Dirk Deroost (De Cronos Groep) en Kris Kemland (icapps) / ©Jonathan Ramael

Aangezien 94 procent van de Antwerpse burgers vandaag een smartphone heeft, koos stad Antwerpen in haar digitale transformatie voor een ‘mobile first’ strategie om de dienstverlening dichter bij de mensen te brengen. Na een uitgebreid gebruikersonderzoek is de ontwikkeling van de stadsapp volop aan de gang. De lancering wordt verwacht in het najaar van 2022. “De stad wil dat 35% van de inwoners gebruik maakt van de app tegen 2024, en tegen 2030 zelfs 70%. Als rasecht Antwerps bedrijf zijn we bijzonder gedreven om hier een succes van te maken”, vertelt Kris Kemland van icapps, het Antwerpse digital agency dat samen met Cronos Public Services geselecteerd werd als strategische partner voor dit innovatieproject.

Vandaag verloopt al veel dienstverlening en communicatie van stad Antwerpen via digitale weg, met name de website en het e-loket. De meeste stadsgebruikers (inwoners, bezoekers, studenten, ondernemers) hebben uitstekende digitale skills, zeker de jongere generaties, dus zij maken gretig gebruik van de online dienstverlening van ‘t stad.

Om de inclusie te verbeteren en de digitale geletterdheid te verhogen, wil stad Antwerpen haar dienstverlening nog meer tot bij al haar burgers brengen. Aangezien de meerderheid van de bevolking vandaag wel beschikt over een smartphone, wil stad Antwerpen met een mobiele app de dienstverlening en de beleving van de stad dichter bij álle gebruikers brengen.

Mobile first

Na een grondig voortraject, waarbij zowel Antwerpse burgers als een panel van experten feedback gaven over de toekomstige stadsapp en hun verwachtingen hieromtrent, schreef de stad in december 2021 samen met haar IT-partner Digipolis een aanbesteding uit om een ontwikkelaar en strategische partner te zoeken die al deze wensen technisch kon omzetten naar een gebruiksvriendelijke app die door zoveel mogelijk mensen gebruikt wordt.

Cronos Public Services en icapps, beiden onderdeel van De Cronos Groep, werden geselecteerd als strategische partner om de vernieuwende stadsapp te ontwikkelen en verder uit te bouwen. De Cronos Groep bundelt innovatieve en creatieve bedrijven die vanuit hun eigen expertise op zoek gaan om meerwaarde te creëren voor organisaties en burgers.

Eén van die ondernemingen is het digital product agency icapps, dat meer dan 12 jaar ervaring heeft in het bouwen van apps en andere digitale producten op maat. “Met dit project bevestigen we ons commitment om stad Antwerpen, en bij uitbreiding de Vlaamse overheid, te ondersteunen in de verdere digitalisering van haar diensten”, vertelt Dirk Deroost, medeoprichter van De Cronos Groep.

Dirk Deroost, mede-oprichter van De Cronos Groep (©Jonathan Ramael)

“In hun digitale transformatie focussen de meeste steden op hun website, vanwaar ze de online dienstverlening doortrekken naar een app of andere mobiele toepassing. Stad Antwerpen heeft bewust gekozen voor een ‘mobile first’ strategie, waarbij de mobiele app het eerste digitale communicatiekanaal is.

“De belangrijkste reden hiervoor is dat 98 procent van de Antwerpse burgers thuis over internet beschikt, terwijl 94 procent een smartphone heeft. Met een app kan dus de grootste groep mensen bereikt worden. Dat een app tweerichtingsverkeer mogelijk maakt tussen de stad en haar gebruikers is een bijkomend voordeel. Die vorm van interactie biedt een website niet”, legt Kris Kemland, Managing Partner bij icapps, uit.

“Bovendien heeft elk stadsdepartement een eigen strategie en manier van werken om hun doelgroep te bereiken. Het is beter om alle communicatie te concentreren in één app, die bijgevolg door meer mensen gebruikt wordt.”

Vandaag beschikt 98 procent van de Antwerpse burgers thuis over internet, terwijl 94 procent een smartphone heeft. Met een app kan de grootste groep mensen bereikt worden

Bij de lancering zal de stadsapp in eerste instantie een aantal functionaliteiten bevatten die passen binnen de bestaande dienstverlening: documenten opvragen, afspraken maken, meldingen doen (bv. sluikstort) of meldingen ontvangen (bv. een herinnering aan je afspraak), de status van meldingen opvolgen...

De gebruikers zullen ook een overzicht krijgen van wat er allemaal te doen is in de stad en in de districten, en de A-kaart zal erin geïntegreerd worden. Met deze kaart – vandaag nog een fysieke kaart – krijgen Antwerpenaren toegang tot verschillende diensten van de stad en sparen ze punten voor voordelen en kortingen.

