Google Ventures CEO: “Als tech-producten enkel gericht zijn op de rijke blanken, hebben we gefaald”

Bloovi Redactie
Door Bloovi Redactie Innoveren
Google Ventures CEO: “Als tech-producten enkel gericht zijn op de rijke blanken, hebben we gefaald”

Volgens Google Ventures-oprichter Bill Maris hébben we al technologieën uitgevonden die de menselijke levensverwachting kunnen verdubbelen. Maar de uitdaging bestaat erin om al die vernieuwingen voor iedereen ter beschikking te stellen.

“Mensen lijken constant te praten over de herverdeling van rijkdom - en terecht,” zegt Maris. “Maar hoe staat het met de hervorming op gebied van gezondheid? Want dat zit nog meer geconcentreerd aan de top.” 

 

Zo is bijvoorbeeld de levensverwachting van de Centraal-Afrikaanse bevolking dubbel zo laag als in de Verenigde Staten. Als het van Maris afhangt, wordt de gezondheidstechnologie democratisch gemaakt. Zodat elke bevolkingsgroep, elk continent en ieder land toegang heeft tot dezelfde en vooruitstrevende gezondheidstechnologieën.

Google Ventures en de eliminatie van de dood

Google Ventures (ook wel gewoon GV genoemd) werkt in principe zoals alle andere venturebedrijven. Maar in plaats van investeringskapitaal te verzamelen via een beperkt aantal partners om te beleggen in startups, heeft GV één enkele investeerder: Google (nu Alphabet). Zelf heeft het venturebedrijf al geïnvesteerd in verschillende soorten organisaties. Toch ligt de focus wel op machine learning en startups die actief zijn in levenswetenschappen, zoals 23andMe en Flatiron Health.

Wanneer het over de filosofie en visie van GV gaat, houdt Maris het kort en bondig:

“Als we écht in een wereld leven waarin dergelijke technologieën uitsluitend bestemd zijn voor de blanke bevolking in Silicon Valley, hebben we gefaald. Het idee is om te proberen de technologie zo breed mogelijk te verspreiden. “Als we willen, kunnen we op vlak van healthcare eender wat bereiken,” zegt hij.

Al leidde dat afgelopen jaren wel tot hoog oplaaiende discussies, zoals de bewering dat hij ‘de dood wil elimineren’ en dat hij ‘mensen tot 500 jaar oud wil laten worden’.

Onafhankelijke bedenkers van innovatieve oplossingen

Toen GV nog niet bestond, stelde Maris voor aan Aurolab (een nonprofitorganisatie die samenwerkt met Aravind, het Indische oogzorgsysteem) om operaties voor cataract toegankelijk en betaalbaar te maken. Maris vindt het fantastisch, zulke initiatieven waarbij een gigantisch probleem wordt aangepakt.

Meer nog, het geeft hem een enorme voldoening. Daarom besloot hij een nieuwe missie na te jagen: wereldwijde gezondheidsproblemen uit de wereld helpen met vernieuwende technologieën. Daarom neemt GV tal van dokters, cardiologen en andere specialisten in dienst. Die gaan op zoek naar de meeste innovatieve oplossingen en middelen om een grote impact te creëren.

Alle experts in het team kunnen terugvallen op de 60.000 andere werknemers van Google, wat het aantrekkelijk maakt om met GV samen te werken. Maris voegt er nog aan toe dat het leven bij GV niet is veranderd sinds de Alphabet-herstructurering. Eenvoudigweg omdat het bedrijf altijd al onafhankelijk heeft gewerkt.

“We maken onze eigen investeringsbeslissingen, we stellen zelf ons eigen team samen en betalen hen ook een maandelijks loon.” legt Maris uit. “En niet te vergeten: we worden al dan niet betaald in functie van de investeringen die we hebben gemaakt.”

- Aldus Google Ventures oprichter Bill Maris.