Sarah Parent (co-founder en CEO van GoForest) en Antoine Geerinckx (Managing Founder van CO2logic) hebben het in dit korte video-interview over het klimaatbewustzijn binnen de bedrijfswereld en waarom het vandaag vijf na twaalf is om actie te ondernemen. Ze hebben het ook over greenwashing, een term die te pas en onpas wordt gebruikt en kan leiden tot klimaatverlamming. “100% authentiek zijn en in alle omstandigheden transparant communiceren over waar je als bedrijf vandaag staat, daar draait het om. Iedereen moet goed beseffen dat elk bedrijf, hoe klein ook, een belangrijke schakel is in de ketting.”