragen van bedrijven om hen te helpen bij het meten en reduceren van hun carbon footprint.”

(Photo by Arthur Van den Storme / © TEDxBrussels)

Geopolitieke meevallers

Het coronajaar 2020 gebruikten de founders om ernstig te reflecteren over hun professionele toekomst. “In 2020 is Hanspeter Höschle erbij gekomen. Samen hebben we de sprong gemaakt naar een besloten vennootschap”, vertelt Van den Bergh. “Er bleek in de carbon accountingmarkt een grote nood te zijn aan betere tooling. Transparantie over de carbon footprint wordt steeds belangrijker. Om die reden zijn we geswitcht van een compensatiegefocuste organisatie voor particulieren naar een for profit B2B softwarebedrijf.”

“Tegelijk vreesde ik dat jaar voor een scenario zoals in 2008 toen de financiële crisis op gang trok en de klimaatproblematiek voor enkele jaren in de koelkast werd geplaatst, eigenlijk tot het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Eenzelfde scenario herhaalde zich gelukkig niet: de economische stimulus ging recht naar groene initiatieven. Europa heeft zijn groene budget bijna verdubbeld.”

Een nieuwe oorlog in Europa ziet Van den Bergh niet als een fundamenteel risico dat de aandacht voor het klimaat opnieuw verdwijnt, net zomin als de nieuwe boost voor fossiel. “Nu, in 2022, wil iedereen van het Russisch gas af. Toegegeven, er wordt ook geswitcht naar steenkool en schaliegas. Er is geen mooie stijgende curve richting een beter doel. Maar er is wel een tipping point bereikt - en dat is goed voor alles wat met sustainability te maken heeft én dus ook voor ons.”

Doe het voor jezelf

Carbon+Alt+Delete is in de eerste plaats een softwaretool. Het principe valt te vergelijken met een energiescan, aldus Van den Bergh. “Maar footprinting omvat de CO2-uitstoot van de hele waardeketen”, benadrukt hij. “Een energiescan checkt wat er binnen de eigen gebouw aan energieverbruik optreedt vanuit je eigen industriële processen. Bij CO2-voetafdrukmeting telt ook wat heet scope 3, alles wat er buiten de bedrijfsmuren gebeurt. Alle goederen, producten en diensten die je aankoopt, of wat er met jouw producten en diensten gebeurt als je ze verkoopt.”

“Vandaag zie je dat veel ondernemingen de CO2-uitstoot enkel binnen de eigen bedrijfsmuren aanpakken. Dan hoor je vaak ‘dat zij er niets aan kunnen doen hoe hun leveranciers tewerk gaan’. Maar het gaat niet over de schuldvraag, wel over of je als bedrijf klaar bent voor een toekomst waarin we allemaal samen minder CO2 gaan uitstoten”, stelt Van den Bergh. “Koop je vervuilende producten of diensten aan, dan moet je je ook realiseren dat die op termijn veel duurder zullen worden. Ook strategisch gezien is het belangrijk dat je je hele supply chain in overweging neemt.”

Founders Kenneth Van den Bergh en Hanspeter Höschle

Compliance-as-a-service

De tool van Carbon+Alt+Delete wordt aangeboden via een abonnementsformule. De CEO noemt het model Compliance-as-a-Service. “We willen dat onze klanten feilloos compliant blijven met nieuwe regelgeving”, klinkt het. “De wereld van carbon footprinting verandert snel. We ondersteunen ook de volledige carbon management keten: verzamelen van input data, vertalen van de historische carbon footprint, doelstellingen zetten, identificeren reductiepotentieel en compensatie. En we willen uitbreiden naar die volledige waardeketen.”

