[INTERVIEW] Jo Caudron, nieuwe voorzitter bij IAB Belgium

Alexander Maertens
Door Alexander Maertens Movers & Shakers
[INTERVIEW] Jo Caudron, nieuwe voorzitter bij IAB Belgium

Begin mei werd Jo Caudron benoemd tot voorzitter van IAB Belgium. Nu een paar weken nadien vonden we het eens tijd om hem een paar vragen te stellen. Jo was zo vriendelijk om even tijd vrij te maken voor jullie ;-)

Jo Caudron, eerst en vooral proficiat met de benoeming! Kwam dit als een verrassing?

Een verrassing was het niet echt omdat ik zelf al kandidaat-voorzitter was bij de verkiezingen, ongeveer anderhalf jaar geleden. We waren toen met twee kandidaten: Benoit Lips (die tot nu toe dus voorzitter was) en ikzelf. Benoit is toen verkozen door de raad van bestuur omdat hij op dat moment nog representatiever was, volgens de staat van de industrie. En ik ben toen vice-voorzitter geworden dus ik zat wel al diep in die organisatie.

Toen recent duidelijk werd dat Benoit wegging bij LBi en ook niet wilde aanblijven als voorzitter van IAB, kwam al snel ter sprake dat ik me opnieuw kandidaat wou stellen. Voor mij verandert er niet zo heel veel, want ik had dus al een taak die daarop leek.

Kan je kort toelichten wat de taak van een IAB-voorzitter precies inhoudt?

In principe is dit vrij beperkt. IAB heeft een aantal organen en één daarvan is de Raad Van Bestuur. Dit bestaat op zijn beurt uit vertegenwoordigers van 3 zuilen: adverteerders, media en regie en tenslotte creatieve bureaus zoals agencies en dergelijke. Die raad van bestuur wordt verkozen door de leden van IAB op de Algemene Bestuursvergadering en onder hen wordt dan één voorzitter verkozen en twee vice-voorzitters.

De raad van Bestuur komt één keer per maand samen en ik kan wel zeggen dat het een vrij operationele raad is. In die zin, dat het toch de brug is tussen de leden en hun belangen en de activiteiten van het operationele team binnen IAB, waar Patrick Marck de algemene directeur van is. Patrick werkt dus full-time bij IAB en het is hij en zijn team die het werk doen, het operationele werk. Denk maar aan de events, het is hij en zijn team die dit realiseren. Wij gaan dan vooral input en advies geven, vragen beantwoorden en waar we kunnen ook lobby-werk verrichten om bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen. Ook het juridische wordt bij ons bekeken, aangezien we een advocaat in de raad van bestuur hebben. Dus je kan zeggen dat we vooral een strategische rol hebben.

Heb je concrete plannen met IAB? Is er iets wat je zeker wil bereiken tijdens je voorzitterschap?

Ja en neen. Ja, omdat er wel een duidelijk plan is. Maar neen, omdat het eigenlijk al bezig is. Het is een plan dat vorig jaar al is gestart en waar ik toen ook wel de hand in had als vice-voorzitter.

We stelden onszelf toen de - min of meer existentiële - vraag: "Wie zijn wij eigenlijk nog in zo'n veranderend landschap, waar het toch moeilijker wordt om interactiviteit of reclame te definiëren?" Als je dus de vereniging bent die de belangen behartigt van alles wat met digitale of interactieve reclame te maken heeft, wie ben je dan?

Wat we toen beseften, is dat we dit vandaag eigenlijk niet goed weten. Wat we wel kennen, is een definitie van het verleden Websites met daarop banners is goed, we moeten daar nog verder aan werken, beter maken en meer geld uit halen, maar is dat de toekomst? Het is zeker een deel van de toekomst, maar is dat de exclusieve toekomst? Als je daar dan begint over na te denken, dan zie je mobiel meer opkomen, tablets, connected TV, ... Dus dan weet je dat 'interactive' veel meer zal zijn dan de websites met banners die we vandaag kennen.

Dit is dus een jaar geleden ingezet. Ik heb daar wel mee aan de kar getrokken, maar het is de hele raad van bestuur die beslist heeft om elk die denkoefening te maken. En daaruit is dan een strategisch plan gekomen.

Hoe ziet dat plan eruit?

Het plan is in werking sinds het najaar '11 en daar is onder andere sinds het congres de community uit voortgekomen, waar zowel IAB-leden als niet-leden zich kunnen registreren om van daaruit samen na te denken over die toekomst en er vragen over te stellen.

Dus uiteindelijk is mijn agenda een agenda die ik verder volg, gestart door mijn voorganger Benoit Lips en door de raad van bestuur ingezet. Het is een strategische agenda die ervoor moet zorgen dat IAB een bestaansreden heeft, een sterke positie ten opzichte van andere belangenverenigingen.

Kan je hier een voorbeeld van geven?

