Hoe vindt u de juiste kandidaat voor uw bedrijf?

Lodi Planting
Door Lodi Planting Persoonlijk groeien
Hoe vindt u de juiste kandidaat voor uw bedrijf?

Het aantrekken van de juiste kandidaat is geen exacte wetenschap. Sterke functietitels helpen volume genereren, maar hoe vindt u de juiste kandidaat voor uw bedrijf? ‘Bedenk iets wat niemand kan verwachten’ en ‘rekruteer op basis van passie en talent’ zijn 2 methodieken die worden toegelicht.

Het aantrekken van de juiste kandidaten

Op dit platform is al veel geschreven over het opstellen van (super) vacatures. Elke bedrijf in de internetsector moet én kan supervactures nastreven met de uitgeschreven tips. Maar een orginele vacature zorgt voor creatieve sollicitanten, maar niet per definitie voor veel sollicitanten. Wanneer bedrijven in de mogelijkheid willen zijn om de juiste kandidaat aan te trekken moeten zij kunnen kiezen. Hoe weet u anders of het de juiste kandidaat is? Het volume van sollicitanten is dus een belangrijke parameter.

Het belang van sterke functietitels

Om meer sollicitanten aan te trekken voor een openstaande vacature moet een vacature behalve orginieel ook een sterke functietitel hebben. Een functietitel is voor werkzoekende als eerste zichtbaar op vacaturesites. Ook wanneer werkzoekende hun favoriete job in een zoekmachine intypen geven zij altijd een functietitel in (al dan niet in combinatie met hun ideale plaats van tewerkstelling). Met een sterke functietitel en een creatieve functieomschrijving is de kans groter dat u meer potentiële kandidaten gaat aantrekken, maar dan begint het echte werk pas. Hoe haalt het bedrijf vervolgens de juiste kandidaat uit de sollicitanten?

1. Bedenk iets wat niemand kan verwachten

Een eerste manier is door iets te bedenken wat niemand kan verwachten. Sollicitatiegesprekken kunnen enorm goed worden voorbereid en dat leidt vaak tot opgesomde superlatieve antwoorden. Hierdoor kan u slechts afgaan op een klik met de sollicitant. U moet dus iets vinden waardoor de sollicitant iets onvoorzien moet doen. Dat bleek uit ook het fantastische filmpje ‘The Candidate’ van Heineken.

In het filmpje van Heineken konden we zien hoe zij hun sollicitanten voorlegden aan een aantal onvoorziene gebeurtenissen. Dit zijn de momenten waarop een sollicitant echt het achterste van zijn of haar tong moet laten zien.

Hoe past u deze methodiek toe? 

Wanneer u de belangrijkste waarden en vaardigheden heeft bepaald voor de functie waarvoor u rekruteert dan kan u ook een ‘oefening’ bedenken waarop de sollicitant spontaan moet reageren. Als u dit net als Heineken weet vast te leggen kan het ook nog als rekruteringscommunicatie worden gebruikt.

2. Rekruteren op basis van passie en talent

Een tweede manier is rekruteren op basis van passie en talent. Veel organisaties denken dat ze rekruteren op basis van passie en talent, maar in de realiteit blijkt vaak anders. Wanneer iemand iets ontzettend graag doet wordt die persoon daar automatisch beter in. Elke vrije minuut wordt namelijk opgeslorpt door de passie. Het werk wordt niet meer als werk gezien en dat leidt tot een verhoogde motivatie en betrokkenheid. Een situatie waar uiteindelijk iedereen van profiteert. Dit gegeven lijkt simpel, maar wanneer was de laatste keer dat u iemand aannam omdat hij of zij een bepaald functie (dus competentie) had en nu diezelfde functie bij u mag komen uitvoeren? Competenties van een persoon zijn enorm belangrijk, maar ze spelen veel te vaak een doorslaggevende rol.

Hoe past u deze methodiek toe? 

Wanneer u de sollicitaties binnenkrijgt bekijkt u de CV’s uitvoerig. Dit geeft u een idee van de competenties van een persoon. Vervolgens nodigt u diegene uit met een opvallende CV en de juiste competenties. Tijdens de sollicitatiegesprekken controleert en bevraagt u de sollicitant door middel van een STAR-interview op datgene wat hij of zij kan EN wat hij of zij echt leuk vindt. Als u vervolgens denkt dat er voldoende aanknopingspunten zijn met uw openstaande vacature, uw organisatie en de fit in het team, dan heeft u uw ideale kandidaat gevonden.

Het behouden van de juiste kandidaat 

Bovenstaande manieren van selecteren geven geen garantie op het vinden van de ideale kandidaat, maar zij verhogen wel uw kansen. Zelfs als zij afwijken op hetgeen als normaal wordt aanschouwd. Maar laat u dat niet tegenhouden om deze manieren toe te passen voor uw organisatie. Op de lange termijn zult u er de vruchten van plukken. U wordt namelijk een meer aantrekkelijkere werkgever in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Daarbovenop zullen de medewerkers die voor u kiezen voor een langere periode voor u kiezen waardoor u het juiste talent dus langer kunt behouden binnen uw organisatie.