Onderzoek van HR-dienstenbedrijf Acerta en jobsite StepStone legt een grote discrepantie bloot: waar 56% van de werknemers vindt dat hun werkgever bekommerd is om hun mentaal welzijn, denkt maar liefst 93% van de werkgevers dat ze hun best doen om de moraal van hun personeel op te krikken.

Een discrepantie die wellicht wel wat kleiner zal worden nu werknemers weer ter plaatse mogen werken. Het is namelijk voor de werknemer niet altijd duidelijk welke specifieke acties er bestaan rond mentaal welzijn, zelfs al staan die op het programma.

“Mensen zijn in deze ongewone tijden hun structuur helemaal kwijt”, aldus Kristel Minten, thuiswerkexperte bij Acerta. “Bovendien stroomt informatie nu ook continu binnen en langs verschillende, soms nieuwe kanalen, zoals Teams en WhatsApp. Bedrijven mogen daar niet blind voor zijn. Het is tijd om weer wat meer duidelijkheid te scheppen en houvast te creëren in overleg met de medewerker.

“De langzame terugkeer naar het kantoor kan hierin een belangrijke rol spelen, maar ook in een hybride model is het aangewezen duidelijke afspraken te maken tussen werkgever en werknemer.”