10 Lessen die Belgische ondernemers kunnen trekken uit Silicon Valley

Matthieu van den Bogaert
Door Matthieu van den Bogaert Innoveren
10 Lessen die Belgische ondernemers kunnen trekken uit Silicon Valley

De afgelopen maand heb ik mijn tanden gezet in "The Spirit of The Valley" van Peter Hinssen, Harry Demey en Steven Van Belleghem. In hun boek beschrijven ze de fascinerende spirit die ze opsnoven tijdens hun roadtrip doorheen Silicon Valley. Ik onthou 10 lessen na het lezen van hun reisverslag:

1. Silicon Valley wordt vooral bevolkt door jonge twintigers

Wie het niet heeft gemaakt tegen zijn of haar vijfendertigste hoort niet in de Valley thuis. Mooi voorbeeld dat gegeven wordt in het boek is Nanxi Liu. Zij is de 23-jarige CEO van Enplug, een beloftevolle start-up dat software ontwikkelt voor intelligente en sociale displays. Deze jonge CEO's willen het gat in de markt vinden en erin springen, hopende dat ze op een matras zullen landen dat gevuld is met miljarden dollarbiljetten.

2. Met een goed idee alleen red je het niet

Naast een goed idee, heb je als start-up ook nood aan financiële steun (van een zogenaamde accelerator). Zij geven niet alleen geld, maar geven ook advies en stellen hun netwerk open voor de beloftevolle ondernemers. Wist je bijvoorbeeld dat maar liefst 40% van al het durfkapitaal in de VS wordt geïnvesteerd in de Valley?

3. Groeibedrijven proberen start-up mentaliteit te behouden

De succesvolle start-ups groeien uit tot een volwassen bedrijf met een groot aantal werknemers, klanten, leveranciers, etc. Schaalvergroting betekent helaas ook een toename aan vaste structuren.

Bedrijven als Google trachten deze paradox van de start-up mentaliteit te counteren door te werken met kleine units en werknemers twintig procent van hun tijd te laten spenderen aan nieuwe ideeën.

4. Steeds meer start-ups hebben een purpose

Éen van de quotes uit het boek luidt: "Als bedrijven meer en meer purpose gaan hebben, dan gaan ze minder en minder marketing nodig hebben." Een mooi voorbeeld dat in het boek aangehaald wordt is de website 23andme, dat de grootste aanbieder is van DNA-testen. De oprichters vinden immers dat de wetenschappelijke vooruitgang te traag gaat en dat we als mens het heft in eigen handen moeten nemen.

5. The sky is the limit

"The sky is the limit" en dat mag in sommige gevallen wel vrij letterlijk genomen worden. Zo wil Tesla-man Elon Musk Mars gaan koloniseren. Groots denken is dan ook de rode draad doorheen heel wat bedrijven in Silicon Valley.

Groeien met 3% wordt in Vlaanderen als succesvol beschouwd, in de Valley zou dit dramatisch zijn. De enige grens die velen zich er stellen, is deze van de menselijke verbeelding.

6. Pay-it forward cultuur

In de Valley domineert de attitude om ideeën te delen met anderen, ook over de bedrijfsmuren heen. Er heerst een pay-it forward cultuur, de gedachtensprong dat feedback geven aan anderen zich op korte of langere termijn zijn vruchten zal afwerpen voor jezelf. Zo geeft Tesla de kennis weg rond de aandrijftechnologie van haar wagens, want hoe meer elektrische wagens, hoe groter het marktpotentieel wordt.

7. Geen angst om te falen

Silicon ondernemers hebben geen angst om te falen. Het is beter om een paar keer keihard op je bek te gaan en ervan te leren dan het voorzichtige Vlaamse ondernemerschap aan te nemen. Zo zouden drie op de vier start-ups die met venture capital aan de slag gaan, de investeringen niet terugverdienen.

8. De onderwijs sector zal grondig door elkaar geschud worden

Een van de sectoren waar de digitale disruptie keihard zal toeslaan is het onderwijs. Initiatieven als Kahn Academy en Coursera kunnen niet wachten om de traditionele rol van scholen en universiteiten over te nemen. Ministers moeten inzien dat het tijdperk waarin studenten als half verlamde schapen in een aula informatie laten injecteren voorbij is.

9. Durf te focussen op één aspect

Een andere belangrijke leerles is om te durven focussen. Focussen is durven neen zeggen tegen 99% van de nieuwe ideeën, maar echt te durven gaan voor die 1%. In het boek wordt terecht 'The paradox of choice" van Barry Schwartz uit de doeken gedaan. Hoe meer keuze je krijgt, hoe verlammender het zal werken.

10. Stel jouw klant steeds centraal

Het belangrijkste advies is om de klant steeds centraal te stellen. In het boek halen de auteurs de 'Fans for Brands' matrix aan dat bestaat uit 2 assen: een as relevant en een as distinct. Enkel wie zich volledig onderscheidend en relevant opstelt kan echt innoveren en disruptie veroorzaken.

Meer info: lannoo.be/spirit-valley