Opinie: Waarom Vlaanderen hopeloos achterop blijft hinken op e-commerce vlak

Bart Van der Leenen
Door Bart Van der Leenen E-commerce
Opinie: Waarom Vlaanderen hopeloos achterop blijft hinken op e-commerce vlak

foto: shutterstock.com

Zaakvoerder van de communicatiebureaus Out of the Crowd en Whizpr, Bart Van der Leenen, heeft een open brief geschreven over de status van de Vlaamse e-commerce sector. Hij maakte zich grote zorgen over het feit dat Vlaanderen achterop blijft hinken op vlak van e-commerce. Hieronder zijn open brief aan de Vlaamse overheid: 

Vanwege: een ongeruste ondernemer,

Aan: de Vlaamse overheid,

Geachte leden van de Vlaamse regering,

Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat u - ondanks vele waarschuwingen omtrent de onrustwekkende achterstand van e-commerce in Vlaanderen - nauwelijks maatregelen heeft ondernomen om de toekomst van onze economie veilig te stellen.

Ondanks overduidelijke indicatoren die reeds jaren door u gekend zijn, moet ik vaststellen dat, als gevolg van uw dwaling, vandaag al ruim duizenden jobs definitief verloren zijn en vorig jaar alleen al ruim 400 miljoen euro voorgoed uit onze economie verdween. Tegen 2020 zal dit oplopen tot 1,5 à 2 miljard euro minder jaarinkomsten voor onze Vlaamse economie.

U heeft de toekomst van Vlaanderen ondermijnd

De oorzaken van deze harde cijfers zijn u alom bekend, maar voor de volledigheid van deze ingebrekestelling, som ik de belangrijkste nogmaals op:

1. Vlaanderen (België bij uitbreiding) behoort tot de top 6 meest attractieve plaatsen in Europa om e-commerce uit te bouwen. De 5 andere plaatsen bevinden zich in de ons omringende landen, vaak net over de grens, waar de regelgeving, de structurele ondersteuning en de arbeidsvoorwaarden beduidend attractiever en economisch realistisch zijn.

2. Vlaamse ondernemers die e-commerce projecten willen opzetten, worden geconfronteerd met handicaps die in de nieuwe economie onherroepelijk afgestraft worden. De enige manier om kansen te creëren op succes, is hun e-commerce activiteiten verhuizen naar het buitenland. Wat ze ook massaal doen. Dat terwijl buitenlandse investeerders om dezelfde redenen Vlaanderen definitief links laten liggen.

3. Elke buitenlandse investeerder die niet naar Vlaanderen komt, en elke Vlaamse ondernemer die noodgedwongen naar het buitenland trekt, betekent onherroepelijk banenverlies.

4. Omdat Vlaanderen nauwelijks een rol speelt in de internationale e-commerce wereld, en uw onderdanen steeds vaker online kopen, vloeit ons Vlaamse geld naar het buitenland zonder nog enige toegevoegde waarde te creëren in onze locale economie: van fabricage, over verwerking en opslag, tot marketing en transport wordt gedaan door buitenlandse spelers, terwijl ook de belastingen op winsten en werk worden geïnd door de ons omringende landen.

5. Elke aankoop in het buitenland betekent zo een weerom dalende omzet voor onze lokale verdelers en winkels, minder werk voor kassabedienden, verkopers en boekhouders, en minder winst voor onze ondernemingen.

6. Een lagere winst voor onze ondernemingen en minder inkomsten uit arbeid betekent ook fors inkomstenverlies voor de staatskas en de lokale overheden. En dus minder ruimte voor bijvoorbeeld gezondheidszorg, infrastructuur, cultuur en pensioenen.

Ik verzoek u hierbij met aandrang om vòòr 31 december 2015 structurele maatregelen te nemen op het vlak van competitieve werkomstandigheden, flexibiliteit bij aanwerving, loonkost, infrastructuur en de creatie van een gunstig investeringsklimaat voor buitenlandse investeerders.

Zonder deze maatregelen heeft onze Vlaamse economie geen slagkracht ten opzichte van de buurlanden, laat staan ten opzichte van de gigantische Amerikaanse en Chinese e-commerce spelers die zich binnenkort massaal op onze economie zullen storten.

Ik denk eerlijk gezegd dat het nu al te laat is, maar zonder deze maatregelen is er hoegenaamd geen enkele mogelijkheid om onze achterstand ooit in te halen.

Samen met de vele andere opiniemakers, drukkingsgroepen, belangenorganisaties en ondernemersverenigingen die al jarenlang deze situatie aankaarten op elk mogelijk niveau, kan ik niet anders dan concluderen dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor het feit dat de exponentiële groei van e-commerce in de komende jaren voornamelijk ten goede zal komen van het buitenland. Zonder toegevoegde waarde voor onze ondernemingen, onze gezinnen en de slagkracht van de overheid die u zelf bestuurt.

bron: deredactie.be