Bedrijf: Odette Lunettes
Oprichter(s): Eline De Munck & Bob Geraets
Hoofdkantoor: Antwerpen
Startdatum: 2015
Omzet: niet bekend
Team: 14 mensen

Eline De Munck (33) heeft al meerder carrièrepaden bewandeld (als actrice, zangeres, radiohost, VJ bij jongerenzender JIM,...) maar vandaag kennen we haar vooral als fulltime onderneemster. Ze is het gezicht achter en van Odette Lunettes, het Belgische brillenmerk dat ze in 2015 samen met haar zakenpartner Bob Geraets in de markt zette. “Alles wat ik doe, doe ik met hart en ziel. Mocht ik het anders hebben aangepakt, zou Odette Lunettes een bedrijf zijn geweest waar ik mij veel minder mee verbonden voel.”

Hoe belangrijk is geld voor jou?

“Ik ben totaal niet money driven. Prestige is voor mij veel belangrijker dan veel centen op mijn rekening hebben. Zouden we al meer geld hebben verdiend als we het anders hadden aangepakt? Misschien wel. Zou ik daardoor gelukkiger zijn geweest? Zeker niet. Dat maakt dat ik misschien wat meer risico’s durf te nemen dan iemand anders.”

“Mijn vennoot ontfermt zich meer over de financiële kant van de zaak. Als een goede huisvader waakt hij erover dat we niet overdreven veel uitgeven aan zaken die het allemaal nog net iets leuker, mooier en exclusiever maken (lacht). Bijvoorbeeld voor de inrichting van onze winkels, want daarin wil ik steeds tot het uiterste gaan. Uiteraard weet ik ook dat de marges moeten kloppen zodat we onderaan de streep lucratief blijven.”

Wat was tot dusver je beste investering?

“Mijn vennoot (lacht). Neen serieus, omdat Bob en ik zo complementair zijn en elkaar perfect in evenwicht houden. Het feit dat we elk bezig zijn met waar we écht goed in zijn, zorgt ervoor dat ons bedrijf snel kan groeien.”

“En bij uitbreiding is mijn antwoord: het ganse team van Odette Lunettes, want het zijn de juiste mensen op de juiste plaats in je bedrijf die het verschil maken. Je menselijk kapitaal is van onschatbare waarde, daar ben ik meer dan ooit van overtuigd.”

En je slechtste investering?

“Onze eerste producent die ons in de luren heeft gelegd. De productkwaliteit was goed, maar hij heeft misbruik gemaakt van het feit dat wij toen nog onervaren waren. Dat is het leergeld dat je betaalt als startende ondernemer. Het heeft ons doen inzien hoe belangrijk het is om je financieel en juridisch goed in te dekken wanneer je met andere partijen in zee gaat.”


Waar heb je professioneel gezien spijt van?

“Van niks eigenlijk. Wat zeker niet wil zeggen dat ik het altijd goed heb aangepakt. Maar alles wat ik doe, doe ik met hart en ziel. Dat heeft mij gebracht tot waar ik vandaag sta, met veel vallen en opstaan. Mocht ik het anders hebben gedaan, dan zou Odette Lunettes wellicht een bedrijf zijn geweest waar ik mij veel minder mee verbonden voel.”

Enkel met cijfers bezig zijn en groeigeld zoeken om te kunnen opschalen, dat is niet waar ik het voor doe

Dat is voor mij essentieel: dat het hart in onze organisatie op de juiste plaats zit en dat de klanten dat ook zo aanvoelen. Enkel met cijfers bezig zijn en groeigeld zoeken om te kunnen opschalen, dat is niet waar ik het voor doe. Uiteraard moeten de verkoopcijfers goed zijn, maar ik wil me als onderneemster in de eerste plaats verrijken in de figuurlijke zin van het woord.”


Wat is voor jou het leukste aan ondernemen?

“Dat je stappen kan zetten en telkens doorgroeit naar een volgende fase. Ook het feit dat je steeds met nieuwe, grotere dingen bezig bent en je je bedrijf telkens ziet groeien.”

“Als de ideeën in je hoofd en de plannen die je maakt na verloop van tijd realiteit worden, geeft dat een heel fijn gevoel. Enkel al het idee dat je als ondernemer dingen doet die niet iedereen kan doen, vind ik een prettige gedachte.”


Welke grote ondernemersdroom koester je nog?

“Ik zeg altijd: world domination. Mensen moeten dan meestal hard lachen. Dat komt omdat dat niet echt tastbaar is. Maar net daarom is het voor mij geen illusie: je kan daar altijd hoopvol naartoe werken en op dagelijkse basis dichterbij komen omdat je als ondernemer op korte termijn heel veel doelen bereikt.”

Sowieso ben ik iemand die mezelf op langere termijn geen grotere doelen stelt, omdat het mij beknot in mijn creativiteit en ondernemerschap

“Sowieso ben ik iemand die mezelf op langere termijn geen grotere doelen stelt, omdat het mij beknot in mijn creativiteit en ondernemerschap. Stel dat ik dan zou falen, dan zou mij dat kleiner en minder wendbaar maken. Daarom sta ik liever in het nu en kijk ik goed rond welke opportuniteiten er vandaag allemaal zijn. Je mist veel kansen als je enkel gefocust bent op langetermijndoelen. Het maakt je blind.”

“Maar dat neemt dus niet weg dat we met Odette Lunettes internationaal willen groeien: het ultieme doel is dat Odette Lunettes wereldwijd een even klinkende naam wordt als Ray Ban. Is dat realistisch? Moeilijk te zeggen. Met heel veel passie en goesting gaan we er in ieder geval alles aan doen om dat doel te bereiken.”


Welke opofferingen moet je in je privéleven doen om te kunnen ondernemen?

“Geen enkele omdat mijn hart in dit bedrijf ligt en je er ook heel veel voor in de plaats krijgt. Veel hangt af vanwaar je prioriteiten op dat moment liggen: voor sommigen is dat bijvoorbeeld een gezin stichten, voor mij is dat heel duidelijk ondernemen. Ik heb al vele levens geleid, waar ik zeer dankbaar voor ben, maar nu krijgt Odette Lunettes mijn volle aandacht en liefde.”


Heb je naast ondernemen nog andere grote passies of hobby’s?

“Ik sport heel veel. In de eerste plaats omdat ik het graag doe maar ook omdat het helpt om m’n hoofd leeg te maken. Ik heb dat echt nodig om elke dag opnieuw mentaal scherp te kunnen blijven.”

Ik probeer minstens drie keer per week te lopen. Liefst van al doe ik dat op een loopband maar doordat de fitnesscentra momenteel gesloten zijn, ben ik genoodzaakt om mijn actieterrein naar buiten te verleggen.”


Wat is de belangrijkste ondernemersles die jij de voorbije jaren geleerd hebt?

Altijd je hart volgen en je eigen koers uitstippelen, in mijn geval is dat dan samen met een vennoot. Luister niet teveel naar anderen, iedereen heeft toch altijd een andere mening. Laat je vooral niet van de wijs brengen: als je er zelf niet in gelooft, moet je het zeker niet doen!”

“Niet plooien is de boodschap, je moet volharden, ook als het niet meteen loopt zoals je had gehoopt. Op je bek gaan, hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Dat je je wel moet laten omringen met mensen die van bepaalde zaken veel meer afweten dan jij, spreekt voor zich.”