Zo veranderen data-driven learning systemen de bedrijven van morgen

Magali De Reu
Door Magali De Reu Innoveren
Zo veranderen data-driven learning systemen de bedrijven van morgen

Wie een bedrijf runt of een leidinggevende functie heeft, zal het geweten hebben: je werknemers zijn je belangrijkste vermogen. Learning management systemen (LMS) worden al jaren gebruikt om de kennis van werknemers te verhogen. Toch gebeurt dat nog steeds op een oppervlakkige manier die vooral gebaseerd is op buikgevoel en gedragsperceptie.

Maar de business-wereld heeft nood aan een data driven en gepersonaliseerde aanpak. Een benadering die zich focust op het individu met een bepaald kennisprofiel.

De vraag is echter: hoe laat je jouw leerlandschap evolueren naar een platform dat vooral gebaseerd is op data-analyses?

Roeien om te groeien

Als bedrijf wil je groeien door je personeelsleden de juiste learning opportuniteiten aan te reiken. Oftewel: welkom bij het fenomeen Return On Employee Investment (R.O.E.I.). De weinige organisaties die gebruik maken van data om menselijk kapitaal te beheren, doet dat voor de foute doeleinden. Trendrapporten, historische analyses, … Terwijl je de gegevens juist zou moeten aanwenden om de productiviteit en performantie te meten. Vooral bij technologische bedrijven met een complexe core business is dat geen evidentie. Vaak is het lang zoeken naar een manier om de leercurve zo kort mogelijk te houden.

Data based learning en performance systemen gaan deze uitdaging onbevreesd aan. Ze brengen een reeks competenties in kaart, waarbij de route naar talent een meetbaar leertraject wordt. Enkel zo kan je met gerichte opleidingen de impact analyseren en bijsturen waar nodig.

De evolutie in rekrutering: laat die witte raaf niet wegvliegen

In deze globale economie veranderen onze competenties aan een razendsnel tempo. De beslissing om iemand aan te werven is amper nog gerelateerd aan het behaalde diploma. Of dat zou toch moeten. Precies hierbij heeft een databasedLMS heel wat in de pap te brokken. Skills die voorheen moeilijk te evalueren waren – zijnde sociale vaardigheden, creativiteit en ethiek – worden meetbaar aan de hand van duidelijke data. Concreet inschatten wat die ene witte raaf te bieden heeft, vormt dus een gefundeerder oordeel.

En het gaat nóg verder. Werkgevers zullen stilaan beseffen dat ze geen ‘manusjes van alles’-talent in huis hoeven te nemen. Nee, veel beter is een persoon aanwerven die een zekere skillset heeft - met ruimte voor groei. Kennis bijschaven is immers een dynamisch gebeuren. Want stel, iemand in het bedrijf geeft een training aan een groep werknemers. Maar wat en hoeveel hebben zij nu precies bijgeleerd? En is die kennis wel blijvend? Een goede datagebaseerde tool geeft op transparante wijze weer welke bijdrage een bepaalde training heeft geleverd. En daar blijft het niet bij. Tenslotte draait het niet om leren alleen. Het gaat om de brug slaan tussen leren en doen. Praktijk- én resultaatgericht.

Bovendien weten de algoritmes van slimme e-learning systemen transversale vaardigheden bloot te leggen. En dat biedt heel wat mogelijkheden voor tal van HR-beslissingen: evaluatiegesprekken, doorgroeimogelijkheden, sollicitaties en ga zo maar door.

Talent voeden = talent behouden

Ook de werknemer weet waar hij staat: de learning systems tonen op basis van metrics en relevante data in hoeverre hij heeft bijgeleerd over een bepaald leergebied.

De echte kunst bij een degelijk learning management systeem bevindt zich trouwens ook in de manier waarop de opleidingen en trainingen worden gegeven. Een LMS ondersteunt video’s, presentaties, quizzen en allerhande kennis tools, zoals bijvoorbeeld gamification. Deze laatste verlaagt al helemaal de drempel om bij te leren en hier effectief iets mee te doen. Eerder onderzoek wees zelfs uit dat gamification-technieken zoals ‘naar een hogere level gaan’, scores en het uitreiken van awards je personeel veel gemotiveerder maakt. Zelfs incentives en dergelijke verloning wordt data driven. Een hoge employee engagement? Reken maar van yes.

Conclusie:

Talent voeden = talent behouden. Retentiemanagement is en blijft een onmiskenbare pijler binnen het HR-beleid. Het creëert meer opties om aan employer branding te doen, die plotseling jouw belangrijkste concurrentieel voordeel vormt. In plaats van zoveel mogelijk talent te verzamelen, verschuift de focus dan ook naar talent optimaal benutten.

Toekomstbestendige oplossingen van nu

Data driven learning management systems zijn geen trend. Ze vormen de toekomst. Toch zijn er nog niet zo veel spelers die met ijzersterke e-learning technologie het gat in kennis en dus ook de markt kunnen dichten. Een van de tools die het wel slim spelen, is Intuo. Met een toekomstbestendig systeem gebruiken ze data om kennisprofielen samen te stellen in het volledig netwerk van een onderneming, gaande van werknemer tot externe partner. Zo tonen ze aan dat bedrijven hun visie op educatie moeten herzien. Wie de trein mist, zal zijn onderneming zien ontsporen.

De kracht van kennis van vandaag: enkel weggelegd voor bedrijven van morgen.