Hassan Haddouchi (©Shruti Mehta)

Antwerpenaar Hassan Haddouchi is een beloftevolle ondernemer die innovatie altijd heeft omarmd en nu artificiële intelligentie op een krachtige manier inzet om ons mentale welzijn te verbeteren. “Vandaag wordt AI vooral in de industrie gebruikt, tijd om ook de mens zélf ervan te laten profiteren.” Toen hij nog avondstudent Business Management aan de VUB was, stond Haddouchi met zijn purpose-driven start-up WorkerPro al in de internationale schijnwerpers. Wat volgt, is het verhaal van een man met een missie.

De ondernemersdrive zat er bij Hassan Haddouchi al van jongs af aan in. Als avondstudent Business Management aan de VUB was hij in 2020 de Belgische finalist van de Red Bull Basement, een internationale wedstrijd voor ondernemers met creatieve tech-ideeën. Zijn pitch - leren leuker en uitdagender maken door daar wetenschappelijk onderbouwde gamification-elementen in te integreren - leidde in het najaar van 2021 tot de oprichting van de start-up WorkerPro Games.

Daarmee focuste hij niet alleen op studenten en leeromgevingen, maar ook bedrijven, die dankzij gamification onder meer hun communicatie naar stakeholders, e-learning, veranderprogramma’s en leertrajecten aantrekkelijker en prikkelender konden maken. Maar er ontbrak iets...

Positieve impact op de gemeenschap

“Ik hielp kmo’s met hun digitale transformatie- en gamification trajecten en doceerde als lector artificiële intelligentie aan bachelorstudenten”, steekt Haddouchi van wal. “Dat was allemaal heel fijn en matchte perfect met mijn skills, maar het gaf mij niet de voldoening die ik zocht. Op dat moment heb ik een stap teruggezet en ben ik beginnen schrijven, om het antwoord te vinden op de vraag: wat geeft mij de meeste voldoening, waar ligt mijn echte passie, wat doet mij bergen verzetten? En dat antwoord was: artificiële intelligentie inzetten om het leven van mensen en dus bij uitbreiding onze community beter te maken. Zeker omdat ik als lector met eigen ogen zag hoe slecht het gesteld is met de mentale gezondheid van jongeren.”

“Uit onderzoeken is gebleken dat de coronacrisis en lockdowns lelijk huis hebben gehouden in de weerbaarheid van jongeren”, gaat de Antwerpse ondernemer verder. “Dat probleem bestond al, maar die fenomenen hebben het danig versterkt.”

“Zoals gezegd was ik met WorkerPro Games vooral bezig met innovatieve gamification-oplossingen voor onderwijs en organisaties, maar als start-up moet je nu eenmaal pivoteren tot je je echte focus hebt gevonden. En die heb ik nu: ik ben afgestapt van dat klassikale gegeven en die leerelementen - een onpopulaire keuze die niet bij alle stakeholders in goede aarde viel, maar ik heb ze toch gemaakt - en wil nu voluit inzetten op die mentale weerbaarheid, om op die manier een positieve impact hebben op de gemeenschap.”

Als we de toekomst van ons land veilig willen stellen, moeten we vooral inzetten op onze jongeren

Vooral omdat wij in België geen grondstoffen hebben en dus aangewezen zijn op ons menselijke kapitaal. Als we de toekomst van ons land veilig willen stellen, moeten we vooral inzetten op onze jongeren. Door hen mentaal te trainen, door hen in de ontwikkeling van hun soft skills te begeleiden, enzovoort. Zeker in het werkveld, waar de feedback gevoelig vermindert en het risico op een burn-out of bore-out aanzienlijk groter wordt. En ik kan je verzekeren dat daar enorm schrijnende verhalen tussen zitten”, benadrukt Haddouchi.

Niet enkel jongeren bereiken

Inzetten op mentale gezondheid is vandaag meer dan ooit broodnodig, klinkt het. “Covid en de lockdowns mogen dan al een tijdje achter ons liggen, de klappen blijven komen: we zitten met een geopolitieke crisis, de energie- en grondstofprijzen swingen de pan uit, de polarisatie blijft toenemen, en zo kan ik nog wel even doorgaan”, aldus Haddouchi.

