Ja, web3 en blockchain en NFT’s zijn hypes. Maar dan wel hypes met een gigantisch potentieel. Bij EY VODW, de innovatiepoot van consultancyreus EY, zijn Simon Anthonis (oprichter/partner) en Lawrence Landeloos (associate director) er rotsvast van overtuigd dat de toekomst van de technologie veel verder reikt dan gimmicks en marketingstunts. “Blockchain kan businessmodellen en bedrijfsmodellen transformeren. De technologie kan zelfs de manier waarop ondernemingen talent aantrekken radicaal veranderen.”

Simon Anthonis is al een tijdje gepassioneerd door blockchaintechnologie. “Dat was eerst vooral een persoonlijke fascinatie, maar het laatste jaar zijn we vanuit EY VODW ook steeds vaker betrokken bij NFT-gerelateerde projecten. Van autofabrikanten tot brouwerijen: steeds meer bedrijven en steeds meer sectoren springen op die kar. Het is onze rol om die concepten mee uit te werken, om te kijken hoe we ze naar de markt kunnen brengen, hoe we voor tractie kunnen zorgen, hoe we waarde kunnen creëren.”

Lawrence Landeloos houdt zich niet alleen bij EY VODW bezig met blockchaintechnologie, hij richtte in 2021 met OneGrid ook een eigen bedrijf op om NFT’s toegankelijker te maken. “Ik ben ervan overtuigd dat blockchain businessmodellen en zelfs volledige organisatiemodellen kan transformeren.

“De technologie heeft enorm veel potentieel, maar is vandaag ook nog enorm complex. Daarom zijn we met OneGrid bezig aan de ontwikkeling van een platform dat mensen toelaat om zélf NFT projecten te ontwikkelen en lanceren. Zoals no code oplossingen WordPress en Wix het bouwen van websites hebben gedemocratiseerd, willen wij de drempel radicaal verlagen om te experimenteren met blockchaintechnologie. Hoe meer we experimenteren, hoe meer waardevolle concepten er zullen ontstaan.”

Lawrence Landeloos, associate director bij EY

Believe the hype

Rond web3, blockchain, NFT’s,… lijken twee kampen te bestaan. Zitten ze bij EY VODW in het kamp van de believers? “Mijn antwoord is genuanceerd”, verrast Anthonis. “Hebben blockchain, Web3 en NFT'’s veel potentieel? Ja. Zijn ze een hype? Ook ja.”

Web3 zal zeker doorbreken, daar twijfel ik geen seconde aan, maar het is voor iedereen nog een beetje afwachten welke verschijningsvormen dat ook zullen doen

Web3 is geen revolutionaire ommezwaai, het is eigenlijk de logische evolutie van het internet. Web1 was ‘read only’, éénrichtingsverkeer. Web2 heeft van het internet tweerichtingsverkeer gemaakt, maar heeft wel alle data gecentraliseerd. Web3 is het tijdperk van gedecentraliseerde internet, en geeft gebruikers dankzij slimme contracten hun eigen data terug. Ownership by design. Web3 zal zeker doorbreken, daar twijfel ik geen seconde aan, maar het is voor iedereen nog een beetje afwachten welke verschijningsvormen dat ook zullen doen. NFT’s? Metaverse?”

“In 1999 gaf een van mijn grote muzikale helden David Bowie een interview aan de BBC. Hij had het over het onvoorstelbare potentieel van het internet en de interviewer merkte smalend op dat het internet toch ‘alleen maar een tool’ was. Waarop Bowie nog een stap verder ging en het een ‘alien life form’ noemde. Nog geen jaar na dat interview barstte de dotcombubbel. De non-believers lachten in hun vuistje. Maar laten we niet vergeten dat het internet het ontploffen van de dotcombubbel wel overleefd heeft. Bedrijven als Amazon zijn zelfs in volle dotcombubbel ontstaan. Zo zal het nu ook gaan. Sommige technologieën en tokens zullen een hype blijken, anderen zullen doorbreken en volwassen worden.

Nieuwe micro-economieën

De leercurve kan volgens Landeloos nog wel even duren. “Het wordt boeiend om te zien welke platformen en welke applicaties het halen en welke niet. Maar dat digitale communities een belangrijke factor zal worden in de technologie van de toekomst, daar twijfel ik geen seconde aan.”

“Eén van de eerste hapbare use cases voor NFT’s was digitale kunst. Dankzij slimme contracten kunnen mensen de unieke eigenaar van een werk worden – net zoals bij een schilderij op doek - en wordt digitale kunst voor het allereerst écht mogelijk en waardevol. Gradueel zie je andere vormen, waarbij platformen ontstaan waar je blogsposts (in de vorm van NFTs) kan registreren op de blockchain. Nu is copyright vaak een ingewikkelde constructie, blockchaintechnologie maakt dat eenvoudiger en transparanter.

