Wat kan social netwerkanalyse betekenen voor uw social mediastrategie?

Tom Muyllaert
Door Tom Muyllaert Innoveren
Wat kan social netwerkanalyse betekenen voor uw social mediastrategie?

Het opzetten van een influencer marketing programma kan een belangrijk onderdeel zijn van uw social mediastrategie. Influencers of beïnvloeders kunnen immers een rol spelen bij het verspreiden van uw content over relevante sociale media kanalen. Anderzijds hebben beïnvloeders het vertrouwen & de autoriteit binnen een bepaald vakgebied die hen geloofwaardigheid geeft en op basis waarvan andere mensen (aankoop)beslissingen  zullen/kunnen baseren. De hamvraag is natuurlijk: wat maakt iemand een influencer?

In dit artikel zal u leren dat we vanuit heel wat benaderingen social netwerk analyse gaan toepassen om inzicht te krijgen in hoe mensen met elkaar geconnecteerd zijn.  Wanneer u een netwerk gaat visualiseren, vertelt het u een verhaal. Wie is geconnecteerd met wie? Wat is de relatie? Hoe is de interactie tussen personen binnen het netwerk? Waar zitten clusters van personen? Wie zijn de beïnvloeders? Wie zijn de "bruggenbouwers" tussen verschillende clusters? Wie is niet geconnecteerd? Met wie dien ik te connecteren? Enz…

Verder kijken dan uw Klout-score groot is…

Het meten van invloed is een complex gegeven.  Diensten zoals Klout, Kred of PeerIndex doen een poging om invloed te meten maar kunnen we vandaag niet bestempelen als dé 'Standard for Influence' gezien we bijv. onze Klout-score wel héél eenvoudig kunnen manipuleren.  Dit komt omdat Klout invloed nog te veel baseert op volume & frequentie. De volumes & frequentie waarmee we tweeten, statussen updaten, enz… wegen veel te zwaar door in vergelijking met bijv. de inhoud (en dus relevantie).

Volgens de Altimeter Groep zijn de belangrijkste componenten van invloed:

Bereik met als sub-metrics

 • Populariteit
 • Nabijheid
 • Goodwill

Relevantie met als sub-metrics

 • Autoriteit
 • Affiniteit
 • Vertrouwen

Resonantie

 • Frequentie
 • Periode
 • Reikwijdte

Wie meer wil weten op basis waarvan u influencers in kaart kan brengen, moet er zeker eens het onderzoeksrapport van Altimeter Groep op nalezen: The Rise of Digital Influence.

Social netwerk analyse kan u helpen bij het identificeren van beïnvloeders

Via social netwerk analyse kunnen we o.a. inzicht krijgen in: 

1. Wie de beïnvloeders zijn binnen een netwerk o.a. op basis van bereik, relevantie, enz… 
2. De mate waarin we specifieke clusters binnen een netwerk kunnen identificeren: 

 • Welke personen staan centraal in de cluster?
 • Welke personen vormen een "brug" naar andere clusters die we misschien willen bereiken?
 • Enz…

Zaken die Klout & Kred niet zullen onthullen!

Visualisatie van de #dnp1112 Twitter community

Op aangeven van @Hanecam hebben we de Twitter community rond de hashtag #dnp1112 in kaart gebracht. De event-hashtag die op twitter werd gebruikt n.a.v. de boekvoorstelling "De Nieuwe Politie" van Hoofdcommissaris Steven De Smet beter bekend als @DeFlik in Twitterland. De analyse betreft hier een momentopname  waarbij we maximum 500 tweeps of twitteraars hebben geanalyseerd. Met name hebben we gekeken wat de relatie is tussen tweeps rond de event-hashtag in kwestie. Hieronder de resultaten beperkt tot maximum 500 personen:

Wat u ziet is een visuele voorstelling van de Twitter community waarbij de twitteraars automatisch werden gegroepeerd op basis van de mate waarin ze met elkaar geconnecteerd zijn. Hierbij onderscheiden we 4 clusters in totaal.  Elke dot (of in netwerk jargon 'node') vertegenwoordigt een persoon (een twitteraar in dit geval). De connectie (of in netwerk jargon 'edge') tussen personen, in een bepaalde richting, geeft de link of relatie weer. In bovenstaand geval is de relatie hetzij een vermelding, een antwoord op een tweet (reply-to) of een follow (een persoon die een andere persoon volgt).

