Realo: don’t shoot the messenger

Quinten Seghers
Door Quinten Seghers Innoveren
Realo: don’t shoot the messenger

We kunnen er niet omheen. Wat er zich op het internet afspeelt, blijft een weerspiegeling van het werkelijke leven. Hoewel velen denken te kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid door een duik in het digitale, blijkt het internet vaak een reality check. Die reality check wordt geboden door de veelheid aan beschikbare informatie en het gemak van de toegankelijkheid. Het nastreven van een ideale digitale wereld door het informatieaanbod te regelen gaat voorbij aan de werkelijkheid en haar dagdagelijkse excessen. Dit is naïef en neemt energie in beslag die men beter besteedt aan de werkelijke problemen en oplossingen. Of hoe vrijheid van meningsuiting uw buurt kan verbeteren!

Realo is een gamechanger

Deze opinie gaat over de lancering van een nieuwe immowebsite, genaamd Realo.com. Realo is een gamechanger omdat deze website, nog meer dan haar concurrenten, belang hecht aan volledige en correcte informatie. De werkelijke meerwaarde van een goede immomakelaar schuilt in de informatie die hij kan verschaffen. Een koper wil immers zeker zijn van zijn investering. Als een website die functie overneemt, blijkt dit plots problematisch.

Vanwaar de aandacht?

Een betere marketingcampagne dan deze media-aandacht had Realo.com niet kunnen bedenken. Realo stelt zich eerder voor als een informatiedatabank dan een immowebsite. Een stap die iedereen moet passeren bij de aankoop van een huis. Dergelijke aankopen zijn geen lichtzinnige beslissingen. Tijdens onderhandelingen is het belangrijk dat de koper bevestiging krijgt van marktconformiteit en dat de werkelijke waarde van het huis betaald wordt. Niemand wil namelijk achteraf horen dat hij enkele duizenden euro’s te veel heeft betaald.

Uit onze economielessen weten we allemaal dat perfecte informatie bijdraagt tot een correcte marktwerking. Dit hebben ze bij Realo alvast begrepen. Of ze hier daadwerkelijk op kwaliteitsvolle manier in slagen, moet na de bèta-website nog blijken. Het concept lijkt alvast interessant.

Realo maakt hierbij gebruik van diverse algemene informatie, voornamelijk uit publieke bron. Denk hierbij aan demografische gegevens, zoals samenstelling van bevolking, maar evengoed het gemiddelde netto-inkomen van een inwoner.

Kortom, alle informatie die een normaal-kritische gebruiker sowieso meeneemt in zijn aankoopbeslissing. Deze informatie, die men normaal verspreid terugvindt op het internet, wordt nu gecentraliseerd en toegankelijker gemaakt. Het gebruiksgemak is de kernfunctionaliteit van de nieuwe website.

Toch is niet iedereen voor. Tegenstanders, zoals het centrum voor gelijke kansen, vrezen dat het informatieaanbod aanzet tot discriminatie. Paradoxaal genoeg heerst de angst dat een volledig(er) beeld een vertekend beeld veroorzaakt. Alsof er geen vooringenomenheid bestaat zonder deze naakte cijfers.

Much ado about nothing

De informatie die Realo verschaft, kan iedere koper zelf makkelijk terugvinden. De FOD Economie publiceert geregeld een overzicht van de gemiddelde netto belastbare inkomens per gemeente (cfr Sint-Martens-Latem à € 25.375 vs Sint-Joost-ten-Node à € 8.242).

Iedereen weet dat een studentenstad, zoals Leuven, automatisch meer hoogopgeleiden zal huisvesten. Iedereen weet dat zowel Oost-Vlaanderen als Vlaams-Brabant over een eigen, zogenaamde, marginale driehoek beschikken. Iedereen weet dat men een orthodoxe jood kan spotten in de Antwerpse diamantairsbuurt. Net als iedereen weet dat de Gentse sleepstraat de number one spot voor een Turkse pizza is.

Feitelijkheden kan men niet negeren. Realo trapt met haar informatieaanbod dus eerder open deuren in. De koper zal sowieso vooringenomen zijn. Men koopt toch geen woning zonder deze te bezoeken? Indien men in Brussel wil wonen houdt men sowieso het multiculturele aspect voor ogen. Als men hiermee een probleem heeft, doet men dit niet.

Objectieve cijfers zijn van belang voor kopers

Het is moreel evenzeer verwerpelijk om bepaalde informatie voor de koper achter te houden. Met objectieve informatie zal de koper meer dan ooit zijn vooroordelen over een buurt bevestigd of ontkracht zien. Als twee kanten van de medaille. Niet meer of niet minder.

Door de objectieve cijfers te verschaffen trekt men de potentiele koper zelfs weg van de stigmatiserende perceptie die gecreëerd wordt op diverse forums en blogs. De mening van enkele verontwaardigden wordt gecounterd door een veelheid objectieve informatie waaraan de koper een eigen interpretatie kan geven. Het is uiteindelijk de koper die beslist op basis van de informatie welke gemeente hem best ligt.

Het feit dat die veelheid aan informatie reeds publiekelijk beschikbaar is, hoeft overigens niet te verwonderen. Onze overheden hanteren namelijk een beleidsdoelstelling van open data. Aangezien een transparante samenleving welvaart creëert, moet het mogelijk zijn vrije beschikbare informatie op diverse nuttige manieren te recycleren. Sinds enige tijd worden start-ups aangemaand deze informatie te gebruiken. Laat deze starters dan ook de ruimte dit binnen hun vakdomein te doen.

Deze discussie, tenslotte, naar het racisme en armoede-debat trekken, doet deze laatste debatten oneer aan. Door een parallel te trekken tussen Realo en een veroordeelde verkoper van een appartement in een “migrantenvrij gebouw” wordt de discussie intellectueel oneerlijk. Iedere buurt heeft zowel haar positieve als negatieve aspecten; dit ontkennen is onwerkelijk. Enkel indien Realo haar rol niet correct speelt en de neutrale informatie inkleurt zal een debat gepast zijn. Vooralsnog is dit niet het geval.

Voer voor beleid

Of een website als Realo werkelijk op lange termijn het risico van ghetto-vorming met zich meebrengt, is voer voor speculatie. Feit is dat Realo onze gemeenten op publiekelijke wijze met de neus op de feiten duwt. Het komt erop aan meer realisme aan de dag te leggen en de beschikbare informatie aan te wenden voor oplossingen.

De echte uitdaging die deze discussie naar boven brengt, is dus voorbehouden aan onze beleidsmensen. Zij zijn de enigen die de nodige middelen kunnen vrijmaken om een buurt opnieuw leefbaar te maken. Zij zijn de enigen die ervoor kunnen zorgen dat de perceptie van een bepaalde buurt genuanceerd wordt. Zij zijn de enigen die de competitiviteit tussen gemeenten kunnen aanzwengelen. De resultaten van dit harde werk zullen sowieso duidelijker worden via Realo.