Merendeel HR-managers staat open voor thuiswerk

Bloovi Redactie
Door Bloovi Redactie Persoonlijk groeien
Merendeel HR-managers staat open voor thuiswerk

Bron foto: Shutterstock

Februari staat voor de deur en dat brengt traditiegetrouw weer een aantal veranderingen met zich mee. Zo zal de regeling over occasioneel thuiswerken in het wetsontwerp van Kris Peeters omtrent Werkbaar werk in voegen treden vanaf 1 februari. Concreet houdt dat in dat werknemers die geconfronteerd worden met een moeilijke of onvoorziene situatie aan hun werkgever zullen kunnen vragen om occasioneel telewerk te verrichten.

Wettelijk kader vanaf 1 februari

In een heel wat bedrijven is deze vorm van flexibel werk al goed ingeburgerd. Een onderzoek van Robert Half bij HR-managers toonde aan dat flexibiliteit op de werkplek één van de belangrijkste trends is op de werkvloer. Het wettelijk kader komt dus zeker niet te vroeg. HR-managers geloven ook in de mogelijkheden van thuiswerken. Bijna 6 op 10 HR-Managers (58%) gaf aan dat hij of zij bereid is om werknemers van thuis te laten werken. Nog eens 3% van de HR-managers wil het occasioneel toelaten zoals bij stakingen of bepaalde weersomstandigheden.

Hogere productiviteit

Bijna de helft van de bevraagde HR-managers (47%) is ervan overtuigd dat thuiswerken productiever kan zijn. Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Benelux, ziet daarnaast nog heel wat andere voordelen aan de flexibele organisatie van de werktijd en –plaats, voor zowel werknemer als werkgever: “Dergelijke arbeidsmodellen bevorderen de balans tussen werk en privé voor de werknemer en hebben ook een positieve invloed op de prestaties en de productiviteit van het personeel. Medewerkers die tevreden zijn over hun job en de werkomstandigheden zijn doorgaans productiever en blijven langer trouw aan een bedrijf. Bedrijven versterken zo dus hun aanwervings- en retentiebeleid, alsook hun inspanning in het kader van employer branding.”

Werk jij af en toe van thuis uit?