Is onze huisdokter straks 
een app op onze smartphone?

Bloovi Redactie
Door Bloovi Redactie Innoveren
Is onze huisdokter straks 
een app op onze smartphone?

foto: shutterstock.com

In de gezondsheidszorg wordt het binnenkort al "e" en "m" wat de klok slaat. Van eHealth en mHealth, weet je wel. De apps schieten als paddestoelen uit de grond, de ene al verbluffender dan de andere. Positief, vindt het European Health Parliament, een groep van 80 jonge bollebozen die 8 maanden intensief hebben gebrainstormd met als doel: de Europese gezondheidszorg heruitvinden. Maar er is wel nood aan een Europese visie, om al die prachtige snufjes effectief tot bij de patiënt te brengen.

Het Europese speelveld

De Europese lidstaten kampen met een heleboel problemen op het vlak van gezondheidszorg. Denk maar aan de veroudering van de bevolking. Tegen 2050 zal de werkende bevolking met 16% zijn ingekrompen, terwijl de ouderen met 77% zullen toenemen. 80% van de gezondheidsbudgetten zal bijgevolg opgesoupeerd worden door de behandeling van chronische aandoeningen. Eén van de grootste uitdagingen is dan ook om de Europese gezondheidszorg financieel leefbaar te houden. Innovatie - onder meer met eHealth en mHealth - zal daarin een sleutelrol spelen.

Ideale voedingsbodem

Europa is de ideale plek om eHealth en mHealth op grote schaal te integreren in de reguliere gezondheidszorg. Mobile access en het gebruik van mobiele telefoons, smartphones, laptops en tablets zijn in de EU wijdverspreid. De smartphone bereikt nu reeds in Europa een penetratiegraad van meer dan 57% (bron: comScore Mobiliens 2013), en de evolutie is lang niet ten einde. 

Symptomatisch voor de aantrekkelijkheid van mobile health zijn de investeringen van grote spelers als Apple, Google en Samsung. In 2014 krikte Google, bijvoorbeeld, zijn investeringen nog op van 9% naar 36%. Dat wil wat zeggen.

European Health Parliament

Net omdat eHealth & mHealth zo'n game-changing potentieel hebben, onder andere voor het betaalbaar houden van de Europese gezondheidszorg, hebben 80 jongeren, verzameld in een European Health Parliament, zich 8 maanden lang onder meer gebogen over de digitale toekomst van de Europese gezondheidszorg.

Het resultaat staat in de paper Electronic/Mobile Health, vrij te downloaden op www.healthparliament.eu.

In de paper pleiten de jongeren voor een duidelijke politieke strategie, die de technologische innovaties niet alleen stimuleert, maar ook bekendmaakt en daadwerkelijk integreert in de praktijk van ziekenhuis en dokterskabinet. Om van de technologische snufjes echte tools te maken, zeg maar.

Van researchlab naar dokterspraktijk

De innovaties op het vlak van eHealth en mHealth volgen elkaar razendsnel op: online therapieën, self-tracking en self-monitoring systemen, gezondheidsapps en fitness wearables, serious gaming, noem maar op.

De mHealth Green Paper van de Europese Commissie (2014) identificeert echter een aantal problemen bij de effectieve integratie van e/mHealth oplossingen in de geneeskundige praktijk: gebrek aan wetenschappelijke bewijs van effectiviteit, gebrek aan kwaliteitscontrole, gebrek aan uniforme procedures voor het voorschrijven van apps, gebrek aan professionele richtlijnen voor het gebruik ervan, gebrek aan een solide privacybeleid, afwezigheid van terugbetalingsbeleid, enz.

Tegenover deze uitdagingen stelt het European Health Parliament een batterij aanbevelingen die - hopelijk - door Europese beleidsmakers zullen worden opgepikt. Greep uit de aanbevelingen van het Health Parliament:

  • Uitwerking van de nodige terugbetalingssystemen voor e/mHealth apps.
  • R&D-programma's voor de implementatie van mHealth in de praktijk van dokters en gezondheidspersoneel.
  • Gerichte sensibiliseringsacties naar geneesheren en patiënten, om e/mHealth- technologieën effectief te gebruiken.
  • e/mHealth ingang laten vinden als preventie- en monitoringtool (gebruik op langere termijn).
  • Bijkomende studies over de kostefficiëntie van innovatieve e/mHealth technologieën.

Het European Health Parliament

e/mHealth was slechts één van de zeven topics die door de 80 studenten en young professionals van het European Health Parliament werden behandeld. De andere hete hangijzers van de Europese gezondheidszorg die onder handen werden genomen, waren: Cross Border Health Threats, The Economic Dimension of Healthcare, Big Data in Healthcare, Patient Empowerment And Centredness, Access to Therapeutic Innovation, en Prevention of Chronic Diseases.

De 7 redelijk baanbrekende papers over al deze onderwerpen zijn gratis te downloaden op www.healthparliament.be. Dit project werd ondersteund door Janssen, Google, College of Europe, de EU40 (het netwerk van jonge EU-parlementairen) en POLITICO.