Durf nieuwe horizonten verkennen en ga vreemd!

Lien Desmet
Door Lien Desmet Persoonlijk groeien
Durf nieuwe horizonten verkennen en ga vreemd!

Groeien en innoveren door de lakens te delen met je stakeholders. Daarover gaat het boek “Vreemdgaan voor managers”. De auteurs Cato Léonard en Elke Jeurissen begeleiden organisaties in de samenwerking met stakeholders om op die manier toegevoegde waarde te creëren en vernieuwing te brengen. In een meer ‘fancy’ terminologie spreken we over stakeholder engagement.

Onlangs vroeg JCI Lier me om een artikel te schrijven voor hun ondernemersblad Lierse Zaken. De opdracht was duidelijk: ondernemers inspireren aan de hand van een actueel en relevant marketing onderwerp. Ik koos ervoor een nieuwe manier van ondernemen in de spotlight te zetten: de ‘do-it-together’ cultuur, samenwerken met stakeholders. Het volledige artikel kan je hier nalezen (pagina 24), hieronder alvast een samenvatting.

Omgaan met snelle evolutie

Onder andere de impact van social media en de digitale (r)evolutie bespoedigden de snelle evolutie van onze maatschappij. Alles wordt transparant, de consument des te meer welbespraakt.

Bedrijven moeten heel flexibel en wendbaar zijn om te kunnen inspelen op constante veranderingen waar hun business mee geconfronteerd wordt. Inzicht in de evoluties en de veranderende behoeftes is cruciaal om erop te kunnen reageren met de juiste producten en diensten. Maar over die integrale wijsheid beschikt men steeds minder intern. Luisteren en praten met anderen verruimt de horizonten en zorgt ervoor dat het draagvlak om dingen te bewegen ruimer wordt.

Dergelijke ‘coalitie van medestanders’ focust niet alleen op eigen belang maar werkt ook samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken en zo bottom-up te groeien.

Wie zijn jouw stakeholders?

Iedereen die jouw onderneming kan beïnvloeden of beïnvloed wordt door jouw onderneming. Niet alleen medewerkers en klanten, maar ook leveranciers, overheden, regulatoren, media, politici, investeerders, belangengroepen zoals inwoners of vakbonden, … horen bij je stakeholders. Elk hebben ze hun eigen prioriteiten, ideeën, uitdagingen en verwachtingen. Het is belangrijk gemeenschappelijke belangen te detecteren. De samenwerking zorgt ervoor dat elke partij zaken kan aanpakken waar ze alleen nooit een oplossing voor zouden vinden. 

Cato en Elke gebruiken in hun boek en lezingen een gepast gezegde:

‘If you want to go fast, go alone –
If you want to go far, go with others.’
Afrikaans spreekwoord 

 

Mogelijke indeling van stakeholders:

 • Neutralen, voor- en tegenstanders
 • Mate waarin ze willen samenwerken
 • Mate waarin ze een bedreiging vormen
 • Hun relatie met de onderneming
 • Invloed die ze kunnen uitoefenen (op het bedrijf en de omgeving, via social media, …).
 • Interne versus externe stakeholders

De keuze van de stakeholders hangt af van het project en het doel. De sterkte zit hem in de diversiteit van de groep:

 • Kennis
 • Ideeën
 • Ervaring
 • Middelen

Kwalificeer en selecteer hen voor een concreet project op basis van twee parameters: hun impact op de onderneming enerzijds en hun houding tegenover de onderneming anderzijds.

Win-win

Mensen die op het eerste zicht weinig met elkaar gemeen hebben, kunnen zich toch achter een gemeenschappelijk doel scharen (naast hun individueel doel). Hoe gevarieerder de inbreng van elke stakeholder hoe groter hun meerwaarde.

Openheid en vertrouwen is hierbij fundamenteel. Iedereen moet een gelijkwaardige inbreng hebben en elke partij moet sterker uit de samenwerking komen.

Hoe begin je eraan?

Bepaal waar je naartoe wilt. Wat wil je bereiken dat je alleen niet kunt? Welke uitdaging wil je samen aangaan? En waarom ben je ervan overtuigd dat je dit niet alleen kunt? Wat is er nodig om de uitdaging wel aan te kunnen pakken? Samenwerken met stakeholders is een fundamentele en strategische keuze die je maakt. Sta dus goed stil bij de reden waarom je deze stap neemt.

De uitdagingen kunnen divers zijn:

 • Disruptief denken
 • Open innovatie en cocreatie
 • Reputatie en though leadership
 • Employer branding
 • Zelfregulering
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Aankoop en productie

Aan de slag

Enkele tips om concreet aan de slag te gaan met stakeholder engagement:

1. Bepaal waarom en rond welk thema je wilt samenwerken.

2. Selecteer stakeholders zorgvuldig afhankelijk van het project.

3. Detecteer raakvlakken en unieke troeven die je elkaar te bieden hebt.

4. Bepaal het gemeenschappelijk belang en doel.

5. Neem tijd om het nodige vertrouwen op te bouwen.

6. Evalueer constant en durf bij te sturen waar nodig.

7. Stel jezelf de vraag: is de inspanning die ik lever in verhouding tot het resultaat dat ik eruit haal?

8. Duidt een neutrale externe facilitator aan die ervoor zorgt dat met iedereen rekening wordt gehouden

9. Lees “Vreemdgaan voor managers ” met meer dan 50 praktijkvoorbeelden voor nog meer inspiratie.