Met veel succes een community opbouwen: in vier stappen van concept naar instandhouding

Elke Haak
Door Elke Haak Innoveren
Met veel succes een community opbouwen: in vier stappen van concept naar instandhouding

In de praktijk is een online community een netwerk van mensen, die met behulp van een virtuele omgeving bij elkaar komen en waarbij de klemtoon ligt op een specifiek thema. De fundamentele dragers van een online community zijn: (1) de mens, (2) techniek en (3) organisatie. 
 

Het opzet van een succesvolle community bestaat uit het sharen van kennis en het binnenkrijgen van prikkels (zodat je nieuwe ideeën kan opdoen). 

Eveneens het opbouwen van een netwerk (met klanten, huidige of potentiële medewerkers), het onderhouden van lange-termijnrelaties en het opzetten van een databank behoren hiertoe. Hieruit blijkt dat het absoluut geen rocketscience is!

Wat zijn de karakteristieken van een online community? A big surprise?!

Laat ons vaststellen dat de basisingrediënten van een community kunnen omschreven worden als: “always & everywhere informatie ter beschikking stellen waarbij er een structurele verbinding bestaat tussen mensen, groepsidentity en leden als autoriteit”.
Maar laat ons nu tot de kern van de zaak komen om een succesrijke community op te bouwen! Volgende vier stadia zijn echter onontbeerlijk:

Stadium 1: De voorbereidingsfase

Tijdens de voorbereidingsfase dient vooreerst een doel te worden opgezet. Vervolgens moet er een goede en diepgaande analyse van de doelgroep gebeuren. De praktijk toont aan dat de meeste organisaties een helder doel formuleren, maar de minutieuze omschrijving van de doelgroep eerder obscuur blijft. Focus en een minimaal aantal leden bij de startfase zijn dan ook de sleutel tot succes! Nadat de doelgroepbepaling heeft plaatsgevonden en het doel is vastgelegd moet vervolgens een passende virtuele omgeving bedacht worden.

Wat bedoelen we daarjuist mee? Dit wil zeggen dat we ofwel  gebruikmaken van een bestaand sociaal netwerk of dat men kiest voor een specifieke community software. Laat ons zeggen dat de voor- en nadelen van de diverse mogelijkheden moeten afgewogen worden, waardoor een pilot-test aan te raden is. Men moet vervolgens het publiek een uitnodiging sturen om te participeren. Hierbij is het belangrijk dat de uitnodiging niet at-random wordt geschreven. Het is echter van cruciaal belang dat de genodigden “het waarom” van de uitnodiging begrijpen. Door middel van het principe van trial and error kan men ook nagaan welke content werkt of niet werkt bij de doelgroep. Kortom, empathisch luisteren naar de doelgroep en hierop op een correcte wijze anticiperen is de boodschap!

Stadium 2: de startfase van een community

Vanzelfsprekend begint de startfase van een community met het organiseren en communiceren. Doch is het brainstormen en het verlenen van advies over hoe je organisatie de community kan implementeren (in plaats van erover te communiceren) minstens even belangrijk. De nodige training en het sharen van gebruiksregels voor medewerkers mag men eveneens niet over het hoofd zien.

Stadium 3: Intern in de community

Van zodra de community up and running is, bestaat de kunst eruit om het geanimeerd en levendig te houden. De facto moeten de interventies verbonden worden aan het doel van de community. Ter verduidelijking geven deze we onderstaande afbeelding:

Stadium 4: handhaven van de community

Zoals je wellicht reeds weet zijn de ambassadeurs een dynamische schakel in een community. Om de voortdurende activiteit te waarborgen is het daarom belangrijk dat men ze gaat belonen en stimuleren.

Kan je jou vinden in deze stappen? Laat me weten wat jouw bevindingen zijn bij het opbouwen van een community.