(Credits: Juan Wyns photographer)

Wat ooit begon als een productontwikkelingsbureau pur sang, is tien jaar later uitgegroeid tot een strategische innovatiefabriek die het intrapreneurship in vooral grote bedrijven op een wat meer disruptieve leest wil schoeien. “Ik durf te zeggen dat Bundl het enige bedrijf is in België met deze focus,” maakt medezaakvoerder Nicolas Cap zich sterk.

Dubbele trend

“Ik zie al enkele jaren een dubbele trend,” geeft Cap aan. “Enerzijds zijn er de echt grote bedrijven die almaar vaker bij ons komen aankloppen, op zoek naar innovatieve concepten. Alleen: zo’n traject mondt niet zelden uit in een echt hindernissenparcours, en het duurt vaak ook veel te lang. Anderzijds duiken er vandaag heel veel nieuwe start-ups op die opvallend snel from scratch naar de markt gaan met een disruptieve dienst of product.”

"In praktijk komt het erop neer dat wij binnen een groot bedrijf op zoek gaan naar werknemers met een echte ondernemersmentaliteit waarmee van nul een nieuwe start-up gaan uitbouwen"

Vanuit die vaststelling zijn wij de voorbije jaren stilaan onze focus gaan verleggen naar zogenaamde corporate start-ups. In praktijk komt het erop neer dat wij binnen een groot bedrijf op zoek gaan naar werknemers met een echte ondernemersmentaliteit – doorgaans met hulp van het management – waarna we met die mensen dan van nul een nieuwe start-up gaan uitbouwen. Heel vaak wordt die dan ook in een nieuwe wettelijke structuur ondergebracht”, verduidelijkt Nicolas Cap.

(Credits: Juan Wyns photographer)

Innovatietrajecten uit het bedrijf tillen

Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld The Park, een gloednieuw initiatief van Telenet, dat binnenkort in Antwerpen op een eerste locatie de deuren opent. Je kan er, gewapend met een VR-bril, zelf meespelen in games en Telenet hoopt hiermee een innovatief en dus toekomstgericht alternatief aan te bieden voor de klassieke bioscoop. “We zien onszelf vandaag als venture-builders, die op vraag van grote bedrijven aan innovatie gaan doen,” klinkt het.

"De meeste grote bedrijven zijn vergelijkbaar met een grote olietanker: het duurt even voor ze van richting veranderd zijn. In een razendsnel veranderende en vaak ook zeer disruptieve markt is het dan veel productiever en efficiënter om vanuit een eigen sloep te kunnen werken"

Af en toe werkt het ook omgekeerd, en benaderen wij zelf een bedrijf of een sector proactief, met zelf opgebouwde nieuwe inzichten en intelligentie.” Waar mogelijk probeert Bundl de innovatietrajecten waar het mee de schouders onder zet ook echt uit het bedrijf in kwestie te tillen. “De meeste grote bedrijven zijn vergelijkbaar met een grote olietanker: het duurt even voor ze van richting veranderd zijn. In een razendsnel veranderende en vaak ook zeer disruptieve markt is het dan veel productiever en efficiënter om vanuit een eigen sloep te kunnen werken. Soms blijven zo’n innovatieve projecten, eens ze op volle toeren draaien, dan verder bestaan als een aparte venture. Even vaak worden ze enkele jaren later opnieuw opgeslokt door het moederbedrijf.”

Politieke spelletjes

Innovatie is anno 2018 niet enkel bijzonder hot, het moet ook een van de meest misbruikte termen van de voorbije jaren zijn. Almaar meer bedrijven zien zich finaal gedwongen om zelf allerlei initiatieven rond intrapreneurship op te starten, net omdat ze in de ogen van hun werknemers wel de mond vol hebben over innovatie maar tegelijk innovatie op de eigen werkvloer bitter weinig kansen geven. Bedrijven die daar niet in meegaan, zien hun beste krachten niet zelden vertrekken, waarna die dan voor eigen rekening beginnen.

