Donderdag komen ondernemers en experts samen op het Flanders AI Forum in Brussel om er hun kennis en vragen te delen over de toekomst van artificiële intelligentie in de bedrijfswereld. Het event wordt georganiseerd door Voka, Agoria en Imec, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). “We willen hiermee bedrijven informeren en prikkelen over de mogelijkheden van AI”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Niemand mag deze boot missen.”

Het event is er voor iedereen die iets of zelfs niets weet over AI. “Het is voor onderzoekers en aanbieders van AI-toepassingen die ons kunnen tonen wat er al mogelijk is”, duidt Maertens. “Maar vooral ook voor ondernemers die nog geen idee hebben hoe zij AI kunnen implementeren in hun organisatie. Tijdens dit event proberen we iedereen te sensibiliseren en motiveren over AI in de bedrijfswereld.”

Top bereiken

Het is dan ook nodig om Vlaamse kmo’s zoveel mogelijk in te lichten over de mogelijkheden. Artificiële intelligentie is geen science fiction meer, maar de toekomst in zowat elke sector. “We zien dat alsmaar meer bedrijven belangstelling hebben voor AI, dus dat is positief”, zegt Maertens. “Er zijn ook al tientallen bedrijven en onderzoeksinstellingen die intensief bezig zijn met ontwikkelingen rond die technologie. Het is onze bedoeling om die twee groepen aan elkaar te koppelen, want ze kunnen mekaar helpen.”

We zijn in Vlaanderen goed bezig op vlak van onderzoek rond AI, vind ik. Maar in zulke evoluties kan je nooit goed genoeg zijn. Je moet echt wel de top bereiken.

Voka wil dus graag een goeie match zien tussen bedrijven en onderzoekers. Enerzijds kunnen ondernemers leren over de mogelijkheden, de strategieën en de toekomstvisies. Anderzijds kunnen onderzoekers en aanbieders meer te weten komen over de noden van die ondernemers. “We zijn in Vlaanderen goed bezig op vlak van onderzoek rond AI, vind ik. Maar in zulke evoluties kan je nooit goed genoeg zijn. Je moet echt wel de top bereiken.”

Hoog op de agenda

Maertens is positief over hoe Vlaanderen omgaat met AI, niet in het minst door het Impulsprogramma dat de Vlaamse regering vorig jaar heeft goedgekeurd. Het programma bestaat uit drie belangrijke pijlers. Ten eerste, fundamenteel onderzoek stimuleren bij universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen. Ten tweede, onze bedrijven informeren en aanmoedigen om AI toe te passen en tot slot ook het brede publiek sensibiliseren over de mogelijkheden van de technologie.

Ik ben blij dat de regering maatregelen heeft genomen die toekomstgericht zijn. Kunstmatige intelligentie stond hoog op de agenda bij de ministers, en moet ook hoog op de agenda staan bij bedrijven en onderwijsinstellingen.” Universiteiten en hogescholen gaan alvast mee in het AI-verhaal. “In de ingenieursopleidingen en ook in de economische opleidingen wordt er al aandacht aan besteed”, weet Maertens. Dat is ook broodnodig, want er is nu al een tekort aan arbeidskrachten die kennis hebben over AI.

Denkoefening

Hoewel AI nog niet volledig is ingeburgerd in onze Vlaamse bedrijven, beschikken toch heel wat ondernemingen al over veel data. “Erg nuttig, want de basis van AI is data. Maar ik zie hierin twee uitdagingen voor bedrijven in de nabije toekomst”, haalt Maertens aan. “Een eerste uitdaging is om nog meer data te verzamelen, want data is king. Wie dat heeft, heeft eigenlijk al veel in handen. Een tweede uitdaging is om na te denken over wat er met die data kan gedaan worden.”

Volgens Maertens is die denkoefening cruciaal. Van de CEO tot de CIO en de IT-afdelingen: iedereen moet een plan hebben om met data om te gaan, nu en in de toekomst. “Er zijn nu al verschillende prachtige voorbeelden van hoe bedrijven data gebruiken. Denk maar aan Colruyt. De supermarktketen heeft een proefproject waarbij groenten en fruit aan de kassa automatisch worden herkend op basis van data”, zegt Maertens. “En netbeheerder Elia experimenteert met drones die roest of andere defecten herkennen aan hoogspanningsinfrastructuur.”

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka

De gedelegeerd bestuurder van Voka beseft dat niet elk bedrijf meteen op de kar van AI zal springen. “Voor de ene onderneming zijn er logische AI-stappen die ze kan zetten, voor de andere is het niet zo duidelijk. Of beter gezegd: nog niet. Maar over vijf, tien of twintig jaar zullen ook die bedrijven AI-technieken kunnen toepassen, daar ben ik zeker van.”

World Wide Web

AI klinkt velen ongetwijfeld nog erg ‘Back to the Future’-achtig in de oren, en het brengt ook heel wat vragen en onzekerheden met zich mee. Maertens maakt zich echter weinig zorgen. “Kijk, de AI-uitdagingen waar we nu voor staan, vergelijk ik graag met wat er in de jaren ’90 gebeurde. Toen kwam er zoiets op als het World Wide Web. Voor de Vlamingen was dat al moeilijk om uit te spreken, laat staan dat we wisten hoe we ermee moesten omgaan. Ondernemers hebben zich toen ook de bedenking moeten maken of en hoe ze zoiets konden implementeren. Niet elk bedrijf is meteen meegegaan op die golf van het internet, maar uiteindelijk zag iedereen het nut van een website en andere internettoepassingen wel in. En er zijn bovendien veel nieuwe bedrijven ontstaan, zoals websitebouwers. Dat zie je nu ook gebeuren in het AI-verhaal.”

Het belangrijkste is dat we samen met de bedrijven, de regering en de onderwijsinstellingen strategisch blijven nadenken over de aanpak van AI.

De bezorgdheden die nu worden geuit over privacy, security of betrouwbaarheid, waren er ook in de jaren ’90. “Uiteindelijk werden die vragen daaromtrent geleidelijk aan opgelost door de markt zelf, de wetgever, of zelfs de consument”, zegt Maertens. “We staan nu voor een gelijkaardig proces met AI. Het belangrijkste is dat we samen met de bedrijven, de regering en de onderwijsinstellingen strategisch blijven nadenken over de aanpak van AI.”

Ingrijpende revolutie

Het is moeilijk om te bedenken wat de impact van AI de komende jaren zal zijn. “Ik kan de toekomst niet voorspellen, maar ik ben er wel zeker van dat de ontwikkeling van AI grote vormen zal aannemen in de bedrijfswereld. Ik ben ervan overtuigd dat we heel wat AI-toepassingen zullen gebruiken in het dagelijkse leven. De revolutie waarin we nu zitten, zal nog sterker, dynamischer en ingrijpender zijn dan die van het internet. Net daarom willen we bij Voka bedrijven hard stimuleren om hier nu al in mee te gaan, en begeleiden we hen daarin met events zoals het AI Forum.”

Meer weten over de verschillende evenementen en initiatieven van Voka? Neem dan een kijkje op hun website.