foto: shutterstock.com

Ik geloof niet in eenvoudige lijstjes. Een bedrijf leiden, de concurrentie een stap voorblijven: dat is hard werk. Er bestaat niet één methode die altijd succes heeft. Er zijn evenveel benaderingen en methodes als er bedrijven zijn. Toch geloof ik in een aantal richtlijnen die een organisatie kunnen helpen om op een meer kritische en succesvolle manier na te denken over haar toekomst. Doorheen mijn loopbaan heb ik met heel wat bedrijven gepraat die erin slaagden zichzelf opnieuw uit te vinden. Allemaal hadden ze één of meer van de kenmerken uit het onderstaande lijstje.

1. Laat je niet vangen door valse grenzen

Ons brein is niet gebouwd voor innovatie. Het focust zich in de eerste plaats op veiligheid, tevredenheid en energie-efficiëntie. Onze hersenen verkiezen de status quo. Ze laten ons graag geloven dat we nieuwe dingen kunnen realiseren met weinig inspanning en verandering.

Jaren geleden lukte dat wellicht nog. Maar de snelheid waarmee de markt vandaag evolueert, verplicht ons om deze limieten en grenzen – door ons eigen brein opgelegd – te doorbreken. De nieuwe wereld moet ons startpunt zijn.

Vaker wel dan niet, betekent het dat we helemaal opnieuw moeten beginnen. Ik geef een voorbeeld. Je kunt niet verwachten dat je organisatie ingrijpend evolueert als je tegelijk vasthoudt aan oude KPI’s. Het volstaat niet langer om outside the box te denken. Het gaat veel verder dan dat. Er is simpelweg geen box meer.

2. Gebruik wat je kent, maar durf experimenteren

Begrijp me niet verkeerd. Deze richtlijn betekent niet dat je alles wat je weet zomaar overboord moet gooien. Wat je onderzocht en getest hebt, kun je uiteraard blijven gebruiken. Maar het is even belangrijk om te durven experimenteren. Denk daarbij niet dat je voortdurend het wiel opnieuw moet uitvinden.

Kijk verder dan je eigen vertrouwde omgeving. Onderzoek wat andere sectoren hebben bereikt en ga na of hun realisaties iets kunnen betekenen voor je eigen bedrijf en markt. Je zult verrast zijn hoeveel ideeën er zomaar voor het rapen liggen. Het volstaat je ogen open te houden, naast een portie lef om nieuwe dingen te proberen.

3. Streef een dynamisch evenwicht na

Er zijn mensen die je ervan zullen trachten te overtuigen om alles te veranderen. Zij dwalen. Werkt een proces goed? Prima zo. Je hoeft niet te veranderen om te veranderen. De kunst bestaat erin niet al te krampachtig vast te houden aan tradities. Anders kan het bedrijf te rigide worden en zal het niet meer gepast reageren op de veranderingen in de markt.

Obsessief omgaan met innovatie is echter ook ongezond. Als je alles in één keer wil veranderen, verlies je de fundering die de stabiliteit van het bedrijf bepaalt. Net als bij een natuurlijk organisme gaat het ook hier om de zoektocht naar de juiste, dynamische balans. Verandering om de verandering is alleen maar contraproductief.

4. De toekomst begint vandaag

Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Projecten met een deadline in 2020 of 2025? Waanzin! De concurrentie, de sector en – bovenal – je klanten zijn tegen die tijd al lang niet meer wat ze vandaag zijn. Het is onmogelijk te voorspellen hoe de wereld er tegen dan uit zal zien.

Vergeet niet dat we zo snel evolueren, dat de toekomst hier veel sneller zal zijn dan je denkt. Zorg daarom vandaag voor actie, maar houd je Day After Tomorrow daarbij in gedachten.

5. Mik op de maan

Je moet extreem durven zijn. Als je ook overmorgen de strijd met de concurrentie aan wil kunnen, dan moet je je focussen op radicale, nieuwe ideeën, om zo je eigen toekomst vorm te geven. Je moet verder denken dan de gebruikelijke, incrementele innovatie, zoals de 10% verbetering van een product of de 5% vermindering van klachten.

Als je snel en grondig wil evolueren, dan moet je durven mikken op de maan: denken en handelen in “moon shots”, zoals Google dat doet. Het gaat dan om extreme verandering, met het potentieel om het uitzicht van de hele industrie te wijzigen. Vandaag zijn het niet langer de grote bedrijven die de kleintjes verslaan. Het zijn de snelle die de trage te vlug af zijn. Snelheid is één van de belangrijkste concurrentiële voordelen.

6. Innovatie is een virus

Je kunt maar echt diepgaand innoveren wanneer de hele organisatie in het verhaal meestapt. Wanneer je mikt op de maan, doe je dat niet ergens in een besloten clubje. Je moet ervoor zorgen dat je inspanningen zich als een virus doorheen het hele bedrijf verspreiden. ‘Innovatie’ is geen afdeling. Het is een mindset die een integraal deel van de bedrijfscultuur vormt.

Innovatie moet door de aders van iedere medewerker stromen. Alleen op die manier blijft je organisatie voldoende flexibel en aanpasbaar om ook overmorgen te overleven.

Rik Vera is CEO en Partner bij nexxworks. Wie meer wil weten over zijn visie over extreme klantegerichtheid en innovatie, kan hem aan het werk zien op de volgende Ignition Bootcamp van nexxworks van 14 tot 18 november 2016. Meer informatie vind je hier.