10 Tips van Google voor een betere Bedrijfscultuur

Stephanie Ameel
Door Stephanie Ameel Innoveren
10 Tips van Google voor een betere Bedrijfscultuur

Niet iedereen gelijk betalen, je beste medewerkers belonen en een job uitoefenen die je gelukkiger maakt. Het zijn maar enkele van de 10 tips van Laszlo Bock, Head of People Operations bij Google, voor een betere bedrijfscultuur.

1. Geef betekenis aan je werk

Je spendeert minimum 1/3 van je leven (en de helft van de tijd die je wakker bent) op het werk. Niet min! Zorg er dus zeker voor dat je genoeg voldoening haalt uit je werk. Door bijvoorbeeld de link te leggen met de personen die voordeel halen uit je werk, je doelgroep. Het maakt je niet alleen productiever, maar geeft je ook meer voldoening. Ga je werk dus linken aan een of meerdere noden/waarden die je invult bij je doelgroep. Zoals de levenskwaliteit verbeteren of zorgen voor basisnoden zoals goede voeding, … Want welke job je ook doet, het is altijd wel belangrijk voor iemand. En dus ook voor jou!

2. Vertrouw mensen

Als je met mensen samenwerkt, is het ook steeds belangrijk hen voldoende te gaan betrekken en hen inspraak te bieden in beslissingen, en eerlijk hierover te communiceren. Gaat het om een vrij groot of complex bedrijf, dan kan een ideeënbus een oplossing zijn. Medewerkers moeten dan uiteraard wel het gevoel hebben dat deze een vorm van betrokkenheid biedt, en er ook effectief geluisterd wordt naar hun mening. Vraag medewerkers ook rechtstreeks wat zij over bepaalde zaken denken en wat zij zouden verbeteren als zij het bedrijf zouden runnen. Want je wil uiteraard dat elk van hen werkt alsof het hun eigen bedrijf was.

3. Neem alleen mensen aan die beter zijn dan jezelf

Vaak kiezen bedrijven ervoor snel iemand nieuw aan te nemen in plaats van de functie in te vullen met de beste persoon. Maak zeker geen toegevingen op het vlak van kwaliteit. Iemand die niet volledig geschikt is voor de functie zal niet optimaal functioneren én er bovendien voor zorgen dat collega’s ook niet optimaal kunnen werken. Dit heeft dan weer een invloed op hun gemoedstoestand en energie. 

Want in dat geval wordt van hen verwacht dat zij extra zullen presteren. Zeker wanneer die persoon dan opnieuw moet vervangen worden. Bepaal dus op voorhand de vereisten, wijk hier niet van af en evalueer tussentijds of de nieuwe medewerkers beter zijn dan de vorige. Is dit niet het geval, ga dan op zoek naar medewerkers die hier wel aan beantwoorden.

4. Verwar vooruitgang niet met het leveren van prestaties

Zelfs de meest succesvolle mensen kunnen er niet in slagen om te leren. Waarom zou de rest het dan wel kunnen? Niemand loopt graag met z’n zwaktes te koop. Als je kritiek gaat koppelen aan resultaten en medewerkers het gevoel krijgen dat een zwakte hen professioneel of economisch kan schaden, zullen ze zichzelf eerder verdedigen in plaats van zich open te stellen om bij te leren en te groeien. Zorg op regelmatige basis voor een productief gesprek. Start vanuit de vraag hoe je anderen kan helpen om zichzelf te verbeteren, te groeien en een grotere kans op slagen te hebben.

5. Focus op 2 uitersten: de beste en minst goede medewerkers

Bekijk bij je beste medewerkers op welke manier zij uitblinken. Wat zijn hun vaardigheden, hoe werken ze in diverse omstandigheden en op welke manier tonen ze durf.  Ga niet alleen op zoek naar de meest veelzijdige persoon, maar ook naar de beste medewerkers in een bepaald vakgebied. Zoek bijvoorbeeld niet naar de beste verkoper, maar naar de medewerker die het beste resultaat genereert bij nieuwe klanten van een bepaalde bedrijfsgrootte. Gebruik hen als voorbeeld voor anderen en zorg er ook voor dat zij hun kennis overbrengen naar anderen. Werk je met zo iemand samen? Hou dan goed in de gaten hoe deze persoon tewerk gaat, stel vragen, en zorg er vooral voor dat je veel van hem/haar kan leren!

Let ook op de minst goede medewerkers. Meestal zijn zij niet onbekwaam, maar worden ze gewoon voor de verkeerde taken ingezet. Deze personen kan je extra opleiden of op een andere manier inzetten zodat ze hun capaciteiten wel ten volle kunnen benutten.  Lukt dit niet, ga dan op zoek naar een nieuwe kracht. Deze medewerkers zullen zich namelijk een stuk beter voelen als ze elders hun capaciteiten optimaal kunnen inzeztten, en dus niet bij de minst goede personen horen.

6. Wees zowel spaarzaam als vrijgevig

De meeste zaken die Google doet voor z’n medewerkers kosten niets: in-house diensten, een lunch die geleverd wordt, enz. Ook gastsprekers hebben enkel een ruimte en een microfoon nodig. Bewaar de grotere budgetten voor het moment wanneer je medewerkers hier het meest nood aan hebben. Bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, geboorte, … Dit geldt zeker ook voor kleinere bedrijven. Medewerkers tonen namelijk meer appreciatie wanneer ze iets ontvangen op het ogenblik dat ze dit niet verwachten, bijvoorbeeld een onverwachte extra na 5 jaar dienst. Het is belangrijk dat medewerkers blijven vanuit hun interesse voor het bedrijf en de werksfeer dan bijvoorbeeld voor een aangekondigde, financiële bonus.

7. Betaal niemand evenveel

90% of meer van de waarde van je team komt van 10% van je medewerkers. Deze personen zijn dus ook een stuk meer waard. Ga hen daar dan ook voor belonen. De kans is dan uiteraard wel groter dat anderen hier niet zo tevreden mee zijn. Ga hen eerlijk informeren wat hiervan de oorzaak is en op welke manier zij zichzelf kunnen verbeteren om ook beloond te worden. Biedt wel voldoende erkenning voor de resultaten van het volledige team. Moedig hen ook aan als er lessen kunnen getrokken worden uit minder goede prestaties.

8. Prikkel je team

Je wordt altijd en overal geprikkeld door je omgeving. Is het eenvoudig om snel anderen op te merken en contact te leggen? Staan de meest gezonde snacks in je koelkast op ooghoogte? Als je collega’s en vrienden gaat mailen of sms’en, is dit dan met goed nieuws of niet? We worden voortdurend geprikkeld door onze omgeving en gaan zelf ook anderen prikkelen. Doe dit ook om je medewerkers productiever te laten werken zodat ze zich ook beter voelen.

9. Communiceer hogere verwachtingen

Soms gaan zaken niet zoals verwacht en moet je op je stappen terugkeren. Wanneer je gaat experimenteren met ideeën, zorg dan dat je medewerkers voldoende ingelicht zijn. Vaak gaan zij zich dan ook minder kritisch opstellen en deze ideeën gaan ondersteunen. Dit biedt ook een betere attitude als de resultaten niet zijn zoals verwacht.

10. Geniet van deze manier van werken, maar neem dit lijstje vaak opnieuw door