Crowdfunding in België: 5 Dingen die je erover moet weten:

Bloovi Redactie
Door Bloovi Redactie Innoveren
Crowdfunding in België: 5 Dingen die je erover moet weten:

Crowdfunding is hip in de wereld en nu ontdekt ook België crowdfunding. “Crowdfunding lijkt vandaag een hype, maar het is een blijver. Wij verwachten dat Crowdfunding in België de komende jaren kan doorgroeien tot enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar,” zegt Koen Schrever, CEO Bolero Crowdfunding. 
Wat motiveert de Belg om deel uit te maken van de crowd die investeert in een start-up? Welke types van Belgische investeerders in crowdfunding (backers of ‘crowdinvestors’) kan je hieruit distilleren?

Onderzoeksbureau iVOX deed in opdracht van KBC Bolero Crowdfunding het eerste grote onderzoek naar de kennis over en de interesse van de Belg in crowdfunding. Het onderzoek bracht volgende verrassende zaken aan het licht:

1. 50% van de Belgen weet wat crowdfunding is

De helft van de Belgen heeft al gehoord van crowdfunding. De hoogopgeleide jonge Vlaming weet er het meest over. Franstaligen en vrouwen scoren hierop gevoelig lager.

Ze mogen dan wel weten wat crowdfunding is, amper 10% van deze helft der Belgen kan ook daadwerkelijk aanvullen met een concrete naam van een crowdfundingplatform.

2. Vrouwen willen doneren. mannen willen investeren

Bij wie het kent, ligt crowdfunding goed in de markt. 7,4% van de Belgen heeft al aan een crowdfundingcampagne deelgenomen. Het zijn opnieuw de jonge Vlaamse mannen die het meest tot actie overgaan. Zij hebben de meeste interesse in financiële crowdfunding (aandelen en leningen) en willen meestal tot 500 euro investeren. Vrouwen zien meer brood in donaties (schenkingen) en crowdfunding met kleinere bedragen (tot 50 euro).

3. Franstaligen investeren meer

Van de actieve investeerders in crowdfunding zijn er dubbel zoveel Franstaligen. Ook al zijn ze in de minderheid bij de groep Belgen die al van crowdfunding gehoord hebben, ze investeren er dus wel meer in.

4. Vooral Hogeropeleide jonge vlaming is bereid te investeren in crowdfunding

Uit het iVOX onderzoek blijkt ook het groeipotentieel van de actieve crowd: 1 op 4 Belgen overweegt immers in de toekomst aan crowdfunding deel te nemen. Opnieuw zijn het vooral mannen (30% versus 19% bij de vrouwen), jongeren (40%) en hoogopgeleiden (34%) die qua intentie het hoogst scoren.

5. 84% wil op het opnieuw doen

Eens een crowdinvestor, altijd een crowdinvestor? Wie al geproefd heeft van crowdfunding,  heeft duidelijk zin in meer. Maar liefst 84% overweegt na deelname om het opnieuw te doen.

5. Redenen waarom Belgen investeren in crowdfunding: 

Op de vraag wat investeerders motiveert om deel te nemen aan een crowdfundingproject, komen in de onderzoeksresultaten volgende vijf redenen naar boven:

  • Het financiële aspect: kan ik een mooi rendement halen uit het ingezette bedrag?
  • Het functionele aspect: biedt het project een oplossing voor een probleem dat ik zelf ondervind? Kan ik het dus gebruiken als het ontwikkeld is?
  • Het sociale aspect: is dit een project waarin ook andere mensen investeren en kan ik zo dus deel uitmaken van een grotere groep van mensen?
  • Het innovatieaspect: kan ik er mee voor zorgen dat iets totaal nieuws gecreëerd wordt?
  • Het emotionele aspect: voel ik me betrokken bij dit project?

Investeerders in crowdfunding willen vooral een sterk team en een goed idee zien

Het crowdfundingproject waarin Belgen aangeven te willen investeren, moet aansluiten bij hun leefwereld en maatschappelijk relevant zijn. 67% van de respondenten geven aan dat het functionele aspect het zwaarst doorweegt terwijl 50% aangeeft in te stappen omwille van de financiële factor.

51% van de investeerders in crowdfunding hechten zowel aan het innovatie-aspect als aan het emotionele aspect waarde. Met 46% geldt ten slotte ook het sociale aspect als een niet te verwaarlozen motivatie tot crowdfunding.

Toch geeft het financiële de doorslag  bij de keuze van het project

Wanneer de Belg gevraagd wordt om uit deze 5, de belangrijkste reden te prioritiseren leidt dat echter tot volgend, verrassend resultaat: het financiële aspect wint met 38%, gevolgd door het functionele (22%), emotionele (14%), sociale (13%) en innovatieaspect (12%).

IVOX concludeert dat het functionele bekeken moet worden als basisvoorwaarde om al dan niet in te stappen in een project terwijl het financiële eerder speelt om de 'betere' deal te kiezen.