Onderzoekscentra imec en VITO bundelen de krachten met de grote industriële spelers Bekaert, Colruyt Groep, DEME en John Cockerill – die al zwaar inzetten op duurzame initiatieven – om groene waterstof een boost te geven. Samen hebben ze daartoe Hyve opgericht, een consortium dat de kostenefficiënte en duurzame productie van waterstof op grote schaal mogelijk moet maken.

Vlaanderen heeft de ambitie om Europees koploper te worden in waterstoftechnologie

De ambities zijn niet min: Hyve wil er mee voor zorgen dat Vlaanderen een voortrekkersrol kan spelen in de uitrol van een waterstofeconomie en de transitie naar een koolstofneutrale industrie. Dat is trouwens ook een must als onze regio de Europese klimaatdoelstellingen wil realiseren.

“Vlaanderen heeft de ambitie om Europees koploper te worden in waterstoftechnologie”, aldus minister van Innovatie Hilde Crevits. “Met de innovatiekracht van wereldvermaarde kennisinstellingen imec en VITO en bedrijven en onze bloeiende havens en industrie hebben we daartoe alle troeven in handen.”