De grootte van de dots (nodes) die de twitteraars voorstellen, werd bepaald op basis van 'betweeness centrality' - een metric die weergeeft, in bovenstaand geval, welke twitter gebruikers een brugfunctie hebben naar andere clusters binnen het netwerk. Hoe hoger de waarde van 'betweeness centrality', hoe belangrijker je bent in het onderhouden van connecties naar andere groepen. Je bent in dit geval een belangrijke tussenpersoon die toegang biedt naar andere clusters van personen binnen een netwerk en bijgevolg "influential" in termen van bereik & relevantie gezien de twitter community werd gevisualiseerd rond de centrale topic #dnp1112.

De top 5 twitter gebruikers die een 'brug-functie' hebben zijn:

- @DeFlik
- @denieuwepolitie
- @tine_10e
- @SJDeputter
- Polinfo_nl

Indien we echter enkel de relatie zouden bekijken in functie van 'wie wordt gevolgd door wie', krijgen we een lichtjes ander beeld van het netwerk (minder dens).

In onderstaande grafiek belichten we de twitter connecties van @denieuwepolitie ; elke connectie heeft hierbij een richting die in onderstaand geval weergeeft "wie volgt wie precies"? En betreft het hier volgen in 1 richting of 2 richtingen (ik volg u & u volgt mij)?

Zo zien we bijv. dat er voor @denieuwepolitie nog heel wat twitteraars zijn die mogelijks de moeite zijn om te volgen met uiteraard ook de kans om meer gevolgd te worden ;) Het betreft immers relevante personen om te volgen gezien alvast de gezamenlijke betrokkenheid rond #dnp1112!  Als we de relevantie samen met bereik zouden bekijken, is het hierbij zinvol om de grootte van de dots (nodes en dus twitteraars in dit geval) te bepalen op basis van aantal volgers, hetgeen in bovenstaande grafiek wordt gevisualiseerd. Blijkbaar is de twitter account @denieuwepolitie echter een tijdelijke account die werd opgezet voor de promotie van het boek "De Nieuwe Politie" en worden conversaties rond het boek, na de boekvoorstelling, verdergezet op de twitter acount van @DeFlik.

Mocht dit echter niet het geval geweest zijn , dan leren we in onderstaande afbeelding dat het voor @denieuwepolitie o.a. interessant kon zijn om bijv. @PZHZGrootenboerte volgen met 3.056 volgers (Dirk-Jan Grootenboer - Hoofdagent Surveillancedienst in Dordrecht), maar bijv. ook @PZHZGrootenboer (Projectcoordinator sociale media Politie Rotterdam) met 2.727 volgers.

In onderstaande afbeelding zien we immers dat de connectie tussen @denieuwepolitie &@PZHZGrootenboer slechts in 1 richting gaat nl. @PZHZGrootenboer die de@denieuwepolitievolgt.

Conclusie:

Zoals u ziet kunnen we vanuit heel wat benaderingen social netwerk analyse gaan toepassen om inzicht te krijgen in hoe mensen met elkaar geconnecteerd zijn.  Wanneer u een netwerk gaat visualiseren, vertelt het u een verhaal. Wie is geconnecteerd met wie? Wat is de relatie? Hoe is de interactie tussen personen binnen het netwerk? Waar zitten clusters van personen? Wie zijn de beïnvloeders? Wie zijn de "bruggenbouwers" tussen verschillende clusters? Wie is niet geconnecteerd? Met wie dien ik te connecteren? Enz…


----
Vond je dit artikel waardevol?
Deel het dan hieronder via Twitter, Facebook of Linkedin.Volg je @bloovi al op Twitter?