De Brusselse start-up Jane, een corporate venture van Belfius Insurance en Boston Consulting Group – Digital Ventures, en de innovatieve zorgcentrale Z-plus slaan de handen in elkaar. Ze laten artificiële intelligentie, discrete sensoren en thuiszorgverleners samenwerken om senioren langer zelfstandig en veilig thuis te laten wonen. Meer inzetten op hybride zorg kan een antwoord bieden op de stijgende vraag naar ouderenzorg die het huidige, klassieke zorgmodel onder druk zet.

Dankzij AI en discrete sensoren brengt Jane de dagelijkse routines en gewoonten van de ouderen in kaart. Gedragspatronen worden automatisch herkend. Elke afwijking stuurt een waarschuwing uit naar de zorgcentrale, waar getrainde zorgoperatoren alles op afstand opvolgen. Zo kan er eenvoudig(er) en snel(ler) geschakeld worden bij iedere bijkomende, zichtbare of onzichtbare, zorgnood of alarm. Dit verbetert niet enkel de veiligheid en kwaliteit van de zorg, maar vermijdt ook onnodige hospitalisaties en kan mensenlevens redden.

Voortaan kunnen alle Z-plus partners, en in het bijzonder de partnermutualiteiten, een beroep doen op de slimme technologie van Jane voor de monitoring, analyse en opvolging van iedere individuele situatie van een zorgvrager. De afstandsoplossing is voor alle duidelijkheid géén vervanging van de normale contacten maar een aanvulling. Er zullen zo meer contactmomenten mogelijk zijn, de zorgvrager blijft zelfstandig wonen en de zorg is 24/7 beschikbaar.

“Jane integreren in onze werking betekent dat we als eerste organisatie in België bouwen aan een geïntegreerd en afgestemd ecosysteem tussen informele en formele zorgverleners voor thuiszorg”, zegt Jullie Wyffels, algemeen manager van Z-plus. “We bieden meteen ook een structureel antwoord op de zorguitdagingen die voor de deur staan. Veilige en performante zorg op afstand is daarbij eerder noodzaak dan keuze.”