Opinie: kmo's hebben geen nood aan nog meer advies, ze hebben nood aan actie

Opinie: kmo's hebben geen nood aan nog meer advies, ze hebben nood aan actie

Maandag schoten zelfstandigenorganisaties Unizo en NSZ in actie. Samen met de Vlaamse minister van Economie Philippe Muyters willen ze de Vlaamse kmo’s massaal laten digitaliseren. De nieuwe campagne omvat onder meer een scan die onze kmo’s een goed overzicht biedt welke online-instrumenten voor hen het meest geschikt zijn.

Digitalisering is meer dan een webshop

Niets te vroeg! Volgens Unizo-topman Danny Van Assche heeft de Vlaamse kleinhandel de eerste internetsneltrein al gemist.

België loopt inderdaad achter qua digitale aanwezigheid van bedrijven. Dit geldt niet alleen voor e-commerce maar ook voor andere digitale toepassingen. Zo doet slechts 1 op 4 kmo’s in België aan digitale marketing, en heeft slechts de helft (56%) een eigen website.

Het is dus een goede zaak dat Muyters verder kijkt dan alleen de e-shop. Als Comeos stelt dat het aantal internet-kopers al 3 jaar niet meer groeit, dan gaan ze voorbij aan het feit dat er vorig jaar wel 11% meer online werd gekocht. Ze vergeten bovendien dat vandaag maar liefst 83% van alle consumenten online ZOEKT naar producten en diensten.

In 2016 had 75% van de kmo's die failliet gingen, geen website of online aanwezigheid

Vaak fungeert de online aanwezigheid daarbij als een soort digitale etalage. Potentiële klanten beslissen online of ze het de moeite waard vinden om zich te verplaatsen naar je fysieke winkel. Of ze willen eenvoudigweg je openingsuren kennen. Of contact opnemen. Of ze raken geïnspireerd door een wervende post op sociale media. Er zijn online zoveel méér mogelijkheden dan enkel een webshop.

Om een idee te geven van het belang van online aanwezigheid: in 2016 was 75% van kmo-faillissementen van bedrijven die GEEN website/aanwezigheid hadden. Al mag je er geen een-op-eenrelatie van maken, sprekend is dat cijfer alvast wel.

Meer nog dan een handleiding, hebben onze kmo’s praktische hulp nodig

De inspanningen van minister Muyters en de zelfstandigenorganisaties komen op het juiste moment. Toch dreigt een louter informatieve scan haar doel -een grondige digitale inhaalbeweging van onze kmo's- te missen. Waarom? Omdat het onze kmo’s ontbreekt aan bandbreedte voor de uitvoering van digitale plannen.

Onze zelfstandigen worden bedolven onder de administratieve lasten. Het Federaal Planbureau rekende uit dat die in totaal 6.64 miljard euro per jaar bedragen. De warme bakker om de hoek is slechts 36% van zijn tijd bezig met het bakken van brood en het bedienen van klanten, zijn overige tijd spendeert hij aan HR, BTW, vergunningen,...

Advies krijgt de kleine kmo genoeg. Het is net de praktische hulp die broodnodig is

Een handleiding boordevol tips wordt zo voor sommige ondernemers eerder extra ballast bovenop andere administratieve verplichtingen. Advies krijgen kleine ondernemers genoeg, waar het hen aan ontbreekt is tijd om alles rond te krijgen. Onze zelfstandigen schreeuwen om praktische hulp.

Vandaag hebben kmo’s de mogelijkheid om via de kmo-portefeuille financiële steun te krijgen voor advies en opleiding. Maar een eigen website of webshop opzetten kost geld, content produceren is essentieel, en goede marketingacties vragen tijd. Een ondernemer heeft nood aan boots on the ground, niet enkel aan strategisch advies en weten-hoe-het-moet.

Waarom kunnen we niet de kmo-portefeuille uitbreiden van opleiding naar uitvoering? Het zou alvast een eerste stap zijn in het terugdringen van de administratieve lasten voor ondernemingen en een extra stimulans om onze kmo’s digitaal te laten evolueren.

Noot van de redactie: opinies vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van Bloovi. Indien je het niet eens bent met de auteur of zelf een opinie wil schrijven, mail ons dan op redactie@bloovi.be

Connecteer met 82.740 abonnees