New World of Working: Een werkplek kan eender waar zijn

Petra Baeck
Door Petra BaeckPersoonlijk groeien
New World of Working: Een werkplek kan eender waar zijn

‘s Morgens schuiven we als gewillig vee aan richting kantoor. Of dat nu op de autostrade of in onze volgepakte spitstreinen is. ’s Avonds doet zich hetzelfde ritueel voor, maar dan in de andere richting. In de oeverloze files, verbrandt er samen met de brandstof evenveel tijd en geld.

Een werkplek kan eender waar zijn

En dat hoeft niet meer. Dankzij digitalisering kan bijna iedereen werken hoe, waar en wanneer hij wilt. Een werkplek kan eender waar zijn: bedrijfsgebouw, thuis, auto, café, luchthavenlounge, satellietkantoor of een zogenaamde “co-working space”. De interfaces die nu worden ontwikkeld zullen ons toelaten om nog flexibeler te werken. We zullen bijna “à la minute”  werkplekken creëren die bovendien per project en per taak aangepast kunnen worden.

Laptops, tablets en smartphones maken werknemers extreem mobiel. Via de quasi oneindige opslagcapaciteit in the cloud, hebben we altijd toegang tot de nodige documenten. Apps, voice over IP, videoconferencing en “collaboration software” of groupware maken het mogelijk om tegelijkertijd te werken vanuit verschillende plaatsen in de wereld. Samenwerken en communiceren kan dankzij eenvoudige toepassingen zoals Google Docs, een gesloten Facebook group of software als Yammer, Lotus Connections, Chatter, Sharepoint, … De lijst van ondersteunende software om slimmer en sneller te werken is eindeloos.

The New World of Working

Puur technisch gezien, is tijd- en plaats onafhankelijk werken dus mogelijk. Werken van thuis uit vindt dan ook meer en meer ingang. En daarom wordt het vaak verward met “the New World of Working” of NWOW. NWOW is echter meer dan thuiswerken alleen:

Bring Your Own Device

NWOW is ook de werknemer vrij laten kiezen met welk toestel en software hij wil werken, “Bring Your Own Device” of BYOD. Werknemers nemen niet langer vrede met de standaard toestellen die een bedrijf oplegt. “Werk is die periode van de dag, dat ik met oude technologie moet werken.” Misschien klinkt het grappig, maar het is zeker nog heel vaak realiteit.

Onbeperkte internet toegang

NWOW is ook: werknemers toelaten om “in contact” te zijn met de buitenwereld. Al te vaak wordt sociale media - en zelfs gebruik van internet in het algemeen – geblokkeerd. Ze worden gezien als een bedreiging voor efficiënt werken. Terwijl het de tools bij uitstek zijn om je boodschap te verspreiden, om problemen snel op te sporen en klachten snel op te lossen. Je kan zelfs samen met je klant naar een oplossing zoeken of je product verbeteren.

Zonder Leadership 2.0 is er geen New World of Working

Daarmee zijn we bij het allerbelangrijkste element van NWOW gekomen: het menselijke. Want alle innovatie ten spijt, zonder “Leadership 2.0” is er geen NWOW. NWOW stelt aan werknemers duidelijke doelstellingen maar biedt tegelijkertijd vertrouwen, openheid en transparantie.

Een van de rolmodellen in de NWOW vinden we in België in de publieke sector bij de FOD Sociale Zekerheid. Frank Van Massenhove, voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, geeft zijn medewerkers volledige controle over hun werk en hun leven. Er wordt enkel gekeken naar de output van het werk en of  de afgesproken doelstellingen zijn behaald.

Resultaten meten van iemand die thuiswerkt

Dankzij digitale technologie is meten gelijk aan weten. Alle mogelijke software is ter beschikking om te weten wat het resultaat is van iemands werk. En dat gaat veel verder dan de prikklok checken en meten hoeveel uurtjes iemand fysiek aanwezig was.

Digitale technologie is de catalysator om van Human Resources naar Human Capital management te gaan. Managers spelen daarin een andere rol. “Demand-control”, macht en status worden coaching, begeleiding en “management by objectives”. In ruil krijgen organisaties gelukkigere en meer gemotiveerde, betrokken werknemers. En hoe gelukkiger de werknemer, hoe gelukkiger de klant. Alle innovatie en technologie ten spijt, dat is waar het in de New World of Working echt om draait.

Wat is jouw mening? Moet thuiswerken vandaag de dag kunnen? Of denk je dat er misbruik van gemaakt zou worden? Laat het ons weten!