5 tips om interne uitdagingen op te lossen met “the crowd”

Alexander Maertens
Door Alexander Maertens Innoveren
5 tips om interne uitdagingen op te lossen met “the crowd”

Steeds meer bedrijven doen beroep op crowdsourcing en varianten om eigen uitdagingen op te lossen. Maar hoe inspireer je mensen om ver te gaan in hun denken en hoe oogst je de beste resultaten. Het is niet door een simpele wedstrijd op Facebook te organiseren. Hier 5 tips die over vier jaar tijd consistent resultaten opgeleverd hebben voor Hult Prize.

Dit artikel is gebaseerd op de inzichten van Ahmed Ashkar, CEO bij Hult Prize, een crowdsourcing en wedstrijdplatform voor studenten in combinatie met een startup accelerator.

Achtergrond

Hult Prize organiseert regelmatig challenges voor studenten om specifieke bedrijfssituaties aan te pakken. Dit kan gaan van oplossingen om de omzet op te krikken, tot zelfs meer gedetailleerde kwesties. Zo heeft Netflix ooit via hen een challenge georganiseerd waarbij men een tool moest ontwikkelen om correcter te voorspellen of iemand een film graag zou zien dat door Netflix aan hen wordt aangeraden.

Hult Prize geeft tot 1.000.000 aan startkapitaal aan de studenten die met het beste idee afkomen.

1 – Teken een duidelijk kader

Een open probleemstelling zonder specifieke parameters en doelstellingen werkt zelden. Beter is om een heel duidelijk kader te definiëren waarbinnen de deelnemers kunnen bewegen. Dit verhoogt misschien de drempel en verlaagt daardoor het aantal participanten, maar de solutions zullen veel gerichter en concreter zijn. Zij die deelnemen doen dit dan ook enkel omdat ze een specifieke solution in gedachten hebben, wat het engagement verhoogt. Tenslotte heb je dan nog het voordeel dat minder participanten ook betekent dat je minder door rommel moet zoeken om de enkele pareltjes te vinden.

2 – Stel gerust vergezochte doelen voorop

Hoe eenvoudiger de probleemstelling en de bijhorende doelen lijken, hoe minder engagement. Dit betekent dat deelnemers al snel voor de gemakkelijkste solution gaan en zichzelf te weinig uitdagen om verder te denken. Daarom is het belangrijk om heel concreet te zijn in het formuleren van het doel en dat je dit doel ook niet te realistisch mag maken. Bij het hierboven beschreven voorbeeld van Netflix, stelde men als doel: “Stijging van 10% in de capaciteit om te bepalen of kijkers hun persoonlijk aangeboden films wel degelijk zullen goed vinden.” Dit is concreet, maar lijkt op het eerste zicht heel moeilijk. Toch zijn er enkelen in geslaagd met een degelijk voorstel af te komen.

3 – Houd de drempel zo laag mogelijk

Dit spreekt op het eerste zicht tip 1 tegen. Maar bij die eerste tip gaat het erom dat je de drempel moet verhogen door zo specifiek mogelijk te zijn in je beschrijving. Wat de rest betreft, houd je het best laagdrempeling. Concreet betekent dit dat je geen ellenlang invulformulier mag geven vooraleer iemand zijn voorstel kan insturen. Daarnaast spreek je best niet te veel over het type deelnemers dat je wil aantrekken. Een kuisvrouw kan even goed een geniale ingeving krijgen. Je wil met andere woorden zoveel mogelijk verschillende mensen inspireren om deel te nemen. Zo krijg je de interessantste variatie in solutions.

4 – Stimuleer teams en netwerken om als groep deel te nemen

Afhankelijk van de complexiteit van je probleemstelling is het beter dat men als groep deelneemt. Vaak slaagt één individu er niet in om met de beste oplossing op de proppen te komen. Stel dat je een werkende demo voor een online solution vraagt, dan zou die ene persoon moeten bedenken, ontwerpen, programmeren en schriftelijk formuleren. Daarom is het interessant om groepsdeelnames al van voordien te stimuleren in de vorm van extra tips bij je probleemstelling. Ter illustratie: het team dat de Netflix-challenge won, was een combinatie van teams die eerder al deelnamen en hun ‘oudere’ solutions bij elkaar legden.
Je kan het volgens Ahmed nog verder drijven en zelf een team van coaches en experts ter beschikking stellen van de deelnemers. Bij grotere bedrijven kan dit bijvoorbeeld de product manager, marketing manager en sales manager zijn. Op die manier kunnen teams feedback vragen of extra uitleg, waardoor de ingezonden deelnames veel sterker in de buurt kunnen komen van wat het bedrijf verwacht.

5 – Voorzie zelf de nodige tools

Hoe jammer zou het niet zijn dat een potentieel geniaal idee niet tot bij het bedrijf komt omdat de deelnemers niet de juiste tools ter beschikking hebben. Dit kan gaan van design of development tools in de cloud of simpelweg een kennisdatabank rond het specifieke onderwerp. Je hebt bijvoorbeeld developers en designers die steengoed zijn, maar misschien toevallig niet zo thuis zijn in de markt van het bedrijf. Zorgen voor achtergrond kan hen al goed op weg helpen.