Organisaties beweren graag dat ze inzetten op lean, agile en transformatie, maar een reality check toont aan dat maar liefst 70 procent van de transformatieprojecten faalt – en dat ondanks onze vooruitgang in technologie, innovatie en organisatie-ontwikkeling. De verklaring hiervoor – en die werd nu ook wetenschappelijk aangetoond – is dat het change management in die organisaties niet genoeg inzet op wat nochtans dé succesfactor vormt: de mens en zijn emoties. “Een leider die succesvolle transformatie in zijn organisatie wil, moest naast IQ vooral veel EQ hebben.”