"Eén maand, in de wereld van een start-up is dat een echte eeuwigheid"

“Dat besef groeit inderdaad,” bevestigt Cap, “maar doorgaans zijn het toch externe triggers die bedrijven aan het denken zitten. Kijk maar naar de banksector, waar de disruptieve concurrentie plots uit alle mogelijk hoeken en sectoren komt. Het gaat dan plots razendsnel, en een klassiek innovatietraject vanuit de schoot van het bedrijf blijkt dan doorgaans niet het juiste antwoord. Altijd duiken er ergens in zo’n groot bedrijf wel argumenten of excuses op om een echt disruptief project toch nog af te blazen. Of het duurt ellenlang alvorens bepaalde belangrijke knopen worden doorgehakt.”

“Eén maand, in de wereld van een start-up is dat een echte eeuwigheid. De ervaring van de voorbije jaren met enkele klanten heeft ons alleen maar meer gesterkt in de overtuiging dat je in eerste instantie echt de juiste mensen binnen het bedrijf moet mee krijgen en dat je vervolgens ook op een aparte structuur moet aansturen.”

“Ligt zo’n aparte wettelijke structuur nog wat lastig, dan trekken we met het net gevormde team sowieso altijd naar een andere locatie. En voor alle duidelijkheid: we selecteren de mensen uit die bedrijven waarmee we een start-up willen opbouwen zelf, puur op basis van onze kwalitatieve criteria. Je wilt echt niet weten hoeveel politieke spelletjes er gespeeld worden binnen zo’n grote corporate-structuur (lacht).”

De disruptie van binnenuit organiseren

Wat is nu eigenlijk de grootste meerwaarde die Bundl in zo’n innovatietraject kan bieden? Nicolas Cap: “We zien onszelf niet als een klassieke consultant: we geven natuurlijk ook veel raad en advies gebaseerd op eigen ervaring en expertise, maar gaan vooral ook mee in het volledige uitvoerende traject. Een van de belangrijkste kritische succesfactoren is een geslaagde mix tussen enerzijds de sector-eigen en specifieke kennis van de interne medewerkers van zo’n corporate en anderzijds onze entrepreneurs die hen uit hun comfortzone durven te halen. Het klinkt wellicht hard maar als zo’n innovatietraject enkel door interne mensen wordt getrokken, blijft het veelal te braaf.”

"Het klinkt wellicht hard maar als zo’n innovatietraject enkel door interne mensen wordt getrokken, blijft het veelal te braaf"

“Terwijl zowat alle mogelijke sectoren vandaag af te rekenen krijgen met disruptie van buitenaf, pakken wij het net omgekeerd aan: we organiseren als het ware de disruptie van binnenuit”, aldus Cap. “Dat doen we samen met mensen uit die corporate, die het klappen van de zweep binnen hun specifieke sector kennen. Dankzij deze aanpak worden de slaagkansen op langere termijn in onze ogen ook een stuk groter. Eén essentiële voorwaarde daarbij: het corporate-bedrijf moet echt wel bereid zijn zich niet als een controlerend maar net wel als een faciliterend orgaan op te stellen.”

Ons voordeel is dan weer dat wij echt in alle mogelijke sectoren zitten, waardoor er sowieso sprake is van een interessante kruisbestuiving. Onze impact situeert zich dus vooral op creatief vlak, maar daarnaast is er uiteraard ook het belang van de methodologie. We hebben het traject om van niets tot een echte start-up door te groeien intussen uiteraard al behoorlijk vaak doorlopen, en ontwikkelden daarvoor intussen ook een eigen platform en draaiboek.”

Wil jij er ook graag bij zijn op het eerstvolgende Innovation Bootcamp van nexxworks (van 10 tot en met 14 september 2018 in Gent)? Je komt er hier alles over te weten.