Sebastiaan De Block & Marit Overbeeke

The Ecological Entrepreneur begon als een freelancer met een missie, maar groeide (razend)snel uit tot een zevenkoppige onderneming. Het doel bleef hetzelfde: ecologie vanzelfsprekend maken, in elk bedrijf. Aan het roer staan Antwerpenaar Sebastiaan De Block en zijn Nederlandse (levens)partner Marit Overbeeke, twee jonge idealisten met een opvallend groot commercieel talent. “Eigenlijk zou ons bedrijf over tien jaar gewoon ‘The Entrepreneur’ moet heten, ervan uitgaande dat ecologie tegen dan zodanig evident is geworden.”

Student geschiedenis, salesmanager bij Lidl, master in de milieuwetenschappen, consultant en nu ook Ecological Entrepreneur: Sebastiaan De Block heeft er al een heel parcours opzitten. Met The Ecological Entrepreneur jaagt hij eindelijk zijn ultieme missie na: een einde maken aan een strijd die eigenlijk niet bestaat; die tussen ecologie en economie.

Het viel mij op dat vanuit de ‘groene wereld’ naar economie wordt gekeken als het ultieme kwaad, de oorzaak van alle problemen”, aldus De Block. Vanuit de economische wereld wordt ecologie dan weer gezien als iets vervelend. Maar da’s een fictieve strijd, want we kunnen niet zonder economie, en ook niet zonder ecologie. Dus ik wilde die werelden samenbrengen.”

Ecologie vanzelfsprekend maken

De Block startte met The Ecological Entrepreneur in januari 2020. Co-founder Marit Overbeeke stapte in december mee in de zaak. “Onze ultieme missie is het vanzelfsprekend maken van ecologie”, zegt die laatste. “Zodat dat niet meer het speciale kindje van de klas is, waar we ons allemaal erg bewust van zijn. Het doel is dat duurzaamheid geen vraagstuk meer is, maar een gegeven waar we allemaal naartoe moeten.”

De Block knikt instemmend. “Ons bedrijf zou over tien jaar bij wijze van spreken gewoon The Entrepreneur moet heten, omdat ecologie tegen dan zodanig evident is geworden”, vult hij aan met een glimlach op het gezicht.

Het Antwerpse bedrijf biedt diensten aan op twee verschillende fronten: aan de ene kant helpen ze ondernemingen met een ecologische oplossing commercialiseren, aan de andere kant helpen ze bedrijven, die niet noodzakelijk iets met ecologie te maken hebben, verduurzamen. Twee pijlers die niet los van elkaar staan, aldus het ondernemerskoppel. “Als we een kmo hebben die wil vergroenen, kunnen we hen misschien ook wel in contact brengen met een oplossing van één van de bedrijven die we helpen commercialiseren. Dat zorgt vaak voor een heel interessante kruisbestuiving.”

Hoe meer verkoop, hoe meer impact

“De eerste pijler is heel simpel”, legt Overbeeke uit. “Als je een oplossing hebt rond ecologie maar je verkoopt niet, dan maak je geen impact. Eén van onze klanten spitst zich bijvoorbeeld toe op de CO2-optimalisatie van gebouwen. Stel, we helpen hen van tien klanten naar honderd: die impact is gigantisch. We helpen dus bedrijven hun ecologische impact te vergroten, door hen commercieel succes te laten beleven.”

We helpen bedrijven hun ecologische impact te vergroten, door hen commercieel succes te laten beleven

De tweede pijler is breder georiënteerd en wil ondernemingen helpen vergroenen. Want dat elk bedrijf zou moeten inzetten op duurzaamheid, staat voor twee als een paal boven water. “Als onderneming heb je een bepaalde verantwoordelijkheid”, stelt De Block. “dat is niet alleen jezelf financieel gezond houden, maar ook een rol opnemen binnen de maatschappij. En de impact die je maakt op je leefomgeving, die hoort daarbij.”

“Dat kan in heel kleine dingen zitten”, pikt zijn partner in. “Wat veel bedrijven tegenhoudt, is dat ze het meteen perfect willen doen. Maar dat hoeft niet. Er zijn heel veel kleine dingen mogelijk, en die willen wij zo makkelijk mogelijk maken.”

Zo’n veranderingen realiseren, is een kwestie van een bepaalde bril opzetten”, meent De Block. “Dat kan simpel zijn: geen plastic flesjes meer gebruiken bijvoorbeeld. Of ervoor zorgen dat je medewerkers niet met de wagen naar het werk moeten. Voor dienstenbedrijven speelt vooral energie, mobiliteit en aankoop. Bij productiebedrijven kijken we naar de gehele productieketen want meestal zit daar de grootste ecologische, operationele en financiële winst.”

