Opinie: Succesvolle transformaties worden gedreven vanuit visie, niet technologie

Pieter Brat
Door Pieter Brat Innoveren
Opinie: Succesvolle transformaties worden gedreven vanuit visie, niet technologie

Change wordt te gemakkelijk aan technologie gekoppeld. En technologie wordt veel te gemakkelijk aan change gekoppeld.

Dat is gewoon een vaststelling.

Te veel naar mijn zin lees ik dat change gedreven wordt door technologie. Waar technologie als motivator van de ´transformatie´ wordt gezien. Als oorsprong. Voor mij klinkt het eerder als een excuus.

Technologie is een enabler, een hulpmiddel. Of noem het een versneller. Maar het is de omgekeerde wereld als je dát als reden gaat gebruiken.

Denken vanuit het middel waarmee je verandering wilt realiseren, is volgens mij gelijk ook de reden waarom transformaties meestal fout lopen. Technologie, digital, hr, innovatie, marketing, het zijn allemaal ´aspecten´ van wat change is en waar die op aanwezig is.

Er zit een laag bovenop change die vertelt waarom die zo belangrijk is: visie

Visie zit in de fundering van een organisatie, dat zit bij de zaakvoerder, de bezieler & de beleidsbepaler. Visie zit in waarden en normen. Visie gaat over 'waar je als bedrijf naar streeft en hoe je als  bedrijf, met producten en diensten, een toegevoegde waarde wilt creëren'.

Het is die hoger liggende visie die een organisatie drijft tot continue change, maar noem dát dan gerust innovatie.

Het is onwaarschijnlijk dat je als organisatie ooit écht je hoger doel behaalt. En dat hoger doel willen bereiken, betekent dat je je constant moet challengen om die stap vooruit te zetten.

Heel wat ondernemers liggen te slapen in de hangmat van hun bedrijf

Maar we klagen liever dan er écht voor te gaan. En ´klagen´ is eigenlijk synoniem aan vasthouden aan de huidige situatie. Meestal gevoed door angst voor het onbekende. Maar de noodzakelijke veranderingen brengen ook opportuniteiten met zich mee. Er is te weinig voeling met het heden en een gebrek aan visie op de toekomst. Laat staan dat men dan weet hoe daaraan te beginnen. En dan is het makkelijker om te behouden wat er is.

Het gevaar is dat je dan in slaap valt in de hangmat van je eigen bedrijf.

De mindset om voluit voor je hoger doel te gaan is vandaag belangrijker dan ooit, omdat er heel veel krachten rondom onze bedrijven bij wijze van spreken ´tegenwerken´. Ik heb het dan bijvoorbeeld over de invloed van technologie op maatschappelijke omwentelingen. Dat zorgt ervoor dat mensen vandaag andere behoeften en verwachtingen hebben. En dat is de afgelopen jaren zo snel geëvolueerd dat dat vandaag de dag als een bedreiging wordt aanzien.

Maar dát is slechts een perceptie van ondernemers.

De verandering die nodig is, zit hem net in het omdenken van die ´druk´ en te kijken vanuit de opportuniteiten die dat met zich meebrengt.

Change vanuit de missie

Organisaties die vasthouden aan hun hoger doel verbinden als vanzelf hun bestaande situatie met 'de nieuwe wereld'.

Mét die verbinding opnieuw gaan nadenken over 'hoe gaan we dit nu aanpakken? Wat zijn onze eerstvolgende stappen?' resulteert in een veranderingstraject dat gedreven wordt vanuit de missie, die afgestemd is op noden, waarden en normen maar ook op technologie en dus de mogelijkheden van vandaag. Zo komt duurzame innovatie tot stand. En dan is technologie een hele kleine fractie van die transformatie.

De kans is namelijk groot dat de noodzakelijke verandering ook doorgevoerd wordt op managementniveau, andere producten en diensten. Op een andere manier denken over partners. Over processen. Anders nadenken over klanten en hoe die te servicen. Maar ook anders denken over hoe je gaat samenwerken met je mensen.

Als je visie, waarden en normen scherp staan. Als je toekomstbeeld gevormd is. Dan worden alle andere aspecten ingevuld door de kracht van de mensen die op dat moment aanwezig zijn in het bedrijf.

Het kan wel zijn dat technologie dan een eerste prioriteit krijgt, omdat daar bijvoorbeeld de meeste winst (als in vooruitgang) mee te halen valt. Maar het is dus ´maar een aspectje´.