Patrick Steinfort is the new IAB Belgium President

Bloovi Redactie
Door Bloovi Redactie Innoveren
Patrick Steinfort is the new IAB Belgium President

Jo Caudron (DearMedia) kondigde tijdens de Algemene Vergadering van IAB Belgium op donderdag 27 februari aan dat Patrick Steinfort (Hi-Media) de voorzittersfakkel overneemt.

“De afgelopen 2 jaar heb ik met plezier het voorzitterschap van het IAB Belgium op mij genomen. Het waren boeiende jaren met grote strategische uitdagingen, zowel economisch als voor de digitale sector. Het IAB heeft een klare koers gedefinieerd die de organisatie klaarmaakt voor de komende jaren.

Het IAB is gereorganiseerd om beter de behoeften van de toekomst aan te kunnen. Eén belangrijke stap hierbij is dat ik het voorzitterschap overdraag aan Patrick Steinfort. Dit laat mij toe om zelf meer te focussen op de strategische invulling, terwijl Patrick de ideale persoon is om de brug te slaan tussen de raad van bestuur en het dagelijks bestuur,” verklaart uittredend voorzitter Jo Caudron.

IAB Belgium

“IAB Belgium is een geweldig middel om de digitale sector in al haar dimensies te promoten en te dynamiseren. De laatste maanden hebben we binnen de Raad van Bestuur de IAB activiteiten in die zin herwerkt. Het programma van 2014 reflecteert deze richting die enerzijds de creativiteit van de marktspelers valoriseert en anderzijds de adverteerders specifieke indicatoren en inhoud biedt om hen te begeleiden bij hun investeringen.  Als IAB voorzitter is het mijn ambitie om dit programma uit te rollen en zo bij te dragen tot de expansie van de digitale sector,” legt de net verkozen voorzitter Patrick Steinfort uit.

Naast een nieuwe voorzitter, stelde de Raad van Bestuur ook de nieuwe schatbewaarder voor. Patricia Boydens (Rabobank.be) neemt deze functie over van Patrick Steinfort, terwijl Jo Caudron vice-voorzitter wordt aan de zijde van Noëlle Stevens (RTL New Media), die vice-voorzitter blijft.