V.l.n.r.: Jorik Ossieur, Benjamin Eysermans, Dorien Eeckhout en Axel van der Donk (team Bao Living)

De slimme aanpasbare module - ‘SAM’ voor de vrienden - van Bao Living bundelt keuken, badkamer en alle nutsvoorzieningen op één plek in de woning. Het complete bouwpakket is voorzien van ventilatie, verwarming, sanitair, elektriciteit én telecom, en kan makkelijk geplaatst en gerecupereerd worden. Gesteund door stad Antwerpen is het Antwerpse bedrijf erin geslaagd om nu ook het badkamergedeelte van het systeem 100% circulair te maken. “De bouwsector is een van de meest energieverslindende sectoren. Daar willen wij iets aan doen”, vertelt co-founder en CEO Benjamin Eysermans.

Afkomstig uit een ondernemersfamilie, wilde Benjamin Eysermans altijd al zijn eigen bedrijf oprichten. “Toen ik als achttienjarige de biografie van Richard Branson las, begon ik te denken. Hoe cool is het als je een positieve impact kan maken door leuke dingen te doen?” Vanaf dat moment begon hij te broeden op een idee om duurzaam te ondernemen. Dat kwam in een stroomversnelling tijdens de MaNaMa innovatie en ondernemerschap die hij volgde aan de Antwerp Management School, en waar hij Axel van der Donk leerde kennen.

Duurzame en betaalbare bouwmethodes

In een gezamenlijk eindwerk onderzochten Eysermans en van der Donk hoe woningen kunnen gemaakt worden van gebruikte zeecontainers. “Toen we merkten dat veel Belgische bedrijven daar al mee bezig waren, verlegden we onze focus naar de nutsvoorzieningen van een gebouw. In de traditionele bouw gebeurt die installatie op een inefficiënte, dure en vervuilende manier. We waren ervan overtuigd dat dat beter kon”, vertelt Eysermans hierover. Samen met een designpartner bedachten ze een concept dat alle nutsvoorzieningen verenigt in één product: een meubelstuk dat geprefabriceerd wordt in een geautomatiseerde atelieromgeving en dat veel sneller en makkelijker - en dus goedkoper en milieuvriendelijker - kan geïnstalleerd worden. Dit betekende het begin van Bao Living. De visie van de Antwerpse start-up was van bij de start glashelder: bijdragen aan de switch van zeer vervuilende en kostelijke naar meer duurzame en betaalbare bouwmethodes.

Het product van Bao Living kreeg de naam ‘SAM’, wat staat voor ‘slimme aanpasbare module’. Deze modulaire unit bundelt de keuken, de badkamer en de nutsvoorzieningen voor appartementen in één geheel. Hierdoor verloopt het bouwproces sneller en kan de inrichting achteraf aangepast worden zonder ingrijpende sloop- of verbouwingswerken. “Alle nutsvoorzieningen zijn ondergebracht in één module, die centraal in de woning wordt geplaatst. De installatie neemt hierdoor slechts enkele dagen tijd in beslag. Een groot verschil met wanneer de nutsvoorzieningen allemaal handmatig worden aangebracht in de muren en vloeren doorheen de woning: dat is inefficiënt, arbeidsintensief én duur”, licht Eysermans toe.

Sinds de dag dat ik dat boek van Branson las, heb ik altijd gezegd dat ik impact wou maken. Ik voel dat dat met Bao Living mogelijk is. Geduld is een mooie deugd.
Benjamin Eysermans (co-founder en CEO Bao Living) en Axel van der Donk (co-founderen CTO Bao Living)

20% meer leefbare oppervlakte

Dat innovatieve meubelsysteem verkoopt Bao Living aan projectontwikkelaars, modulaire woningbouwers, kantooreigenaars en overheden. “Door met SAM te bouwen, krijgen appartementen gemiddeld 20% meer leefbare oppervlakte, worden ze zo’n drie maanden sneller opgeleverd en kunnen ze 10% duurder verkocht of verhuurd worden. Bovendien wordt tijdens het bouwproces tot 5,5 ton minder CO2 uitstoot gegenereerd en hierbij is dan nog geen rekening gehouden met de totale CO2 besparing gedurende de volledige levenscyclus”, weet Benjamin.

Na de keuken en de slaap- en eetkamercomponent van het meubelsysteem van Bao Living, die van in het begin circulair en lijmvrij waren, was de badkamer aan de beurt. “De badkamer is de technisch meest complexe ruimte van een woning. In de traditionele woningbouw wordt een groot deel van de materialen in een badkamer gelijmd of chemisch bevestigd. Dat werd lange tijd als een noodzaak gezien omdat alles in de badkamer absoluut waterdicht moet zijn, zonder rekening te houden met het feit dat deze badkamer ooit verwijderd gaat worden. Vandaag is elke badkamer ontworpen voor ‘single use’, met een enorme afvalberg als gevolg. Door de sterke opkomst van de circulaire bouw en de stijgende bouwkosten, wilden wij in onze SAM ook een duurzame badkamer aanbieden, gemaakt van uitsluitend gerecycleerde of 100% recycleerbare materialen”, zegt Eysermans.

