Amper 25 jaar is de Iraanse Raya Bidshahri, die zichzelf al serie-onderneemster mag noemen en in 2019 door BBC werd uitgeroepen tot één van de 100 meest invloedrijke en inspirerende vrouwen ter wereld. Drie jaar geleden stichtte ze Awecademy, een online leerplatform dat jong talent wil faciliteren in het bouwen van een betere samenleving. “We zijn bezig met bottom-up een volledig nieuw onderwijssysteem te creëren”, maakt de jonge futuriste, die tot het nexxworks Speaker Collective behoort, geen geheim van haar torenhoge ambities. “Daar droom ik al sinds mijn zestiende van.”

Van Dubai naar Silicon Valley en terug

Raya Bidshahri groeide op in Dubai, en trok op haar negentiende naar de Verenigde Staten om zich te verdiepen in de neurowetenschappen. “Ik studeerde aan Boston University, maar nog voor ik mijn diploma had, was ik bezig met het leggen van de juiste contacten in Silicon Valley”, zegt de Iraanse. “Sinds mijn zestiende wist ik namelijk dat ik wilde ondernemen, net zoals mijn vader. Ik speelde toen al met het idee om te bouwen aan het onderwijs van de toekomst.”

Maar toen Donald Trump in 2017 werd ingehuldigd als president, liep het mis. Bidshahri zat op haar kot te studeren toen ze een e-mail van de universiteit ontving. Met de waarschuwing om zeker het land niet te verlaten, omdat ze dan riskeerde niet meer terug te kunnen komen. “Dat was echt hartverscheurend”, vertelt ze. “Ik stond op het punt om af te studeren, en mijn familie zou naar hier komen om dat mee te vieren. Het land waar mensen zoals ik hun dromen konden verwezenlijken, was plots het land dat ons zo snel mogelijk weg wilde. Terwijl ik even hard heb gewerkt - misschien soms zelfs harder - dan mijn Amerikaanse klasgenoten. Een serieuze slag in het gezicht.”

Eenmaal terug in Dubai borg Bidshahri haar plannen niet op, integendeel. Als jonge vrouw met Iraanse roots was ze het gewend om te vechten voor haar dromen. “Dat is uiteindelijk waar ondernemerschap om draait: tegenslagen incasseren en je snel kunnen aanpassen”, zegt ze. “Ironisch genoeg zijn die veerkracht en wendbaarheid twee van de vele vaardigheden die we met Awecademy willen doorgeven.”

Toekomst van de mensheid vormgeven

Dat aanpassingsvermogen is vandaag actueler dan ooit tevoren. Bidshahri richtte het online leerplatform op met serie-ondernemer Rohan Roberts, en bood initieel enkel buitenschoolse leeractiviteiten. Maar vandaag heeft het oprichtersduo een volwaardig alternatief voor het middelbaar onderwijs klaar. “Het momentum is er in elk geval”, aldus een enthousiaste Bidshahri.

Voor veel mensen klinkt dat als speculatie, maar het werk van verschillende onderzoekers en ondernemers toont nu al aan dat we aan het roer staan van een ongeziene, menselijke vooruitgang

“Op korte termijn zie je dat traditionele sectoren worden ontwricht, en dat de snelheid van innovaties exponentieel toeneemt. Maar op lange termijn voorspellen veel deskundigen dat we het menselijke DNA kunnen aanpassen, op Mars kunnen leven, voortdurend zullen switchen tussen de echte en virtuele wereld en zelfs ons bewustzijn kunnen bewaren in de cloud. Voor veel mensen klinkt dat als speculatie, maar het werk van verschillende onderzoekers en ondernemers toont nu al aan dat we aan het roer staan van een ongeziene, menselijke vooruitgang.”

Dat de digitalisering daarin een prominente rol speelt, behoeft geen verdere uitleg. Tijdens ons gesprek poneert Bidshahri dat 65% van de toekomstige jobs vandaag nog niet bestaat. De twintiger omschrijft zichzelf als een techno-optimist, maar benadrukt dat Awecademy zeker geen EdTech start-up is. De toekomst van de mensheid behelst nu eenmaal meer dan technologische ontwikkelingen, benadrukt ze.

“Naar mijn inziens is technologie goed voor de helft van wat we nodig hebben om verandering te creëren op beschavingsniveau”, gaat Bidshahri verder. “De andere helft betreft de intellectuele evolutie van onze soort. Weinig overheden beseffen dat het onderwijs daarvoor verantwoordelijk is. Bereiden we studenten voor op de radicaal nieuwe wereld? Reiken we hen de grondbeginselen aan die ze nodig hebben om technologie op ethische wijze te gebruiken? Brengen we het effectief waarden bij die nodig zijn om van de planeet een betere plek te maken? Dat zijn vragen die we ons moeten stellen. Gisteren al, eigenlijk.”