“Je begint steeds met de basis, en al doende leer je dan wel bij. Je moet er alleen voor zorgen dat er een pad is, dat je naar een langetermijnbeleid toe werkt, met als doel over vijf à tien jaar zo klimaatneutraal mogelijk opereren. En dat je dus niet zegt: ‘geen plastic flesjes meer, en dan zijn we ervan af, dan zijn we groen.’ Want dat zou pure greenwashing zijn.”

Het team van The Ecological Entrepreneur

Niet lullen, maar poetsen

Het verhaal van The Ecological Entrepreneur raakt een gevoelige snaar, zo blijkt, want de machine draait op volle toeren. Al wil De Block niet meteen spreken van een gat in de markt. “Dat is moeilijk om te zeggen. Ik ken niemand in België die doet wat wij doen, anderzijds zijn er wel die afzonderlijke aspecten van wat wij doen coveren. Het is vooral de combinatie die vrij uniek is.”

Duurzaamheid is een groeimarkt en wij zijn op het juiste moment begonnen met een juiste, relatief authentieke insteek”, aldus Overbeeke. “Dat horen we ook vaak van klanten. We zijn nooit op zoek gegaan naar een gouden ei, maar gewoon vertrokken vanuit onze eigen overtuiging. We geloven in wat we doen, en het gaat ons ook goed af.”

We zijn nooit op zoek gegaan naar een gouden ei, maar gewoon vertrokken vanuit onze eigen overtuiging. We geloven in wat we doen, en het gaat ons ook goed af

Vraag is er in elk geval voldoende, klinkt het. “Ik denk dat heel wat bedrijven, ook breder dan de ecologische wereld, worstelen met commercialisering. Wij hebben gewoon gezegd: we helpen degenen die een ecologische impact maken want dat past bij ons doel”, vertelt De Block. “Zelf hebben bedrijven vaak niet de middelen om genoeg mensen aan te nemen om die commercialisering waar te maken. Wij hebben dus een team ter beschikking dat actief voor hen aan de slag gaat. Er zijn enorm veel vaardigheden nodig voor commercialisering. Met ons team haal je meteen alle competenties in huis die je anders doorgaans bij 5 à 6 mensen gaat zoeken.”

Maar of ze nu helpen bij het commercialiseren of bij het verduurzamen, actie staat altijd centraal, benadrukt de Antwerpse ondernemer.“Je kan uren palaveren over ecologie, maar uiteindelijk gaat het om dingen doen. Werken is wat daadwerkelijk het verschil gaat maken. Wij gaan uit van 20% nadenken, 80% doen. Niet lullen, maar poetsen, zoals Marit dat zo mooi zegt (lacht).”

Dé referentie binnen Europa

The Ecological Entrepreneur verhuisde onlangs naar een nieuw kantoor in Antwerpen, dat, onder het motto ‘practice what you preach’ zo duurzaam mogelijk werd ingericht. “We hebben gekozen voor spullen die zo ecologisch of circulair mogelijk tot stand zijn gekomen. Toegegeven, da’s niet altijd makkelijk”, moet Overbeeke erkennen. “Want kantoormeubilair moet ook gewoon ergonomisch zijn en voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zo zijn we terechtgekomen bij een gespecialiseerde partij in Nederland dat kantoormeubilair maakt vanaf nul, met eigen materialen.”

Met een simpele post op LinkedIn hebben we zo twintig sollicitanten, omdat ons verhaal heel puur is. Dat is cool en fascinerend, maar soms denk ik ook: holy shit, dat had ik niet verwacht

De verhuis was hoognodig, want op nog geen twee jaar tijd groeide de onderneming tot een achtkoppig geheel. Een groeispurt die verrassend vlot verliep, zegt De Block. “Het is tof om te zien dat mijn idee mensen kan motiveren, zowel extern als intern. Met een simpele post op LinkedIn hebben we zo twintig sollicitanten, omdat ons verhaal heel puur is. Dat is cool en fascinerend, maar soms denk ik ook echt ‘holy shit, dat had ik niet verwacht’.”

“Vorig jaar in augustus was ik nog alleen. We zijn dus best stevig gegroeid”, merkt Sebastiaan De Block op. “De ambitie is dan ook groot. We willen binnen Europa dé referentie worden voor het helpen commercialiseren van ecologische oplossingen, en het helpen verduurzamen van ondernemingen. We willen echt de groep worden die ecologie evident heeft gemaakt. Niet alleen in onze achtertuin, maar op heel grote schaal.”