Waarom Google veranderde in Alphabet. De Mening van Jo Caudron:

Bloovi Redactie
Door Bloovi Redactie Innoveren

Foto: shutterstock.com

Google veranderde onlangs drastisch haar structuur. Over de precieze reden achter de herstructurering gaan tal van theoriën de ronde. Het is opvallend hoe vele analyses in de richting wijzen van de aandeelhouders. Deze zouden gefrustreerd zijn omdat Google, de zoekmachine, teveel zaken deed naast de core-business (Google X, Calico, Drone Delivery, etc.). Is er meer aan de hand? Jo Caudron denkt van wel: 

Andere geruchten wijzen op dat er te weinig plaats zou zijn geweest voor intern leadership, om iedereen een prestigieuze plaats binnen de organisatie te geven. Geruchten deden al langer de ronde dat Sundar Pichai (voormalig senior VP bij de zoekmachine) weggekocht zou worden door andere bedrijven maar daar staken Pages & Brin nu dus een stokje voor door hem te promoveren tot CEO van Google.

Maar Jo Caudron ziet nog een andere reden: Europa.

“Ik denk dat de spanning tussen Google en Europa - en daarbij iedereen die zich zorgen maakt over de macht van de internetgigant - er op lange termijn toe leidt dat Google voorzichtiger moet omspringen met de (machtige) positie die het inneemt tegenover de rest van de wereld,” vertelt Jo.

Europe & Google

“Google domineert de wereld vandaag op een relatief positieve manier maar er wordt het bedrijf toch machtsmisbruik verweten door de positie die voortkomt uit het leiderschap op vlak van zoekmachines. Als je niet op Google wordt gevonden, besta je niet – en daar speelt het bedrijf ook handig op in. Iets wat hen toch niet altijd (meer) in dank wordt afgenomen,” gaat Jo verder.

"Als je niet op Google wordt gevonden, besta je niet"

“Anderzijds is Google altijd al een lieveling geweest van de Europeanen omdat het (in tegenstelling tot andere internetbedrijven) niet slordig omsprong met de privacy van z’n gebruikers en weinig tot geen censuur toepaste waardoor monddood gemaakte reporters toch verslag konden uitbrengen tijdens de Arabische Lente bijvoorbeeld. Allemaal positieve zaken”

“Maar dat veranderde toen bleek dat Google deels ‘medeplichtig’ was in de praktijken van de NSA”

“Tel daar het vooruitzicht op een nóg dominantere marktpositie van Google bij wanneer ze zich op andere markten beginnen te begeven (automotive, financial, delivery, home, health, ruimtevaart etc.) en je krijgt automatisch een soort Big Brother-gevoel bij het bedrijf,” besluit Jo Caudron.

Google verandert van structuur en naam voor een hoeveelheid aan redenen. Enerzijds is er nood aan meer interne structuur, rust bij de aandeelhouders en ruimte voor internal leadership. Anderzijds zien we dat Google door deze shift de druk van Europa probeert af te houden door de macht te decentraliseren en zo te verspreiden over verschillende units. Door Alphabet probeert Google de perceptie van Big Brother en monopolie in te dijken.

Het is natuurlijk maar te zien hoe dit zich in de werkelijkheid zal vertalen.

bron: dearmedia.be