Raak een gevoelige snaar en scoor een virale hit

Lien Desmet
Door Lien Desmet Innoveren
Raak een gevoelige snaar en scoor een virale hit

In de vorige artikels had ik het al over ‘social currency’ en over ‘triggers’ als tactieken die mond-aan-mond reclame stimuleren. Het derde principe dat in de bestseller ‘Contagious’ in detail aan bod komt is emotie.

Jonah Berger identificeerde 6 ‘key STEPPS’ die het succes van virale content mee bepalen:

When we care, we share. Laat ons hier even dieper op ingaan.

De kracht van ‘awe’

De favoriete emotie van Albert Einstein kunnen we uit deze quote afleiden “The most beautiful emotion we can experience is the mysterious. It is the power of all true art and science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer wonder and stand rapt in awe, is as good as dead.”

In zijn boek heeft Jonah Berger het over awe, het gevoel van verwondering als iemand geconfronteerd wordt met uitzonderlijke kennis, schoonheid, macht, … Bij een grondige analyse van ‘The New York Times Most E-Mailed List’ kwam men tot de vaststelling dat awe-geïnspireerde artikels 30% meer kans maakten om op die lijst terecht te komen.

Emoties die sharing boosten

Het delen van emoties helpt ons met elkaar te connecteren. Emotie is de sociale lijm die relaties onderhoudt en versterkt. Maar er zijn bepaalde emoties die meer aanzetten tot sharen dan andere.

We kunnen emoties onderverdelen in 2 verschillende dimensies:

  • Positief (aangenaam) versus negatief (onaangenaam)
  • De mate van stimulans (activatie en aanzetten tot actie)

Positieve content wordt meer gedeeld dan artikels met een negatieve ondertoon. Maar er is meer. Het gaat verder dan alleen maar positieve emoties.

Gevoelens die weinig stimuleren, positief of negatief, worden minder gedeeld (denk aan tevredenheid en verdriet). Stimulerende emoties zullen echter sneller aanzetten tot actie en dus sneller gedeeld worden. De awe emotie, opwinding en humor, maar ook boosheid en angst worden meer gedeeld. Focussen op gevoelens kan dus zijn vruchten afwerpen om met bepaalde content een virale hit te scoren.

Beweging zet aan tot sharing

Uit onderzoek bleek dat mensen die bewegen en sporten meer ontvankelijk zijn om content te delen dan anderen. Dit heeft te maken met het stimulerende aspect dat hiervoor aan bod kwam. Om mond-aan-mond reclame te genereren, moeten we mensen vinden op het moment dat ze opgewonden zijn (na een workout, in de fitness, tijdens een wandeling, …). Ook timing is dus belangrijk!