Na het historisch hoogtepunt van vorige maand blijft het vertrouwen van Belgische ondernemers onaangetast. De conjunctuurbarometer van de Nationale Bank laat voor juli zelfs een lichte stijging (+0,3) zien, tot een recordhoogte van 10,1 punten.

Achter deze opvallend positieve cijfers zijn wel duidelijk verschillende evoluties per sector waar te nemen. Zo blijft het ondernemersvertrouwen toenemen in de verwerkende nijverheid en in grotere mate in de handel. In beide sectoren staat het ondernemersvertrouwen nu op het hoogste niveau in zeker vijf jaar.

Voor handel is dat onder impuls van een duidelijke heropleving van de vraagvooruitzichten en van de verwachte bestellingen bij de leveranciers. De werkgelegenheidsvooruitzichten, die vorige maand sterk waren verbeterd, werden dan weer neerwaarts bijgesteld. In de verwerkende nijverheid komt het groeiende ondernemersvertrouwen bijna uitsluitend voort uit een aanzienlijk gunstiger beoordeling van het voorraadpeil, rekening houdend met het seizoen.

Een heel ander verhaal is het voor de dienstverlening aan bedrijven (-0,6 punten) waar de maand juli een daling van het ondernemersvertrouwen laat zien, en nog meer in de bouw (-3,5 punten) waar bedrijfsleiders een pak minder optimistisch zijn over hun orderboekje en de verwachte evolutie van de vraag.