Voor dit innovatieve project kreeg het Antwerpse bedrijf financiële steun van stad Antwerpen. Dat liet Eysermans en zijn team toe een versnelling hoger te schakelen in de ontwikkeling van hun circulaire badkamer. “Met deze subsidie konden we de ecologische impact van de SAM-badkamer zo goed mogelijk in kaart brengen en becijferen. Dit deden we aan de hand van een grondige analyse van alle gebruikte materialen op het vlak van herkomst, uitstoot, herbruikbaarheid en re-circulatie”, verduidelijkt hij. Het einddoel was het opbouwen van een volledig demonteerbare badkamer-testopstelling, die leidingwerk (toevoer en afvoer), bekabeling, toepasbare toestellen (wc, douche, wastafel, ventilatie, sanitair warm water...) en waterdichte bekleding omvat.

Circulair bouwen, met materialen en producten die meermaals gebruikt kunnen worden, is de toekomst. Het helpt om het bouwafval drastisch terug te dringen en zo de enorme milieu-impact van de bouwsector te verlagen.

De toekomst is circulair

De circulaire badkamer van Bao Living, die als onderdeel gekozen kan worden van het SAM-meubelsysteem, wordt uitsluitend gemaakt van materialen als hout, glas, metaal en porselein die mogelijk al gebruikt zijn geweest, en die sowieso in de toekomst opnieuw ingezet of gerecycleerd kunnen worden. Het slimme, lijmloze ontwerp van de badkamer zorgt voor een eenvoudige demontage zonder afbraak, waardoor het materiaal makkelijker gerecycleerd of hergebruikt kan worden. “Na demontage en inlevering van de gebruikte materialen krijgt de gebruiker de restwaarde terugbetaald. Dat maakt de circulaire badkamer ook één derde goedkoper dan een traditionele badkamer: ze krijgen ongeveer 25% van de aankoopwaarde terug. Door hergebruik wordt er bovendien 63% minder CO2 uitgestoten”, stipt Benjamin aan.

Eysermans ziet de vraag naar circulaire badkamers en technieken flink toenemen: “Meer en meer ontwikkelaars, modulaire bouwers en overheden ontwikkelen met als doel ‘eigen beheer en verhuur’. Hierdoor houden ze alsmaar vaker rekening met de ‘total cost of ownership’ van het gebouw. De mate waarin materialen in projecten efficiënt vervangen, hergebruikt of doorverkocht kunnen worden, wordt cruciaal.” Daar bieden de SAM-units van Bao Living het perfecte antwoord op. “Alleen al dit voorjaar gaan we er meer dan 50 nieuwe plaatsen, en er zijn nog een aantal bestellingen hangende. Circulair bouwen, met materialen en producten die meermaals gebruikt kunnen worden, is de toekomst. Het helpt om het bouwafval drastisch terug te dringen en zo de enorme milieu-impact van de bouwsector te verlagen.”

We moeten blijven evangeliseren om investeerders te overtuigen van onze visie en de voordelen van de SAM; het gaat niet vanzelf. Maar we krijgen nu al minder vaak dan vroeger een ‘ja, maar’ als antwoord, dus we zijn op de goeie weg.

Blijven evangeliseren

Bao Living richt zich op het segment van de binnenstedelijke compacte appartementen. “Volgens Statbel werden er 22.494 bouwvergunningen toegewezen in 2022, waarvan ruim de helft voor het bouwen van nieuwe flats. Als we ervan uitgaan dat ongeveer de helft hiervan stedelijke appartementen zijn, spreken we over een markt van 5.500 vergunde flatgebouwen per jaar”, weet Eysermans. SAM is een uniek en gepatenteerd product in de Verenigde Staten, de zes grootste EU landen, Zuid-Afrika en India. De grootste concurrent vandaag is het traditionele, vervuilende bouwproces. Voor renovatieprojecten zijn er geen andere oplossingen op de markt die een modulaire, geprefabriceerde en circulaire wijze van technieken plaatsen, kan garanderen.

Daarin zit een enorm potentieel voor Bao Living, beseft Eysermans. “De coronacrisis heeft onze verkoop doen sputteren omdat kopers niet meer naar de showroom mochten komen. Nu dat achter de rug is, merken we dat er nog veel bewustwording nodig is in de bouwsector. We moeten blijven evangeliseren om investeerders te overtuigen van onze visie en de voordelen van de SAM; het gaat niet vanzelf. Maar we krijgen nu al minder vaak dan vroeger een ‘ja, maar’ als antwoord, dus we zijn op de goeie weg”, lacht hij. “We geloven dat we de bouwsector ingrijpend kunnen veranderen met onze SAM. Sinds de dag dat ik dat boek van Branson las, heb ik altijd gezegd dat ik impact wou maken. Ik voel dat dat met Bao Living mogelijk is. Geduld is een mooie deugd”, besluit hij.