6 Opvallende conclusies over de snelstgroeiende Vlaamse ondernemingen:

Yassin Boullauazan
Door Yassin Boullauazan Innoveren
6 Opvallende conclusies over de snelstgroeiende Vlaamse ondernemingen:

foto: shutterstock.com

Wat drijft de snelstgroeiende bedrijven van Vlaanderen? Dat was een vraag die Yannick Dillen zich stelde in zijn doktoraatsonderzoek in 2014. Dillen analyseerde de 14 snelste groeiers en 14 langdurige snelle groeiers (tussen 2000 – 2009) van Vlaanderen en kwam tot 6 opvallende conclusies:

1. De bank, niet de Angels of VC’s

Snel groeiende bedrijven hebben enorm veel kapitaal nodig om grote projecten te kunnen aangaan. Uit het onderzoek van Dillen bleek dat enkel één bedrijf een direct participatie genoot met een Venture Capital (VC) firma, de overgrote meerderheid kon rekenen op een lening van particulieren of bij een bank.

2. Werkkrachten zijn de sleutel naar succes, maar een sleutel die je wel moet vinden

De ondernemers die werden geïnterviewd in het onderzoek gaven bijna allemaal aan dat werknemers de grootste determinant zijn voor bedrijfssucces. Allen creëerden een bedrijfsomgeving met een sterk beleid inzake interne training, promotie en bedrijfscultuur.

3. Over het uitbreiden van het team tijdens de groeifase heersen er twee perspectieven 

Sommige ondernemers rapporteren dat ze hier geen problemen mee hadden omdat ze on-the-job training aanbieden en passie belangrijker achter dan de gevolgde opleiding. Andere rapporteren dan weer dat het tekort aan juiste talent niet kon ingevuld worden door de Vlaamse arbeidsmarkt en de bedrijfsgroei daardoor werd gelimiteerd.

4. Snelle beslissingen maken dankzij horizontale structuur

De raad van bestuur is passief of gewoonweg niet aanwezig bij de overgrote meerderheid van de snelst groeiende bedrijven. Deze bedrijven worden gekenmerkt door een horizontale structuur waardoor beslissingen snel kunnen worden genomen. Één ondernemer gaf zelfs aan dat het nemen van een moeilijke beslissing nooit langer mag duren dan een halve dag.

5. Meerderheid had geen expliciete plannen voor snelle groei

Integenstelling tot wat je op de schoolbanken leert blijkt dat 21 van de 28 snelstgroeiende bedrijven geen expliciete groeiplannen hadden uitgeschreven. De meerderheid gaf aan dat hun snelle groei het gevolg was van het inspelen op opportuniteiten.

6. Een uniek, competitief voordeel

Het belangrijkste competitief voordeel die de snelle groei hebben veroorzaakt waren:

  • Een kwalitatief superieur product of dienst (7)
  • Een strategie van verticale integratie (3)
  • De afwezigheid van concurrenten door een specifieke dienst of product (11)
  • Een breder productgamma dan de competitie (3)

Elke ondernemer gaf aan dat ze vanaf dag één belang hechtte om zich op minstens één vlak van de concurrentie zich te onderscheiden.

Nu zijn dit zeker en vast interessante bevindingen. Echter moeten we rekening houden dat dit niet noodzakelijk tout-court de belangrijkste determinanten zijn. De bevindingen zijn wel zeer interessant en zijn indicatief voor startende en ambitieuze ondernemers .

Bron: High-growth firms in Flanders an analysis of the determinants of 'one-shot high-growth' and 'persistent high-growth': proefschrift, Dillen, Yannick. Antwerp, 174 p.