Social TV in Vlaanderen: een inzicht in de Twitter-cijfers van VIER

Chenling Zhang
Door Chenling Zhang Innoveren
Social TV in Vlaanderen: een inzicht in de Twitter-cijfers van VIER

Geschat wordt dat er op dit moment ongeveer 1,5 miljoen (actieve en minder actieve) Belgen zich op Twitter bevinden. Aan de 263 miljoen TV-gerelateerde tweets in Amerika gaan we voorlopig dus (nog) niet zitten, maar Social TV is als begrip meer en meer aan belang aan het winnen op de Belgische adverteerdersmarkt. 

Havas Media Belgium analyseert al een tijdje de social mentions die gepaard gaan met TV-programma’s. The Voice van Vlaanderen werd zo aan een grondige analyse onderworpen en onlangs publiceerde het mediabureau een vervolgeditie naar aanleiding van het nieuwe televisie seizoen en de wedstrijd van De Rode Duivels. Ook vanuit SBS Belgium, moederhuis van televisiezenders VIER en VIJF, wordt er aandacht besteed aan het sociaal impact van haar programma’s. Een analyse van het nieuwe televisie seizoen* van VIER levert dan ook een aantal interessante inzichten maar ook bedenkingen op.

Duidelijke correlatie marktaandelen en tweets

Op zenderniveau blijkt dat het marktaandeel van Eén nauwelijks relateert aan het aantal twitter mentions dat de zender behaalt. Dit heeft ook ongetwijfeld met de gemiddelde leeftijd van de Eén kijker te maken. Vergelijk met VIER, het aantal twitter mentions dat de zender behaalde is relatief gezien nog hoger dan het marktaandeel van de zender, wat getuigt van zeer sociaal geëngageerde kijkers.

De link tussen marktaandeel en tweets wordt ook weerspiegeld op programmaniveau.   


Op vlak van totaal aantal tweets wint De Slimste Mens ter Wereld moeiteloos van alle andere programma’s, maar als we kijken naar het gemiddelde aantal tweets is Philippe Geubels de social winnaar en staat De Rechtbank op gelijke hoogte met De Slimste Mens ter Wereld.

Ook het verloop van het programma en het aantal tweets vertoont een opvallende correlatie. 

In het geval van De Ideale Wereld was de correlatie tussen aantal tweets en de rating 0,7. Er is dus overduidelijk een verband tussen de kijkcijfers van een programma en het social impact ervan. Dit zonder overduidelijke of constante call to actions vanuit de zender naar de kijkers toe. Maar er is ook nog duidelijk heel veel werk aan de winkel voor we kunnen spreken van Social TV ratings in België.

Nood aan standaarden, geschikte analyse tools en kennis

De Audimetrie studie die verantwoordelijk is voor de kijkcijfers is een studie met gevestigde standaarden en manier van berekenen. Net die standaard ontbreekt de dag van vandaag nog wat de social metingen betreft.

Samenhangend hiermee is er op dit moment ook nog geen geschikte tool op de markt om de social mentions in kaart te brengen en grondig te analyseren. Engagor, waarschijnlijk de bekendste van allemaal, vertoont ook op dat vlak een aantal gebreken. Zo kan je een maximum van 20 topics creëren en kan je keywords die je vergeten bent in te stellen of nieuwe keywords die de gebruikers zelf creëren a postiori niet toevoegen.

Waalse tegenhanger Tevizz zou dat probleem verhelpen, maar de resultaten van de metingen wijken op dit moment ook hard af van de resultaten van Engagor. Om in België de TV ratings perfect te kunnen vergelijken met social mentions moet er vooral samenwerking zijn tussen dergelijke software makers en de CIM (Centrum voor Informatie van de Media). Deze laatste is spijtig genoeg nog niet snel van plan om haar panelgegevens vrij te geven.

Tenslotte is het huidige mediamodel op een scheiding van klassieke media zoals TV en online gebaseerd. Zowel op vlak van budgetten als op vlak van expertise, terwijl dit model niet langer opgaat.

Zegen voor de televisie industrie?

Tenslotte is Social TV vooral een fenomeen dat in de eerste plaats moet vertrekken vanuit de programma makers en zenders. Als je kijkt naar de fantastische resultaten die Social TV in Amerika teweeg heeft gebracht – remember Sharnado? – kan ik alleen maar besluiten dat het een zegen kan betekenen voor de alsmaar ouder wordende televisie publiek en de alsmaar slinkende adverteerdersmarkt, op voorwaarde dat de zender die kaart ook volledig trekt.

* analyseperiode 31/08 – 08/10 2013