Televisie is digitaal geworden en zal binnenkort nog een stuk interactiever worden - denk aan 'second screen' bijvoorbeeld. Op dat moment komt dan de vraag: "Het geld dat van televisie doorgesluisd wordt naar interactieve toepassingen (apps die op je tablet draaien terwijl je televisie kijkt), welk geld is dat dan? Is dat televisie-geld of interactief geld?"

Die vragen moeten allemaal gesteld worden en het is mijn taak om aan de ene kant ervoor te zorgen dat we de huidige activiteiten (banners, search, ...) verder laten maturiseren, maar om daarnaast ook te kijken naar de toekomst en de vraag te stellen wat of hoe de business morgen zal zijn.

Daarnaast is het ook belangrijk dat er duidelijkheid is. Stel dat morgen iemand de vraag stelt wie de belangen verdedigt van een nieuw soort reclame-medium, dan moeten we daar een duidelijk antwoord op kunnen geven. IAB is bijvoorbeeld al bezig met mobiel, maar nu zitten daar ook andere spelers in. Wij vanuit de reclame-sector, zij vanuit de mobiele sector, de twee komen samen.

Wat is de verhouding tussen jullie en organisaties zoals IBBT?

IBBT is vooral met onderzoek bezig. Stel dat zij met een bepaald project bezig zijn rond innovatie en interactiviteit, dan kunnen wij kijken hoe reclame hierin past. Als je kijkt naar BetaGroup, dat is een organisatie met geïnspireerde mensen en ondernemers. Onze taak is ook hier vooral om de belangen van reclame in dit alles te blijven verdedigen en tot creatieve synergieën te komen.

En hoe is de verhouding dan tussen IAB Belgium en de IAB's in andere landen?

Die verhouding is heel goed en dat heeft veel te maken met Alain Heureux, die tot anderhalf jaar geleden de voorzitter was van IAB Belgium en ook jarenlang betrokken was bij alle activiteiten, als directeur, voorzitter raad van bestuur, ... En hij is nu ook de voorzitter van IAB Europa. Dus sowieso is die link daar. We zijn ook met een aantal projecten bezig waarvan we overtuigd zijn, dat als dit verder goed evolueert, dat ook andere landen dit zullen kunnen gebruiken. Nu is er ook al informatiedoorstroming rond studies die in bepaalde landen uitgevoerd worden.

Maar elk van die IAB's is anders georganiseerd, elke IAB vaart een andere koers. Dus het is niet zo dat de koers die wij varen geallieerd is met een of ander Europees beleid. Zo heb je Engeland bijvoorbeeld, waar IAB vooral bestaat uit de grote spelers die de grootste budgetten spenderen in de reclamewereld, maar dat is hun keuze, hier werken wij anders. En dan heb je ook de Oostbloklanden, waar IAB allemaal vrij recent is en nog in volle groei.

Zou er in de toekomst een centraal beheer kunnen komen? Een centraal beleid?

Ik denk dat het eigen is aan zo'n organisaties dat zij alleen kunnen functioneren als ze in lijn liggen met de markt en die markt is bijna per definitie lokaal. Je hebt wel de Googles en Facebooks die mondiaal werken, klopt, maar toch blijft het lokale belangrijk. Zo had je vroeger SBS die in België zat, in Nederland en andere landen, maar die deden in België compleet andere dingen dan in Nederland, ze kochten bijvoorbeeld andere televisieprogramma's. Dus ik denk niet dat je krachtig kan optreden in de markt als je een globaal beleid hebt, wanneer je in Europa bv met landen zit die nog emerging markets zijn, zoals Polen. Elk land beweegt op zijn eigen snelheid en moet dus zijn eigen beleid uittekenen.

En voor jou zelf, hoe ziet je toekomst eruit? Misschien nog een boek in aantocht?

Voor mij blijft mijn core business Dear Media, daar blijf ik 150% voor gaan. En dat is fantastisch om met bedrijven mee te werken aan een digitale strategie op vlak van media-innovatie. Schitterend om te mogen doen. Wat IAB betreft, ik ben er al 4 jaar bij, 2 jaar geleden werd mijn mandaat wat uitgebreid, nu nog wat meer, dus ik zal er wel wat meer tijd en energie insteken. Maar voor de rest blijft Dear Media als adviesbedrijf mijn focus.

Wat het boek, Media Morgen, betreft, er komt een nieuwe, geüpdate versie uit in het najaar. Omdat er in het afgelopen jaar toch heel wat zaken gebeurd zijn. Heel wat punten die in het boek werden voorspeld zijn ook ondertussen uitgekomen, dus we zijn nu bezig om die versie te herwerken.

-- --

Vond je dit artikel waardevol? Deel het dan hieronder via Twitter, Facebook of Linkedin.

Volg je @bloovi al op Twitter? #bloovi