Bhaalu heeft 30 dagen om oplossing te zoeken, anders gaat de stekker eruit

Bloovi Redactie
Door Bloovi Redactie Innoveren
Bhaalu heeft 30 dagen om oplossing te zoeken, anders gaat de stekker eruit

Bhaalu kreeg deze week te horen dat een deel van haar activiteiten illegaal zijn. De dienst werd daarop veroordeeld tot het stopzetten van haar activiteiten. Bhaalu gaat nu in beroep. In de tussentijd zegt het bedrijf wel dat het het vonnis zal respecteren. Bhaalu gaat binnen de 30 dagen tijdelijk offline tenzij er in de tussentijd een oplossing is gevonden. Bhaalu start nu versnelde gesprekken op met tv-distributeurs & zenders.

Het vonnis wordt gerespecteerd

“Right Brain kan niet akkoord gaan met het vonnis, maar respecteert het wel en schikt er zich naar,” zegt Right Brain, het moederbedrijf van bhaalu, in een persbericht. Vermoedelijk wil dat zeggen dat bhaalu (tijdelijk) offline gaat. “Dit vonnis hoeft niet het einde van Bhaalu in België te betekenen,” laat de cloudrecorder nog weten in het persbericht. Het bedrijf gaat immers in beroep tegen de uitspraak van de Antwerpse Rechtbank van Koophandel.

Constructieve oplossing nodig

Right Brain was al langer in gesprek met de tv-distributeurs & omroepen, maar wil nu versneld deze gesprekken verderzetten. “Indien operatoren het bhaalu platform onderhouden en zenders dit binnen het kader van het Vlaams mediadecreet aanvaarden, mogelijkerwijze met bijkomende kosten voor de consument, hoeft bhaalu dus niet op een uitspraak van het Hof van Beroep te wachten,” zegt Right Brain in het persbericht.

Binnen de 30 dagen offline, tenzij er een oplossing komt

Om de risico’s zo veel mogelijk te beperken, zal Right Brain zo snel als praktisch haalbaar en in elk geval binnen de 30 dagen na betekening van het vonnis de stekker uit bhaalu trekken in België, tenzij er tegen dan samenwerkingsovereenkomsten gesloten kunnen worden met omroepen en/of tv-distributeurs. In ieder geval zullen alle gebruikers een e-mail bericht krijgen met o.m. de aankondiging van het exacte ogenblik van afsluiting.

In afwachting van dergelijke samenwerkingsovereenkomsten zal Right Brain enkel nog technologie blijven ontwikkelen, maar in België geen onderhoud meer plegen op de bhaalu installatie of andere ondersteuning bieden aan de bhaalu Gemeenschap België. Bhaalu gaat ook stoppen met het verdelen van bhaalu boxen én sticks. Er worden ook geen nieuwe licenties gegeven aan consumenten.

Het zou kunnen dat Bhaalu blijft bestaan indien, mits een hogere abonnementskost wordt doorgevoerd voor de consument, zodat de rechten correct kunnen worden betaald aan distributeurs & zenders. Afwachten dus of het tot een constructieve oplossing komt...