Ik verwacht dat we binnen vijf jaar veel meer aandacht zien voor wat er buiten de eigen bedrijfsmuren gebeurt. Daar de footprint van reduceren, is dé hefboom voor circulariteit

Het rijmt allemaal op circulaire economie. “Ik hoop dat circulariteit de aandacht krijgt die klimaatneutraliteit nu heeft”, knikt Van den Bergh. “Ik verwacht dat we binnen vijf jaar veel meer aandacht zien voor wat er buiten de eigen bedrijfsmuren gebeurt. Daar de footprint van reduceren, is dé hefboom voor circulariteit. Producten terug in de keten brengen, is twee keer een win. De CO2 uitstoot van de producten die je aankoopt, is lager want je koopt gerecycleerd materiaal aan. Twee: end-of-life zorg je ervoor dat materiaal terug in de keten komt. Dus zowel aan het begin als aan het eind bespaar je dan CO2. Op grote schaal zien we dat nu nog niet gebeuren, maar het komt er wel aan.”

Op naar grote(re) klanten

Aan de basis van groei staat kapitaal. “Tot nu toe waren we bootstrapped, we werken dus met eigen middelen”, geeft Van den Bergh aan. “Mijn co-founder en ik hebben zelf een deel geïnvesteerd. We hebben daarnaast een tweede VLAIO ontwikkelingssubsidie gekregen. Dat we snel naar de markt zijn gegaan, initieel met de combinatie software en consulting, was om op korte termijn cash binnen te halen. Maar dit jaar willen we een eerste kapitaalronde succesvol afronden. Die gaan we zeker gebruiken om nieuwe marketing- en salesexpertise aan boord te krijgen.”

“Leuk is dat ons team voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen bestaat. We willen ook echt streven naar diversiteit en inclusie qua gender en achtergrond, maar dat zullen we pas echt kunnen nastreven als we een scale-up zijn. Momenteel is dat nog geen actief selectiecriterium, al proberen we wel proactief voorbij ons eigen netwerk te kijken. We zijn een remote-first team dus kunnen we wereldwijd mensen aanwerven. Dankzij onze activiteit trekken we heel gedreven profielen aan.”

(© Start it@KBC)

“Dit jaar willen we vooral onszelf verder op de kaart zetten”, zegt Van den Bergh. “Er loopt een pilootproject bij een big four-bedrijf dat ons carbon accounting platform aan het testen is. Met mijn eigen achtergrond in consultancy (Van den Bergh werkte voor de Boston Consulting Group; nvdr) spreek ik de taal van zo’n organisatie. We willen via die pilot en dat netwerk in 2022 graag minstens één echt grote klant binnenhalen.”

Only the data, stupid

De Europese Green Deal creëert ook momentum om investeerders aan te trekken. Anderzijds is er veel te doen rond greenwashing. Er is belangstelling voor sustainable start-ups, merken we. Op greenwashing worden we nooit gechallenged. Ons aanbod heeft duidelijk een wetenschappelijk fundament, met berekeningen op basis van het Greenhouse Gas Protocol. Ons hele team werkt op basis van harde data en wat we doen rond labeling en compensatie is telkens het sluitstuk van een heel traject.”

“De groeiende bewustwording rond greenwashing speelt zelfs eerder in ons voordeel: er ontstaat een trend om carbon footprint te gaan auditeren. Onze eindklanten zijn zich er scherp van bewust. Trouwens: maar goed dat je als ondernemer gechallenged wordt op je claims.”

Onze sterkte is dat we alles wetenschappelijk aanpakken. Het nadeel is dat we het van nature oncomfortabel vinden om snel met iets naar buiten te komen. Move fast, break things gaat een beetje tegen onze natuur in

Als er iets is wat hij nu anders zou aanpakken, is het wel sneller schakelen. “Onze sterkte is dat we alles wetenschappelijk aanpakken”, analyseert Van den Bergh. “Het nadeel is dat we het van nature oncomfortabel vinden om snel met iets naar buiten te komen. Move fast, break things gaat een beetje tegen onze natuur in.”

“Tussen mij en Hanspeter is er hoe dan ook sprake van een heel interessante dynamiek. Ik kom naar buiten als de communicatieve helft, maar als puntje bij paaltje komt hakt hij de knopen door. Als CTO is hij de product developer. Ik neem als CEO de businessontwikkeling op. Al blijf ik me onwennig voelen bij die titel van CEO in een start-up met zes mensen.”