Vlaming maakt amper vrienden op het werk

Bloovi Redactie
Door Bloovi Redactie Persoonlijk groeien
Vlaming maakt amper vrienden op het werk

Bron foto: Shutterstock

Nu tal van organisaties ontdekken welk effect gemotiveerde en gelukkige werknemers op de productiviteit hebben, brengt het nieuwe rapport ‘Op naar werk waar je happy van wordt: de geheimen van de gelukkigste bedrijven en medewerkers’ van Robert Half een overzicht van de factoren die bepalend zijn voor het geluk van werknemers. Het rapport onderzocht ook hoe bedrijven een positieve werkcultuur tot stand kunnen brengen. Uit het internationaal onderzoek bij 25.000 werknemers wereldwijd, waarvan ruim 1.000 respondenten in België, blijkt dat Belgische werknemers slechts 65,2 op 100 scoren op de tevredenheidsschaal met betrekking tot geluk op het werk.

België komt daarmee op de voorlaatste plaats, net voor Frankrijk (63,8). Onze andere buren doen beter. In Duitsland behalen werknemers een score van 71,2. Onze noorderburen tikken af op 69,9 en het Verenigd Koninkrijk behaalt 67,2 op de tevredenheidsschaal. De werknemers in de Verenigde Staten zijn met 71,8 het gelukkigst.

Collega's, maar geen vrienden

Bovendien hebben we maar weinig vrienden op het werk. Slechts iets meer dan de helft geeft aan vrienden gemaakt te hebben op de werkvloer. Enkel Nederland haalt met 49% een lagere score. Als we dieper in de cijfers duiken, zien we dat slechts 38% van de Vlamingen vrienden hebben op werk. Daarmee doen we het een pak slechter dan Wallonië (68%) en Brussel (83%). Vlaanderen neigt daarmee naar Nederland en Wallonië sluit eerder aan bij Frankrijk waar 66% vrienden op werk heeft.

Bron foto: Shutterstock

Meerdere factoren zijn bepalend voor geluk op het werk. Eerlijkheid en respect, zich gewaardeerd voelen en inspraak hebben blijken de belangrijkste pijlers. Zo is voor de werknemers die het gevoel hebben dat ze met respect en eerlijk behandeld worden, de kans dat ze gelukkig zijn op het werk drie keer groter dan voor diegenen bij wie dat niet het geval is. Acht op tien werknemers (82%) bevestigen het belang van geluk op het werk. Wanneer wordt gevraagd wie in de eerste plaats verantwoordelijk is voor hun geluk, is een overgrote meerderheid (81%) akkoord dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werknemer en werkgever is.

Het begint al bij de selectie

“Gelukkige werknemers krijgt men door op zoek te gaan naar medewerkers met een oprechte interesse voor hun job, met de juiste competenties en gedrevenheid zodat ze op lange termijn een carrière kunnen uitbouwen die voldoening en tevredenheid geeft”, verklaart Frédérique Bruggeman, Managing Director BeLux bij Robert Half. “Met tevreden werknemers kunnen organisaties ook een positieve werkcultuur tot stand brengen. Dat heeft een immense impact op zowel het moreel van de werknemers als het bedrijf in zijn geheel. Door te werken aan tevredenheid kunnen bedrijven competitief blijven, wat onmiddellijk ook de financiële resultaten zal beïnvloeden.”

Nic Marks, CEO en oprichter van Happiness Works, merkt op dat een gevoel van autonomie en vrijheid fundamenteel is voor mensen. “Het gevoel dat we onze eigen beslissingen kunnen nemen, is een belangrijk aspect van mens zijn. Respecteer dat werknemers hun eigen manier van werken hebben en geef ze een compliment als ze met iets komen waar jij zelf nooit aan had gedacht.” Daarnaast dragen ook de sociale interacties op het werk in grote mate bij tot geluk. Zo is 74% van de werknemers die aangeven dat ze goede relaties hebben binnen het team, gelukkig op het werk. Voor de werknemers zonder goede relaties is dat maar 16%.

“De meeste bedrijfsleiders erkennen dat jobtevredenheid de productiviteit en de winstgevendheid merkbaar beïnvloeden”, besluit Frédérique Bruggeman. “Via een positieve cultuur die werknemers beloont, stijgt de tevredenheid op het werk en dat zal het bedrijf in zijn geheel positief beïnvloeden.”