“In de loop van het project zullen ook andere diensten en functionaliteiten toegevoegd worden, zoals communicatie specifiek voor ondernemers, fietsen huren, boeken lenen in de bib… Op die manier moet de app het verblijf van bewoners en bezoekers aan de stad makkelijker en aangenamer maken”, legt Kris Kemland uit.

Doordat de stadsapp bepaalde repetitieve taken zal overnemen, krijgt het stadspersoneel meer tijd voor kwalitatieve dienstverlening

70 procent tegen 2030

De lancering van de stadsapp is voorzien in het najaar van 2022. Uiteraard zullen de inwoners dan nog steeds terecht kunnen op de website met het e-loket, in het call center van de stad en aan de fysieke stadsloketten. Maar het is de bedoeling dat de nieuwe app het eerste communicatiemiddel wordt. De ambities van het stadsbestuur zijn niet min: 35 procent van de inwoners moeten de app gebruiken tegen 2024 en 70 procent tegen 2030. Een grote verantwoordelijkheid rust dus op de schouders van De Cronos Groep en icapps.

“Het project werd bijzonder grondig voorbereid - dit maken we niet vaak mee, dus proficiat aan stad Antwerpen en Digipolis (lacht). Een van de grote sterktes van dit project is dat alle stakeholders van in het begin zeer nauw betrokken werden. Tijdens een uitgebreid gebruikersonderzoek werd veel feedback verzameld over hoe de burgers verwachten dat een stadsapp eruit ziet en waarvoor ze hem willen gebruiken.”

“Wij namen zelf ook deel aan veel van deze gesprekken. Dankzij al dit voorbereidend werk konden wij vlot aan de slag om de app te bouwen. We hebben veel ervaring met het ontwikkelen van inclusieve apps, bijvoorbeeld in de bank- en televisiesector. Momenteel werken tien mensen van ons fulltime op dit project”, vertelt Kris Kemland.

Kris Kemland, Managing Partner bij icapps (©Jonathan Ramael)

Dirk Deroost wijst op nog een ander voordeel van De Cronos Groep: integratie. Cronos Public Services is al meer dan twintig jaar een vertrouwde partner van verschillende Vlaamse overheidsinstellingen. We staan in voor de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van bedrijfsapplicaties en IT-oplossingen. Hierdoor kunnen we de stadsapp makkelijk connecteren met andere applicaties zoals Mijn Burgerprofiel. Het gevolg is dat gebruikers hun gegevens niet meer moeten invullen in de app, wat een groot gebruiksgemak betekent”, legt hij uit.

Het is ook de bedoeling om de app op langere termijn te linken aan andere stadsapplicaties en -platformen zoals die van de politie en hulpdiensten of het ondernemersplatform.

Doordat Cronos Public Services een vertrouwde partner is van de Vlaamse overheid, kunnen we de stadsapp makkelijk connecteren met andere applicaties zoals Mijn Burgerprofiel. Dit verhoogt het gebruiksgemak

Internationaal op de kaart

De opdracht van Cronos Public Services en icapps omvat de bouw van de app en de verdere uitbouw ervan over de komende zes jaar. “Onze focus ligt nu op de basisversie die we in november gaan lanceren. We zijn begonnen met de ontwikkeling net voor de zomer, dus het beloven nog drukke maanden te worden tot november, wanneer de lancering gepland staat (lacht). Maar we denken al volop na over aanvullingen en uitbreidingen in de toekomst, zo zou het bijvoorbeeld een idee kunnen zijn om een druktemeter van de winkelstraten beschikbaar te stellen in de app.”

We gaan vaak over het muurtje kijken in andere landen en steden en op dit moment is er nog geen enkele Europese stad die zo ver staat qua digitale dienstverlening. In Azië zien we wel veel interessante ontwikkelingen, dus die nemen we mee in ons verhaal”, benadrukt Kris Kemland.

Kris Kemland en Dirk Deroost zijn ervan overtuigd dat de stadsapp Antwerpen internationaal nog meer op de kaart zal zetten. “De app zal een grote meerwaarde zijn voor de inwoners én zal de stad extra aantrekkelijk maken voor bezoekers en toeristen.”

Als één van de eerste app-bouwers van België zijn we enorm vereerd om mee te mogen bouwen aan dit project voor de stad waar we gevestigd zijn, in onze kantoren met zicht op het MAS. We hebben een grote betrokkenheid om dit ambitieuze project tot een goed einde te brengen”, besluit Kris Kemland.