En dus wil hij met WorkerPro echt iedereen bereiken, niet alleen jongeren. “Omdat mentale gezondheid een uitdaging voor iedereen is”, benadrukt hij. “Dat doen we in de vorm van een platform, waar me momenteel de laatste hand aan leggen en waarmee de gebruiker de regie over zijn mentale gezondheid in handen zal kunnen nemen. Bij die ontwikkeling betrekken we maximaal experten en therapeuten, zodat het ook echt wetenschappelijk onderbouwd is.”

Awareness creëren

Daar zal technologie en met name artificiële intelligentie een belangrijke rol in spelen, voorspelt Haddouchi. “AI is aan het boomen of zelfs ontploffen – kijk naar de buzz rond ChatGPT – en moet als disruptie omarmd worden, omdat we geen andere keuze hebben: het is hier om te blijven. Bovendien staan we nog maar aan het begin. Om nog eens ChatGPT te noemen: dat is een project van open AI en dus eigenlijk bedoeld als onderzoeksdomein. AI staat nog in de kinderschoenen, in die zin dat het nog vooral in de onderzoeksfase zit. Wat dus ook betekent dat het potentieel gigantisch is.”

AI is aan het boomen of zelfs ontploffen en moet als disruptie omarmd worden, omdat we geen andere keuze hebben: het is hier om te blijven

“Dat gezegd zijnde, wordt AI nu al op veel manieren in de industrie ingezet - bijvoorbeeld havens, voeding en retail - maar kan het dankzij zijn innovatieve kracht ook perfect dienen om de mentale gezondheid van de mens zélf te stimuleren. Tijd dus voor de volgende stap: de technologie gebruiken om de samenleving te verbeteren. De tools zijn er, net als het ethische kader van de overheden.”

“Op die manier kunnen we, zoals ik al zei, ons menselijke kapitaal veiligstellen én de nodige awareness creëren rond het belang van mentale gezondheid. En het zal zich vertalen in meer werkgelegenheid, mensen die positiever in het leven staan, en zo kan ik nog even doorgaan.”

Maatschappelijke drive

Maar op welke concrete manier(en) kan artificiële intelligentie de mentale gezondheid dan ondersteunen, willen we weten. “Laat me eerst stellen dat elke mens uniek is, dus ook in zijn omgang met zichzelf en zijn mentale gezondheid”, antwoordt Haddouchi. “Net daarom is AI zo interessant, omdat het dat verhaal kan personaliseren en customizen. Stel dat je afstevent op een depressie of burn-out: als AI weet wat de meest voorkomende gedragingen zijn, kan het daarop inspelen. Zodat je opnieuw in een positieve sfeer terechtkomt en op een heel rationele en tastbare manier inziet waar zich een probleem voordeed en hoe het kan worden aangepakt met de tools die AI aanbiedt. Wij willen, in een notendop, dat artificiële intelligentie het leven van de gebruiker beter maakt.”

Vanaf het moment dat ik begon te ondernemen stond dat purpose-driven gegeven centraal, en daar weiger ik van af te stappen

Het leven van anderen beter maken, een positieve impact op de samenleving genereren,… Het mag duidelijk zijn dat WorkerPro een purpose-driven start-up is, iets wat Hassan Haddouchi ook niet onder stoelen en banken steekt. “Vanaf het moment dat ik begon te ondernemen stond dat purpose-driven gegeven centraal, en daar weiger ik van af te stappen. Intussen heb ik in verschillende adviesraden gezeten en mijn ideeën in tal van bedrijven gepitcht en overal merk ik de wil om daaraan mee te werken. Omdat het besef groeit hoe belangrijk die waarden zijn.”

“En so what als het melig klinkt dat ik de wereld wil verbeteren: mensen helpen is nu eenmaal fantastisch”, zegt Haddouchi met een brede glimlach. “Voor mij is het de enige logische keuze als het op ondernemen aankomt, omdat passie nu eenmaal sterker werkt dan inspiratie en motivatie.”

(Photos by Shruti Mehta)