Grootte doet er (niet) toe!

Kristof Schils
Door Kristof SchilsInnoveren
Grootte doet er (niet) toe!

Iedereen wil nummer 1 zijn, iedereen wil de beste zijn, iedereen wil de grootste hebben,... Met websites is dit niet alles. Heel wat websites claimen dat ze ‘de grootste website’ zijn, maar wat betekent dat nu echt? Soms moet je een website analyseren om na te gaan of het de moeite waard is om samen te werken, te adverteren of over te nemen.

Zorg er voor dat je dieper graaft dan de gewone bezoekerscijfers en stel je kritisch op ten opzichte van de verkregen cijfers. Hieronder kan je een aantal reflecties op statistieken van websites vinden, die jou al een ander beeld op de werkelijkheid zullen geven.

Bezoeken per maand

Dit is één van de meest gebruikte basisstatistieken die je zal kunnen verkrijgen van een website. In België beschikken we vaak over deze data via het onafhankelijke CIM (Centrum voor Informatie over de Media). Zij registreren voor vele websites in het Belgische landschap de trafiek op websites.
Een mogelijke vergelijking tussen websites kan er zo uitzien:


 
Website 3 komt het beste uit deze vergelijking aangezien deze het grootste aantal bezoeken heeft in deze maand. Maar als we dit al vergelijken in de tijd, gaan we misschien al anders kijken ten opzichte van de resultaten van de websites.Afgaande op deze grafiek zie je de websites al verschillend presteren op het vlak van het aantal bezoeken. Je hebt website 4 die gestaag groeit en je hebt website 3 waar het aantal bezoeken maand na maand afneemt. Hou ook rekening met mogelijke seizoensgebonden resultaten, website 2 is daar blijkbaar onderhevig aan. Dit kan bijvoorbeeld een schoolwebsite of een vakantiewebsite zijn.

Opgepast!

Haal bezoeken en bezoekers niet door elkaar. Eén bezoeker kan namelijk meerdere keren de website bezoeken. Aan de hand van deze metric zou je kunnen nagaan hoe trouw het publiek van de website is.Website 4 heeft een publiek dat gemiddeld gezien vaker terug komt dan website 1.

Pageviews per maand

Deze metric betekent zoveel als hoeveel pagina’s er worden bekeken op een maand op de website.

Herinner je je nog website 3? Zij waren er in geslaagd om in de laatste maand het meeste bezoeken te genereren, maar op het vlak van pageviews moeten ze website 2 voor zich laten.

Opgepast!

Wat als je zou weten dat 1 miljoen pageviews van website 3 op een niet-relevante pagina  voor jou gebeuren (bijvoorbeeld de homepagina), dan zal dit ook je kijk op website 3 veranderen. Het is dus allang duidelijk datook pageviews als metric niet zaligmakend is. Interessanter wordt het als je het aantal pageviews per bezoeker kan bekijken.Website 3 is een site waar elke bezoeker gemiddeld gezien weinig pagina’s bekijkt. Website 1 slaagt er in om elke bezoeker gemiddeld gezien drie keer zoveel pagina’s te laten bekijken. Dit kan een teken zijn dat deze website er in slaagt om de bezoeker geboeid te houden. De bezoeker wilt niet enkel de eerste pagina bekijken, maar zelfs nog verder surfen op de website.

Bouncerate

Deze metric vertelt simpelweg hoeveel mensen er op de website belanden, maar daarna geen enkele extra pagina zal bekijken. Ideaal gezien zou dit zo laag mogelijk moeten zijn, hoe lager de bouncerate hoe relevanter en dus aantrekkelijker je bent voor de bezoeker.Een benadering van de bouncerate kan je voor de grotere websites vinden via Alexa (www.alexa.com) Een voorbeeld van bouncerates:Website 1 slaagt er in om een relatief lage bouncerate te hebben. Zij slagen er dus het beste in om elke bezoeker meer dan 1 pagina te laten bekijken. Website 3 daarentegen heeft een relatief hoge bouncerate, in dit voorbeeld resulteren meer dan de helft van alle bezoeken maar in 1 pageview. Je zou kunnen stellen dat ze er niet in gelukt zijn om de bezoeker geboeid te houden.

Opgepast!

Voor sommige websites kan de bouncerate vrij hoog zijn, omdat ze mikken naar bezoekers maar één pagina hoeven te bekijken. Dit zijn vaak websites die mikken op een inschrijving van de bezoeker.

Profiel van de bezoeker

Het is uiteraard ook belangrijk om te weten welk type bezoekers de website over de vloer krijgt. Dit is een rapportering dat ook te verkrijgen is via CIM (op voorwaarde dat de website deelneemt aan de CIM-studie).
Stel je voor dat je bijvoorbeeld een website zoekt waar je kan adverteren en je wilt zo veel mogelijk vrouwen bereiken. Welke website kies je dan?


Uiteraard kies je dan voor website 2. Moest je maar enkel over de eerste grafiek beschikken om de juiste keuze te maken, dan had je niet de meest optimale keuze gemaakt.

Opgepast!

Uit de CIM-studie kan je nog meer informatie in verband met het profiel van een bezoeker op een website bekomen zoals regio van de gebruiker, taal, beroep,...

Take-aways

Volgende keer als je basisstatistieken te zien krijgt over een website stel dan een aantal kritische vragen:

  • Zijn de resultaten van de website verschillend in andere maanden?
  • Is dit een trouw publiek?
  • Bereikt de website een relevant publiek?
  • Bereikt de website heel veel pageviews, maar met een hoge bouncerate?

Dankzij je kritische vragen zal je er beter in slagen om een website naar waarde te schatten voor jouw doeleinde.