Identiteitsapp itsme heeft bij een investeringsronde 24,7 miljoen euro opgehaald. Meer dan de helft - 14,5 miljoen euro - komt van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) die daarmee 20% van de aandelen verwerft. Het resterende bedrag werd gevonden bij de aandeelhouders van het eerste uur, met uitzondering van Orange, die elk nog eens 1,7 miljoen euro investeren. In april 2018 brachten diezelfde zes aandeelhouders (Belfius Bank, BNP Paribas Fortis, ING België, KBC Bank, Proximus en Telenet) samen ook al een bedrag van 13,4 miljoen euro in.

Het verse kapitaal moet in de eerste plaats dienen om de ambitieuze groeiplannen van de zeven founders te ondersteunen: itsme wil zich namelijk niet alleen nog meer profileren in het alsmaar groeiende ecosysteem rond digitale identiteit - online identificeren, inloggen, transacties bevestigen, documenten digitaal ondertekenen ... - maar ook inspelen op de talrijke nieuwe mogelijkheden die zich aandienen. Zo meldden ruim één miljoen Belgen zich via itsme aan op de CovidSafeBE-app.

“De markt van digitale identiteiten en digitale wallets is strategisch van groot belang, en de corona-crisis heeft dit nog verder benadrukt”, aldus Michael Anseeuw, voorzitter van itsme. “Zo zou itsme, met zijn sterke focus op veiligheid en privacy, ook in de strijd tegen online fraude of bij het delen van andere data dan je identiteitsgegevens een rol kunnen spelen. We vinden het erg belangrijk om daarin te blijven investeren.”

De Belgische identiteitsapp, die in eigen land intussen 3,5 miljoen gebruikers telt en nog elke dag gemiddeld 3.500 nieuwe gebruikers mag verwelkomen, zette recent ook zijn eerste stappen in Nederland waar burgers nu dus ook een itsme-account kunnen aanmaken.