Innovatie managen? Ontsla de innovatiemanager

Jeroen Lemaire
Door Jeroen Lemaire Innoveren
Innovatie managen? Ontsla de innovatiemanager

Innovatie managen, hoe doe je dat? Jeroen Lemaire deelt in dit sterke opiniestuk zijn visie hierover. Innovatie is in vele bedrijven een spook. Lees hier hoe je er volgens Jeroen er het best met omgaat:

In Bijbelse tijden werd - op voorschrift van Mozes - een bok de woestijn ingestuurd. Op ceremoniële wijze had een priester eerst zijn handen op de bok gelegd, om die te beladen met de zonden van het volk. De bok crepeerde vervolgens in de woestijn, alle zonden incluis. Opgeruimd staat netjes, dankjewel zondebok.

In meer hedendaagse tijden worden bedrijven niet zozeer geplaagd door zondigheid, maar door het spook van de innovatie. Je kan geen congres meer bijwonen, geen blog meer openen of geen raad van bestuur meer uitzitten zonder het woord innovatie tien keer te horen. De CEO wordt opgejaagd om te innoveren.

De disruptieve start-ups staan als horden strijdlustige Germanen aan de poort te drommen.

Op al dat vernieuwende geweld is een antwoord nodig. Het bedrijf moet innoveren, maar het woord alleen al zorgt voor mistroostigheid in menige stuurgroep. Wat moet precies geïnnoveerd worden? Wie durft het businessmodel in vraag te stellen? Wie heeft de goede ideeën? En hoe krijg je de rest van het bedrijf mee? Eerst komen enkele vertwijfelde pogingen in de marge (‘we gaan een app maken’), daarna zoeken bedrijven hun heil vaak in een innovatiemanager.

De CEO selecteert een van de slimste mensen uit het bedrijf, legt haar de hand op het hoofd en belaadt haar met alle innovatienoden van het bedrijf. Daarna wordt ze van vergaderzaal naar vergaderzaal gestuurd. Om te innoveren. De voltallige directie slaakt een zucht van verlichting. Ze hoeft zich zelf niet meer te bekommeren om innovatie, dat is netjes afgedekt door de innovatiemanager. Er zal geïnnoveerd worden, terwijl de directie rustig verder kan vergaderen en e-mails sturen. Heerlijk. Genieten.

38 vergaderzalen en evenveel powerpoints verder begint de innovatiemanager te beseffen dat ze in de woestijn aan het preken is. De collega’s horen toe, ze knikken mee, ze zijn de innovatiemanager zelfs dankbaar dat ze deze onmogelijke taak op zich wil nemen, maar na afloop van de workshop of de brainstorm is het business as usual. En wanneer de innovatiemanager vaststelt dat het hele bedrijf op zijn kop gezet moet worden of dat de kernactiviteit moet verschuiven, krijgt ze de vraag om iets te verzinnen dat minder impact heeft op de winst- en verliesrekening.

De echte functie-inhoud van een innovatiemanager

De innovatiemanager heeft niet als taak om te innoveren, maar om de stress rond innovatie te kanaliseren. De zondebok verlichtte de collectieve stress rond zondigheid, de innovatiebok verlicht de stress rond innovatie.

De druk om te vernieuwen moet echter omarmd worden, niet weggewerkt. De gemiddelde levensverwachting van grote bedrijven is 15 jaar. In 1920 was dat nog 67 jaar.

Bedrijven moeten zichzelf voortdurend heruitvinden om te overleven. Darwins survival of the fittest betekent niet dat de sterkste overleeft, zoals velen denken. Het gaat over aangepast zijn. In tijden waarin het tempo van verandering ongezien hoog ligt, moeten bedrijven mee kunnen. Het is absurd om die last bij een individu of een geïsoleerde cel in het bedrijf te leggen.

Enkel wanneer de hele leiding van het bedrijf, met de CEO op kop, begrijpt dat het status quo geen optie is, is er ‘innovatiemanagement’.

Ontsla de innovatiemanager, tenminste uit haar functie, want zo iemand wil je niet verliezen. Enkel wanneer de hele leiding van het bedrijf, met de CEO op kop, begrijpt dat het status quo geen optie is, is er ‘innovatiemanagement’. Het wordt deel van de cultuur, de verandering is voelbaar in de job van elke medewerker. En het bedrijf doet meer dan eens ‘een app maken’.

Bron: De Tijd