Multichannel Dashboards: Verminder je data, verbeter je inzicht

Thomas Danniau
Door Thomas Danniau Innoveren
Multichannel Dashboards: Verminder je data, verbeter je inzicht

Als marketeers moeten we meer en meer rapporteren op verschillende kanalen en datasources. Ontegensprekelijk kan the age of big data bedrijven belangrijke inzichten verschaffen. Maar data is 1 punt, een flexibele analyse en presentatie van die data om tot waardevolle informatie te komen is iets geheel anders. Enerzijds is er een overload aan data, anderzijds is de data te veel verspreid. 

Data zit verspreid op verschillende kanalen & media en presenteert zich bovendien zelden als nuttige en zinvolle informatie. Veel cijfers, weinig inzicht. Om het hoofd te bieden aan de constante toename van data uit verschillende bronnen heb je nood aan een multichannel dashboard.

Mijn talk op GAUC 2015 gaat dan ook dieper in op dit topic.

Web analytics tools als Google Analytics geven ons interessante inzichten over het gedrag van de bezoekers op onze website(s). Deze tools zijn in hoge mate personaliseerbaar door middel van custom reports en/of dashboards.

Maar de data beperkt zich niet tot één website. De noodzaak om web analytics uit te breiden met andere datasources wordt steeds groter. Wanneer je de Google Analytics data wilt verrijken met externe datasources zijn er twee mogelijkheden:

 • Externe Data importeren in Google Analytics
 • Google Analytics data exporteren naar externe systemen

1. Externe Data importeren in Google Analytics

Met de 'Data import' functionaliteit van Google Analytics, kan je gegevens uit externe bronnen uploaden en combineren met gegevens die je verzamelt via Google Analytics. Google Analytics kan je vervolgens gebruiken om al je data te organiseren en analyseren op manieren die beter aansluiten bij je organisatie. Enkele voorbeelden van hoe je je Google Analytics data kan verrijken:

 • Klanten informatie verrijken met loyaliteitsbeoordeling, lifetime value, productvoorkeuren, offline aankopen. 
 • Productinformatie verrijken met stijl, grootte, etc.
 • Campagne informatie verrijken met mediabudget, Cost per Click, Click Trough Rate, etc.
 •  …

Aangezien je Google Analytics gaat gebruiken om de data te analyseren, blijf je echter beperkt tot de functionaliteiten van Google Analytics. Bovendien moet je telkens aangepaste code schrijven om dergelijke informatie te importeren. Daarom is het in veel gevallen interessanter om Google Analytics data, samen met andere data, te exporteren naar een extern systeem.

2. Google Analytics data exporteren naar externe systemen

Met de GA data export API kan je vrij eenvoudig data vanuit Google Analytics exporteren. Aangezien alles netjes is gedocumenteerd en er verschillende libraries beschikbaar zijn, heb je met enige programmeerkennis snel resultaat. Als je het warm water niet wilt uitvinden, kun je gebruik maken van (gratis) Excel of Google Spreadsheats plugins.

Het probleem is echter dat we niet alleen Google Analytics data willen exporteren. Dit is slecht één van onze datasources. We hebben nood aan een technologie die verschillende datasources kan importeren en koppelen met mekaar.

Multi Channel dashboard

Aanvullend op de web analytics willen we data importeren uit Facebook insights, Twitter Analytics data, CRM data, CMS data en ga zo maar door. Het kostenplaatje zal snel oplopen als je dit allemaal zelf programmeert. Er zijn veel spelers op de markt die op deze behoefte inspelen. Bijgevolg is er een breed aanbod aan (online) “multichannel dashboards”.

De keuze van een geschikte dashboard technologie is dan ook afhankelijk van verschillende eigenschappen:

 • Welke datasources zijn er beschikbaar?
 • Welke functionaliteiten & flexibiliteit heeft het dashboard?
 • Wat is de kostprijs (licenties & resources)?
 • Hoe gebruiksvriendelijk is de user interface?

Op GAUC delen we onze kennis en ervaringen over multichannel dashboarding:

 • Wat zijn de voor- en nadelen van GA data importeren vs. Exporteren?
 • Hoe exporteer je data uit Google Analytics, Facebook, Twitter, CRM, etc.?
 • Hoe kan je data uit verschillende datasources koppelen met mekaar?
 • Welke dashboard technologieën en software zijn er beschikbaar?
 • Enkele interessante cases