Post-pandemische perikelen en vaardigheden

Om die reden krijgen studenten bij Awecademy geen resem aan futuristische boeken toegestopt. Volgens Bidshahri focussen de huidige onderwijscurricula zich te veel op kennis en inhoud. Ze gaat nog een stap verder en stelt dat niet zozeer technologische vernuftigheden, maar wel verouderde curricula ervoor zullen zorgen dat we in de toekomst perfect vervangbaar worden.

“Verandering is, zeker in een post-pandemische wereld, de enige constante”, licht de ambitieuze onderneemster toe. “Toch zijn traditionele pedagogische modellen en systemen absoluut niet ontworpen om de jeugd voor te bereiden op zulke ingrijpende veranderingen. Met Awecademy proberen we studenten vooral 21st century skills aan te leren. Systeem- en probleemoplossend denken, burgerverantwoordelijkheid, kritisch redeneren, emotionele intelligentie,… Anno 2020 mogen die niet ontbreken in het curriculum.”

In eerdere publicaties en interviews gaf Bidshahri niet alleen al kritiek op de leerplannen, ook de huidige beoordelingssystemen schieten volgens haar tekort. “Voor de meeste scholen zijn scores en cijfers dé validatie van iemands kennis”, vindt ze. “Ouders beschouwen het evenzeer als de primaire maatstaf voor het succes van hun kind. We laten studenten - en bij uitbreiding onze samenleving als groter geheel - nog steeds geloven dat een negen op tien wijst op succes, terwijl een vier op tien duidt op falen. Dat is heel enggeestig, want testscores en de ouderwetse examens meten bijvoorbeeld geen creativiteit of aanpassingsvermogen.”

“En die angst voor slechte cijfers demotiveert trouwens veel studenten om alternatieve paden in het onderwijs te bewandelen. Nietsvermoedend creëren we op die manier een generatie die daardoor haar talent en potentieel verloochent. Niet alleen zetten we daardoor onbewust de rem op innovatie en de kans om bij te benen met een snel veranderende samenleving, ook heeft zoiets psychologische klachten als blijvend gevolg.”

Nieuwe methoden voor lesgeven en beoordeling

Hoe oordeelt men bij Awecademy dan wel over de vaardigheden van haar studenten? Bidshahri vertelt in geuren en kleuren over de beoordelingsmethoden. “Wat als we in plaats van de kennis over een onderwerp te testen, het vermogen meten en zo de reeds bestaande kennis gebruiken om iets nieuws te ontwikkelen?”, vraagt ze. “We gebruiken wetenschappelijke bevindingen, kunstwerken, filosofische spinsels en start-up ideeën al als grond voor evaluatie. Zo willen we de jeugd empoweren.

De angst voor slechte cijfers demotiveert veel studenten om alternatieve paden in het onderwijs te bewandelen. Nietsvermoedend creëren we zo een generatie die daardoor haar talent en potentieel verloochent

“Verder ben ik zelf behoorlijk hard fan van formatief toetsen. Daarbij wordt gekeken naar de manier waarop de leerlingen zich ontwikkelingen. Het geven van constructieve feedback is daarbij cruciaal, omdat het de motivatie en het enthousiasme drastisch versterkt. Het geeft richting aan de verdere ontwikkeling. Formatieve beoordelingen worden trouwens niet alleen door onze professoren uitgevoerd. Ook self-assessment hoort er bijvoorbeeld bij.”

Binnen die context is de rol van de leerkracht die vooraan in de klas een hele uitleg geeft evenzeer compleet achterhaald. Dat hebben niet alleen de disruptieve onderwijsstart-ups uit Dubai of Silicon Valley begrepen. In de Lage Landen is er bijvoorbeeld Agora, een onderwijsinstelling waarbij studenten zelf hun leerdoelen bepalen. De leraar faciliteert daarin en vervult eerder een coachende rol. “Wij gebruiken termen als professor of leraar eigenlijk niet”, zegt Bidshahri snel. “Vooral network manager, milestones checker en skills & fluencies tracker zijn bij ons courant.”

Levenslang leren op verschillende manieren

Voor zowel ‘professor’ als student is de wil om levenslang minstens zo noodzakelijk om te floreren in het onderwijs van de toekomst. Dat sluit ook aan op Bidshahri’s eerdere stellingen dat verandering de enige zekerheid is. “Veel mensen denken dan dat ze elke dag een nieuwe syllabus moeten openslaan”, lacht ze. “Maar iedere student moet voor zichzelf uitmaken wat zijn of haar beste manier van leren is.”

“Ik leer bijvoorbeeld al doende, en heb op die manier geleerd hoe ik moest budgetteren - een belangrijk aspect van het ondernemerschap! Maar anderen vinden deze leermethode maar niets, en dat is perfect oké. Sowieso wil ik niemand zeggen hoe hij of zij iets moet doen - ik vind dat ik in de eerste plaats een inspirerende taak heb. Kijk naar mijn achtergrond en het parcours dat ik heb afgelegd: ik hoop dat ik elke toekomstige student kan enthousiasmeren om kansen met beide handen te grijpen. En de beste versie van zichzelf te creëren.”