“In de muziekindustrie zie je dat er onder invloed van technologie geleidelijk een machtsverschuiving is ontstaan. Het internet met haar veelheid aan sociale mediakanalen maakte rechtstreeks contact tussen artiesten en fans mogelijk. Naast die shift in distributie zorgt blockchain voor een verdere disruptie van het economische model. Artiesten hebben de platenlabels niet langer nodig om waarde te creëren met hun muziek. Fans die investeren in een artiest worden beloond met exclusieve content en unieke events. De band tussen artiest en fans wordt zo ook sterker. Geleidelijk ontstaan er dus digitale micro-economieën en communities met NFT’s en sociale platformen als basisonderdelen. ”

Wetenschappelijk onderzoek boosten

Anthonis ziet ook in de bredere economieën stilaan blockchaintoepassingen opduiken. “Er wordt wel eens lacherig gedaan over NFT’s. Dat gaat dan over mensen die zot veel geld betalen voor pakweg collectibles zoals de ‘Bored Ape’, in de hoop die ooit voor veel geld te verkopen. Maar gezien de waarde van die digitale verzamelobjecten wel eens durft te fluctueren, begrijp ik de sceptische reacties. Laten we niet vergeten dat we nog in een heel prille fase zitten. Er is zelfs nog geen early majority.”

Bedrijven kijken stilaan voorbij die NFT’s en verkennen de technologie die erachter schuilgaat.

“Vandaag beperken NFT’s zich inderdaad nog vaak tot marketingstunts, of tot digitale ‘collectibles’ of verzamelobjecten voor een kleine community van die hard fans. Maar bedrijven kijken stilaan voorbij die NFT’s en verkennen de technologie die erachter schuilgaat. Dan wordt het pas echt interessant. We spreken bijvoorbeeld met grote bedrijven die het potentieel van blockchaintechnologie zien als het gaat over duurzaamheid. Ze kunnen de technologie inzetten om hun inspanningen te traceren en zwart op wit aan hun stakeholders te bewijzen.

“De maturiteit in het denken evolueert volop. Hier en daar zie ik al een glimp van wat er in de toekomst technologisch mogelijk is. Een concreet voorbeeld? Ik denk onder andere aan Molecule, een platform waar dat onderzoekers in de biomedische sector toelaat om de intellectual property van onderzoek naar een werkzaam bestanddeel te fractionaliseren, en zo makkelijker meerdere investeerders aan te trekken. Het is een extreem innovatieve manier om wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medische behandelingen te versnellen en te vermijden dat beloftevolle werkzame bestanddelen niet verder onderzocht en ontwikkeld worden tot geneesmiddel.”

“Voor investeerders/farmaspelers is de slaagkans vaak te klein tegenover de investering in intellectual property om verder onderzoek te doen met een actief bestanddeel. Het financiële risico is heel groot. Door het intellectueel eigendom in allemaal kleine stukken op te splitsen en te verdelen over veel verschillende investeerders, maakt Molecule die investering wel haalbaar. Uiteindelijk kan dit soort toepassingen leiden tot een win-win. Voor onderzoekers stijgt de kans op funding en uiteindelijk vergroot ook de kans dat actieve bestandelen verder ontwikkeld worden tot medicijn. Misschien zijn de initiatiefnemers te vroeg en té innovatief? Time will tell. Maar er beweegt vanalles, in heel uiteenlopende sectoren.”

Talent in open source

Welke hinderpalen staan de grote doorbraak van Web3 en blockchaintechnologie dan nog in de weg? “Het grootste obstakel voor adoptie door de grote massa is het ontbreken van een wettelijk kader”, meent Landeloos. “Dat klinkt misschien een beetje contradictorisch, want het beeld leeft dat het de gebruikers zelf zijn die het internet van de toekomst moeten controleren, en vooral niét de overheid.

Maar de huidige onduidelijkheid zorgt voor de speculatie die we vandaag zien, met alle gevolgen vandien. De overheid zal een belangrijke rol spelen in de verdere evolutie van web3. Dit door een duidelijk idee, visie, kader te ontwikkelen waarin we kunnen werken. Nu zitten we in het Wilde Westen en dat is voor niemand goed.”

Als de technologie volwassen wordt, dan denk ik dat de impact voorbij producten en toepassingen zal gaan, recht naar het hart van organisaties

“Als de technologie volwassen wordt, dan denk ik dat de impact voorbij producten en toepassingen zal gaan, recht naar het hart van organisaties. Niet alleen hun businessmodel zal veranderen maar ook hun manier van werken. Denk maar aan het aantrekken van talent, verdelen van rollen of taken en het (gradueel) delegeren van beslissingsmacht. Vandaag zijn bedrijven gesloten eco-systemen. Ideeën, producten, kennis en mankracht worden heel erg afgeschermd.”

“Beeld je nu in dat je je als organisatie nog meer open zou gaan stellen. Dat je intern én extern talent project-based zou laten meewerken aan je product in ruil voor bijvoorbeeld een exclusief membership (als NFT) en een financiële vergoeding. Leden kunnen voorstellen indienen waarop de community kan stemmen. Je fans en klanten zijn soms actief medewerkers, waardoor je marktvalidatie by design integreert in je productontwikkelingsproces. Hoewel deze manier van werken nog heel experimenteel is en zijn uitdagingen kent, opent deze manier van werken enorm veel nieuwe mogelijkheden.”