Book Review: “Ik was een schaap” van Jef Staes

Alexander Maertens
Door Alexander Maertens Innoveren
Book Review: “Ik was een schaap” van Jef Staes

Een pleidooi voor één van de meest ingrijpende veranderingen binnen het onderwijs, ondernemingen en organisaties. Omheiningen zoals diploma’s en afgetekende functies moeten verdwijnen en plaats maken voor meer creativiteit en vrijheid. Een uitdaging voor velen, een grote kans voor wie geen schaap meer wil zijn. En wij ondernemers, wij zijn verre van schapen, toch?


Het boek behandelt niets specifiek over de internet sector. Ik wijd er echter een volledige review aan omdat het de algemene trends aanduidt die we merken in onze veranderende markt en de maatschappij in het algemeen. Weg van hokjesdenken en schapenmentaliteit, op naar vrij en innovatief denken.

Waarover gaat “Ik was een schaap”?

“Ik was een schaap” kadert binnen een groter geheel dat het werk van Jef Staes voorstelt. Samen met de boeken “Mijn manager is een held” en “Mijn organisatie is een oerwoud” vormt het de 3 pijlers van Switch 3D. Dat is de term die Staes gebruikt om de verandering te illustreren die dringend nodig is binnen vele lagen van onze maatschappij.

Het boek “Ik was een schaap” op haar beurt steunt dan weer op 3 pijlers, zijnde diplomavrij onderwijs, functievrij werken en pensioenvrij leven. Het hele boek is een oproep voor meer zelfbewustzijn. Mensen moeten wakker worden en beseffen dat tijden veranderd zijn. Een diploma is al lang geen garantie meer op een goede job, noch is het ontbreken van een diploma een bezwaar om een stevige carrière uit te bouwen. Het schoolsysteem is verouderd en de meeste organisatiestructuren lijken meer op een millitair systeem dan op een productieve, innovatieve onderneming.

Met een luchtige schrijfstijl en voldoende onderverdelingen slaagt Jef Staes erin om al deze theorieën en visies te verdelen in makkelijk verwerkbare stukken. Hij plakt op de meeste kwesties ook een klinkende titel, wat verbanden leggen tussen de verschillende onderdelen heel gemakkelijk maakt.

Voor wie is het geschreven?

Voor iedereen die beseft dat het schapentijdperk voorbij is. De toekomst is aan de durvers. Aan de vrije denkers en de onconventionelen.

Wil je weten hoe je je organisatie inricht om sneller te groeien, meer creatieve concepten te ontwikkelen of om je mensen meer emotioneel aan je bedrijf te binden, dan moet je dit boek zeker gelezen hebben.

Daarnaast is het ook interessant om zijn visie op het onderwijs eens goed door te nemen. Daardoor zal je beter begrijpen waarom je je niet zou mogen blind staren op een CV, laat staan op een diploma. Mentaliteit, ervaring en leergierigheid zijn slechts 3 van de zovele zaken die tegenwoordig veel belangrijker zijn dan wat op een vel papier staat.