Besix, de grootste bouwgroep van ons land, bouwt in Dubai momenteel de grootste fabriek ter wereld die afval in energie omzet, goed voor dagelijks 5000 ton huishoudelijk afval en 1,9 miljoen ton op jaarbasis. Dat afval zal omgerekend 200 megawatt aan hernieuwbare energie opleveren.
Tegen 2024 moet de fabriek, die de helft van het afval in Dubai zal verwerken, helemaal klaar zijn.

​​Er wordt op dit eigenste moment naarstig aan verder gebouwd, maar liefst 18 uur per dag, door 1.000 arbeiders die in shifts werken. Vlaams Minister-President Jan Jambon maakte van zijn aanwezigheid op de Wereld Expo gebruik om ook de imposante werf te gaan bezichtigen.

“Besix is op drie manieren bij het project betrokken: de investering, de bouw en de exploitatie van de installatie gedurende 35 jaar”, aldus Chief Operating Officer Pierre Sironval. “We zijn gestart met de bouw en kijken ernaar uit om deze toonaangevende faciliteit op te leveren en vervolgens te exploiteren. Met dit project bevestigt Dubai opnieuw zijn leidende rol op het gebied van duurzaamheid en milieu.